۱۳۸۹ دی ۱۸, شنبه

شب جمعه بانگ الله اكبر بر فراز تهران

تهران – 16 دي – ساعت 2215 – مردم تهران در مناطق خاوران ، نواب ، هاشمي ، راه آهن ، جنت آباد ، بهجت آباد و صادقيه بانگ الله اكبر سر دادند.

بانگ پيروزي بر بسيجيان مزدور در سبزه ميدان

تهران – 16 دي – ساعت 1430 – در سبزه ميدان مردم دو مزدور بسيجي بنامهاي شعبان و عبدالله را كه هر روز در ورودي باز به بهانه بدحجابي براي خانمها مزاحمت ايجاد ميكردند ، پس از يك گوشمالي مفصل ، راهي بيمارستان كردند . مردم پس از اين موفقيت خود شعار ميدادند « نصر من الله و فتح قريب مرگ بر اين دولت مردم فريب »

حذف يارانه ها – گوشمالي يك تاكسي رژيمي

تهران – 17 دي – ساعت 1800 -  روز جمعه در خيابان فرصت يك راننده تاكسي كه از عناصر رژيم بود و از حذف يارانه ها طرفداري كرده و ميخواست به اين بهانه از مسافرين خود اخاذي كند با مقاومت آنها مواجه شد و با جمع شدن حدود 30 نفر از مردم ، گوشمالي داده شده و روانه شد

حذف يارانه ها – پليس طرح يارانه عامل غارت بيشتر

تهران – 17 دي – ستاد مركزي وزارت كشور رژيم ، براي سركوب اعتراضات ناشي از حذف يارانه ها يك نيروي ويژه سركوب و غارتگر تشكيل داده است كه رنگ لباس آنها قهوه اي و با ماسكهاي سياه و مجهز به باتون برقي هستند . روز جمعه ساعت 4 صبح، يك گروه 20 – 25 نفره از اين مزدوران جديدالتاسيس به انباري در شهرك قدس حمله بردند و با شكستن قفل و درب آن تمام مواد غذايي موجودي انبار را با كاميون بار زده و بردند . مردم محل كه از سروصداي اين دزدي بيدار شده و تجمع كرده بودند در اعتراض به اين غارت شعار الله اكبر سر دادند .

« علي صارمي با خون خود قيام را زنده كرد »

تهران – 17 دي – اين روزها رژيم بطورمرتب در راديو  وتلويزيون داخلي خود از مجاهدين صحبت ميكند و تلاش ميكند كه اعدام علي صارمي را عادي جلوه دهد . ولي مردم عادي كوچه و خيابان حرفهاي رژيم را باور نميكنند .

يك هموطن چنين ميگويد : در تاكسي سوار شدم. من و دو آقاي 50-55 ساله در پشت نشسته بوديم و يك خانم 45 ساله و راننده 60 ساله جلو بودند . من گفتم اعدامها شروع شده است . راننده گفت كه يك هفته ونيم است كه هركس را سوار كرده ام درمورد اعدامها صحبت ميكنند . من گفتم منظورم علي صارمي است ، آن خانم گفت او با امام حسين محشور شده است . بعد آن دو آقا گفتند ريشه آخوندها كنده ميشود بزودي . اين هموطن ميافزايد جو تهران در رابطه با علي صارمي همينست . او با خون خود قيام را زنده كرد .

عكس نحس خامنه اي لجن مال شد

چالوس – 15 دي – جوانان و نيروهاي فعال در چالوس ، يك تصوير نحس خامنه اي كه روبروي بيمارستان تامين اجتماعي در بزرگراه نوشهر قرار داشت را آنچنان لجن مال كردند كه رژيم مجبور به برچيدن آن شد .

تشديد وضعيت امنيتي در تهران

تهران – 16 دي – ساعت 1030 – در خيابان وصال شيرازي گشت انتظامي 5 نفر را به جرم رژيم ساخته ضد انقلاب دستگير كرد كه 2 نفر از آنها زن بودند . در اثر مقاومت اين جمع 5 نفره در برابر دستگيري و درگير شدن  با مزدوران ، 3 نفر از آنها مجروح شدند .

 

تهران – 17 دي – شبها از ساعت 22 در تهران نقاط و ميادين حساس و مبادي ورودي ، پستهاي بازرسي توسط مزدوران سركوبگر داير است . از جمله اين محلها ميدان ونك ، ميدان راه آهن ، ورودي اتوبان كرج ، ورودي اتوبان قم ، محلهاي اخذ عوارض اتوبان ها ، ورودي آزادي از سمت كرج ميباشند . اين پستها با تنگتر كردن معابر و ايجاد صفي از اتوموبيلها و بازرسي بار و وسايل همراه است .

همچنين در فرودگاه موسوم به خميني نيز مسافران پس از انجام كليه بازرسي و كنترلهاي داخل فرودگاه ، يك پست بازرسي در بيرون فرودگاه داير شده است و كليه مسافرين و بار و پاسپورت آنها بازرسي ميشود .
 

تهران – 16 دي – ساعت 0020 – مزدوران اطلاعات در خيابان خيام به سمت يك خودرو كه بظاهر فرمان ايست آنها را رعايت نكرده بود شليك كردند . در جريان اين جنايت يك نفر به قتل رسيد و دونفر از سرنشينان ماشين مجروح شدند .

 

تهران – 17 دي – به گفته شاهدان ، از روز چهارشنبه خيابانهاي اطراف دانشگاه تهران پر از مزدوران لباس شخصي گزارش شده است .  بنحوي كه اگر كسي دو بار از اطراف دانشگاه عبور كند مورد باز خواست و ثبت اسم و مشخصاتش قرار ميگيرد .

حذف يارانه ها – افزايش تكدي ، بيكاري و مرگ ناشي از فقدان درمان

تهران – 16 دي – به گزارش شاهدان بعد از حذف يارانه ها تعداد بيكاران روز به روز بيشتر ميشود . در ميدان آزادي ، ميدان خراسان ، سه راه آذري ، ميدان امام حسين ، جواديه و ميدان راه آهن ، سيل كارگران بيكار را ميشود مشاهده كرد . هر روز 150 تا 200 نفر در اين محلها منتظر كار ايستاده اند.

 

تهران – 17 دي – از بعد از حذف يارانه ها تعداد متكديان و كارتن خوابي چندين برابر شده است . از بچه 7 ساله تا پيرمرد 90 ساله در ميادين انقلاب ، آزادي ، امام حسين ، ونك ، راه آهن و سبزه ميدان ميتوان آنها را ديد . شبها اغلب آنها زير پلها و يا در ساختمانهاي نيمه كاره ميخوابند .

 

تهران – 17 دي – بنا به گزارش دريافتي از مراكز امداد و بهزيستي ، در دوهفته اخير ( بعد از حذف يارانه ها )  ، تعداد مرگ و مير ناشي از فقر و نرسيدن به موقع دارو به بيماران حساس 50% افزايش يافته است . اغلب متوفيان از بيماران كليوي ، قلب ، سرطان و بيماران رواني بوده اند . 

حذف يارانه ها – قطع مستمر برق

تهران – 17 دي – به گزارش ساكنان محلات تهرانپارس و تهران نو و جواديه و راه آهن و كارگر روزانه حداقل سه نوبت يك ساعته برق قطع ميشود .

بنا به يك گزارش ديگر در پيگيريهايي كه مردم تهرانپارس از علت قطعي برق از شركت توانير نموده اند پاسخي كه به آنها داده شده اين بود كه « در هفته گذشته اين منطقه مصرف برقشان بالا بوده است !» درحاليكه بدليل حذف يارانه ها مردم امكان مصرف بالا را ندارند .

حذف يارانه ها – ناياب شدن گوشت مرغ

تهران – 17 دي – از بعد از حذف يارانه ها در روزهاي اخير گوشت مرغ در مناطق جنوبي تهران ( از ميدان انقلاب به پايين ) ناياب شده است . و تنها در شمال شهر در سوپرماركتها با قيمت خيلي گران پيدا ميشود .

۱۳۸۹ دی ۱۷, جمعه

آثار تحريم – كمبود مواد نظافتي عمومي

تهران – 16 دي – از بعد از تحريمهاي بين المللي ، كمبود  همه انواع مواد نظافتي خانگي و صنعتي در سراسر ايران عيان شده است . چراكه مواد پايه اي كه در توليد اين محصولات به كار ميرود از خارج وارد ميشد ، شامل تحريمها شده است .

حذف يارانه ها – دو برابر شدن عوارض اتوبان

تهران – 16 دي – عوارض اتوباني از سه راه سلفچگان تا تهران كه قبل از حذف يارانه ها 7000 تومان بود به 14000 تومان تغيير يافته است

حذف يارانه ها – قيمتها در شيراز از زبان يك هموطن

حذف يارانه ها – افت قيمت فروش ماشين

زنجان و چالوس – 16 دي –بعد از حذف يارانه ها و گران شدن سرسام آور بنزين ، خريد و فروش اتوموبيل راكد شده است . از همين رو ، قيمت فروش خودروهاي توليدي در ايران مانند پرايد از 400 هزار تا يك ميليون تومان  افت كرده است با اينحال خريداري پيدا نميشود .

حذف يارانه ها – اخاذي از والدين دانش آموزان

تهران – 16 دي – از بعد از حذف يارانه ها ، رژيم در مدارس چند روز يك بار كاغذي را خطاب به اوليا دانش آموزان نوشته و به آنها ميدهد تا براي والدينشان ببرند . كه شامل اخاذي هاي مختلف تحت عناوين ، پول براي گرمايش مدرسه ، ساختمان كلاسهاي جديد ، بخشي از شهريه ثبت نام سال آينده ! و ... ميباشد .

حذف يارانه ها – غذاي زندانيان

تهران – 16 دي – تا قبل از حذف يارانه ها در تهيه و طبخ غذاي زندانيان ، شامل شام و ناهار و صبحانه وزارت كشور يا دخيل بود يا نظارت ميكرد . اما پس از اين طرح ضد مردمي ، خود زندانها مسول اين كار هستند و كيفيت غذاي آنها كه اساسا هم از حبوبات است بسيار پايين و غير قابل استفاده است . و پر از شن و سنگ و ... است .

حذف يارانه ها – كشيدن دندان بدون بيحسي

تهران – 16 دي – آمپول بيحسي مخصوص دندان كه براي كشيدن دندان بكار ميرود ، از بعد از حذف يارانه ها بسيار گران و كمياب شده است و در درمانگاههاي دولتي از آن استفاده نميشود . در اين درمانگاهها از ابتدا به مريض ميگويند كه آمپول بي حسي كم توليد ميشود يا گران است و دندان را بدون بي حسي ميكشند .

حذف يارانه ها- بحران گوشت

تهران – 16 دي – از بعد حذف يارانه ها گوشت بشدت كم و گران شده است . اين موضوع تبديل به يكي از بحرانهاي رژيم شده و دولت با سازمان گوشت كشوري وارد مذاكره شده تا از استراليا گوشت وارد كنند .

علت اصلي اين بحران اينست كه بعد از طرح ضد مردمي حذف يارانه ها ، دامهاي ايران به كشورهاي خارجي قاچاق ميشود چون خريد و ذبح داخلي آنها براي صاحبان دام صرف نميكند . كانالها و واسطه هايي كه با خود رژيم همدست هستند ، گوسفندها را از دامداران ميخرند و در كشورهاي تركيه و امارات و اروپاي شرقي بفروش ميرسانند .

درحال حاضر قيمت يك كيلو گوشت از 17 تا 19 هزار تومان است .

۱۳۸۹ دی ۱۶, پنجشنبه

حمايت از جعفر كاظمي در متروها

تهران – 16 دي – جوانان فعال هوادار اشرف در داخل متروي امام حسين ، درحمايت از آزادي زندانيان سياسي و بستگان اشرف شعار نويسي كردند . از جمله شعارهايي كه پشت صندليهاي اين مترو  را پوشانده ، عبارت است از :

زنداني سياسي آزاد بايد گردد 
 جعفر كاظمي آزاد بايد گردد
توطئه خامنه اي محكوم است محكوم است
 مرگ بر خامنه اي درود بر جعفر كاظمي

درگيري در پادگان لشكرك

تهران – 10 دي – ساعت 1500 – بنا به گزارش رسيده در پادگان لشكرك تهران در اين ساعت طي يك درگيري مسلحانه بين سربازان وظيفه و پرسنل كادر ركن دو ارتش ، سه سرباز و يك كادر ارتش زخمي شدند

حذف يارانه ها – وضعيت در ساختمان و حمل و نقل

تهران – 15 دي – از بعد از حذف يارانه ها ، خريد وفروش آجر و سيمان و تيرآهن بكلي متوقف شده است . رژيم به عمده فروشان مصالح ساختماني فشار مياورد كه اين اقلام را به قيمت قبل از حذف يارانه ها بفروشند و حتي ماموريني براي كنترل آنها گمارده است تا نرخها را افزايش ندهند .

اين گزارش ميافزايد بازار همه نوع اقلام ساختمان از درو پنجره تا همه چيز فقط راكد است و مردم دنبال امورات روزمره خود ميدوند تا ببينند وضعيت به كجا كشيده ميشود .

 

اصفهان – 15 دي –براساس گزارش دريافتي ، يك شركت ساختماني كه در زمينه زدن سقف تخصص دارد ، بعلت گراني مصالح و مشخصا بلوك سيماني ، شركت را تعطيل كرده و تلفنهاي خود را نيز قطع كرده است . صاحب اين شركت گفت قيمت بلوك سيماني 20 كيلويي كه در گذشته 550 تومان بود بعد از حذف يارانه ها 700 تومان شده است .

اين گزارش ميافزايد ، جديدا از بلوكهايي كه شن داخل آنها از سنگهاي آتشفشاني اي كه در كردستان منتقل ميشود و وزن بلوك را تا 11 كيلو كاهش ميداد استفاده ميشد كه هم كيفيت آنها خوب بود و هم حمل ونقل آنها بصرفه بود . اما بعد از حذف يارانه ها درحال حاضر كاميونداران هزينه شان خيلي بالاست و حتي حمل ونقل همين نوع  بلوك هم ديگر براي شركتهاي ساختماني صرف نميكند . زيرا :

ميزان سهميه سوخت دولتي كاميونداران فقط براي يك رفت از اصفهان تا بندرعباس يا تا كردستان را تامين ميكند . درحاليكه هر كاميوندار حداقل در ماه بايد 4تردد رفت و برگشت يعني 8 برابر سهميه اي كه دارد ، انجام دهد .اين ترددات با قيمت گازوئيل آزاد كه ليتري 300 تومان است بالغ بر 700 هزار تومان در ماه ميشود . اگر به اين هزينه ، هزينه هاي استهلاك ماشين هم افزوده شود هيچ درآمدي براي كاميونداران متصور نيست جز فروش كاميون . ولي بعد از حذف يارانه ها خريداري هم براي كاميونها نيست.

بنا به همين گزارش رژيم كاميونداران را تهديد كرده است كه كرايه حمل و نقل را تغيير ندهند و از همين رو جاده ها اساسا از كاميون خالي شده است زيرا آنها ترجيح ميدهند كار نكنند .

حذف يارانه ها – نگراني از دست دادن شغل

بندرعباس – 15 دي – يك تاجر كاغذ ديواري كه اجناس خود را از كشورهاي خليج تهيه و به تهران منتقل ميكند از بعد از حذف يارانه ها شرايط خود را اينطور توضيح ميدهد « قبلا كرايه يك كانتينر 40 فوتي از تهران تا بندرعباس 800هزار تومان بود الان همان را بايد 2 ميليون تومان بدهيم . گذشته از اينكه خيلي از كاميونها ديگر كار نميكنند ، ولي من بعد از حذف يارانه ها هنوز كار نكرده ام و بشدت ميترسم كه با اين هزينه هاي گزاف نتوانم چيزي در بياورم »

حذف يارانه ها – افزايش خانمهاي متقاضي كار

تهران – 16 دي – به گفته صاحبان كارگاههاي توليدي البسه زنانه كه كارگران آنها تمام از خانمها هستند ، از بعد از حذف يارانه ها ، تعداد زنان و دختراني كه روزانه به كارگاه براي پيدا كردن كار مراجعه ميكنند 5-6 برابر شده است . به گفته يكي از صاحبان اين كارگاهها « اگر 10 سال پيش قشر مشخصي از خانمها كارگران ما را تشكيل ميدادند ولي الان از خانمي كه 4 بچه دارد تا دخترخانمي كه فارغ التحصيل مهندسي است تا خانمهاي ميانسال در ميان كارگران ما هستند و از صبح تا شب پشت چرخ خياطي هستند ».

حذف يارانه ها – افزايش قيمت لوازم برقي

تهران – 16دي – به گزارش فروشندگان لوازم خانگي ، بعد از حذف يارانه ها قيمت كليه لوازم برقي خانه ، مانند يخچال و فريزر بعد از حذف يارانه ها 10 تا 15 درصد گرانتر شده است .

۱۳۸۹ دی ۱۴, سه‌شنبه

حذف يارانه ها- وحشت از ازدحام روزانه براي اتوبوس

تهران – 14 دي – با توجه به ازدحام زيادجمعيت  در ايستگاههاي اتوبوس وتراكم جمعيت در استفاده از وسائل نقليه عمومي ، كه از بعد از حذف يارانه ها ايجاد شده است ،  رژيم قصد دارد در دو سه هفته آينده ميني بوسهاي داخل شهري اي را وارد كار كند كه اين تراكم را كم كند . ازدحام شديد در ميادين انقلاب و بهارستان و راه آهن و خزانه توسط شاهدان گزارش شده است كه بعضا 100 ها مسافر منتظر اتوبوس هستند .

حذف يارانه ها – وحشت از اعتصاب نانوايان

تهران – 14 دي – بنا به خبر دريافتي رژيم قصد دارد براي مقابله با اعتصاب نانوايي ها بر اثر حذف يارانه ها ، يك كارخانه توليد نان در خيابان مازندران راه اندازي كند تا در شرايط اضطراري از اين طريق نان توسط خود رژيم تامين شود .

« دولت بي كفايت نميخواهيم »

قزوين – 13 دي – ساعت 1030 – رانندگان اتوبوسهاي شهري قزوين به همراه خانواده هاي خود در پاركينگ اتوبوسها براي اعتراض به عدم دريافت حقوق دو ماه گذشته خود يك تجمع اعتراضي بر پا كرده بودند . آنها شعار ميدادند « دولت بي كفايت نميخواهيم » اين تجمع تا ساعت 1200 ادامه داشت . در نهايت نماينده شركت آمد و به آنها قول داد كه تا دو هفته آينده حقوق آنها به حسابشان ريخته شود .

رديابهاي جديد ساخت زيمنس

تهران – 14 دي – بنا به خبري از سپاه پاسداران ، اخيرا رژيم دستگاههاي ردياب جديدي كه به اندازه يك تلفن موبايل كوچك بوده و ساخت زيمنس آلمان ميباشد را وارد كار كرده است . اين رديابها براحتي قابل چسباندن به خودروها ميباشند .

حذف يارانه ها – تراكم اتوبوسراني داخل شهري

تهران – 14 دي – تراكم شديد مسافران اتوبوسهاي واحد موجب كندي حمل ونقل در تهران شده است و مردم اوقاتشان در صفهاي طويل المدت اتوبوس سپري و تلف ميشود . در برخي ساعات در ايستگاههاي اصلي مانند ميدان انقلاب ، فردوسي ، راه آهن ، توپخانه ، بهارستان  خيالان كارگر ، جمعيت منتظر اتوبوس به 250 نفر ميرسد .  

آلودگي شديد هواي تهران

تهران – 14 دي – به گزارش دريافتي از صبح تا ظهر روز سه شنبه ، براثر آلودگي شديد هوا، 88 نفر به اورژانس تهران منتقل شدند .

حذف يارانه ها – قيمت اتوبوس بين شهري

شيراز – هفته اول دي – به گزارش هموطنان شيرازي ، بعد از حذف يارانه ها صبح با بليط 5500 توماني با اتوبوس به لار رفتند ، عصر موقع بازگشت همان بليط قيمتش 10000 تومان شده بود و به هيچ وجه هم پايين تر نيامد .  

حذف يارانه ها – هزينه دامداري

شهرضا – دي ماه – به گزارش رسيده از شهرضا، خشكسالي كل منطقه را فرا گرفته است . دامداران حتي نتوانستند ييلاق و قشلاق كنند . علوفه دام بسيار گران است . در اواخر آذر قبل از طرح يارانه ها بعد  از اعتراضات و شكايات بسيار ، قرار شده بود كه به 1000 دامدار ، علوفه به قيمت دولتي داده شود . بعد از حذف يارانه ها دولت براي هر راس دام يك كيلو جو به قيمت كيلويي 285 تومان را تقبل نمود كه فقط براي 100 دامدار عرض كرد و مابقي دامداران بايد از بازار آزاد با قيمت كيلويي 400 تومان علوفه را خريداري كنند .

۱۳۸۹ دی ۱۲, یکشنبه

مجروح شدن خانواده هاي زندانيان سياسي در مقابل اوين

تهران – 11 دي – ساعت 1800 – در اين ساعت در مقابل زندان اوين ، جمعي 30 نفره از خانواده هاي زندانيان سياسي  قيام كه  براي ملاقات با فرزندان و اقوام خود و با نگراني از حال محكومين به اعدام ، پافشاري ميكردند با مزدوران اطلاعاتي درب اوين درگير شدند . در اين درگيري مزدوران باهل دادن و مضروب كردن خانواده هاي نگران ، موجب مجروح شدن حداقل از 3 تن از آنها شدند .

آماده باش اربعين و 22 بهمن هوانيروز

تهران – 12 دي – به گزارش دريافتي از درون هوانيروز رژيم ، از هم اكنون به پرسنل هوانيروز آماده باش در روزهاي اربعين و 22 بهمن به آنها ابلاغ شده است .

حذف يارانه ها – نايابي تخم مرغ و ويتامين

آذربايجان و تهران – 12 دي – به گزارش شاهدان قرصهاي ويتامين در داروخانه ها كمياب و مراجعات داروخانه ها پر ازدحام و صفي شده است.

همچنين بنا به گزارش ديگري ازاول هفته جاري در استانهاي آذربايجان شرقي و غربي  و همدان ، تخم مرغ ناياب شده است

شنود تلفنهاي عمومي تهران

تهران – 12 دي – به گزارش دريافتي از درون رژيم ، قرار است مكالمات با خارج از كشور از تلفنهاي عمومي تهران براساس يك سيستم جديد ، با شنود كلمات مشخص از پيش تعيين شده اي ، بطور اتوماتيك ضبط شود .

حذف يارانه ها – كميابي شيرخشك

تهران-11دي-به گزارش شاهدان , بعد از حذف يارانه , شيرخشك در بازار بسياركمياب شده است و داروخانه ها خيلي  كم شير خشك دارند.

دستگيري يك نفر در نماز جمعه تهران

تهران-10دي- ساعت 1230 روز جمعه در وسط نمازجمعه , مزدوران اطلاعات يك مرد 37ساله را روي زمين ميكشيدند درحاليكه او فرياد ميزد«من بيگناهم مردم به دادم برسيد» ولي نهايتا او را دستگير كردند.

دستگيري يك دانشجو در زاهدان

زاهدان-10دي- بنابه خبر رسيده مزدوران لباس شخصي در زاهدان يك دانشجوي دانشگاه تهران را دستگير كردند علت اين دستگيري توسط مزدوران قصد اين دانشجو براي خروج ازكشور عنوان شده است.

وحشت رژيم از خيزش 22 بهمن

تهران-11دي-بنابه خبر رسيده از درون رژيم , براساس تاكيد خامنه اي در يكي از جلسات دروني مبني براينكه « بايد عظمت جمهوري اسلامي را براي هميشه اثبات كنيد و با اين عظمت خطي بر روي تمام مخالفان بكشيد بخصوص روي نفاق»  , رژيم خود را براي 22بهمن آماده ميكند, منجمله بودجه عظيمي براي اين طرح اختصاص داده و قصد دارد ماكزيمم تعداد مزدور حزب اللهي و بسيجي و سانديسي را براي 22 بهمن بكاربگيرد.

حذف يارانه ها – گزارش يك هموطن

 تهران-11دي-  يك نامه رسيده :

به علت گراني بيش از حد تحمل مردم و ناتواني پرداخت هزينه گاز مخصوص خودروها, هجوم مسافران درون شهري به مترو واتوبوس و ازدحام بسيار زيادي را در ايستگاهها بوجود آورده است, بخصوص در ساعات پاياني کار اداره ها و شرکتها بطوري که براي مثال در ميدان ونک صفهاي طويلي براي تاكسي و سواري تشكيل ميشود, گاهي مسافران مجبور هستند تا 45 دقيقه منتظر بمانند تا نوبت سوار شدن آنها شودخصوصا در مسير هاي دور مانند تهران به کرج به علت عدم توانايي راننده ها براي خريد بنزين اين مسئله حادتر است در داخل متروها نيز به علت افزايش مراجعه مردم و عدم افزايش سرويسهاي مترو تراکم وحشتناکي وجود دارد که باعث ناراحتي و عذاب همه مسافران شده است.

از ديگر عوارض حذف يارانه ها افزايش چشمگير متکديان در همه جا است چرا که خيل زيادي از زحمتکشان و کارگران مشاغل خود را از دست داده اند کودکان و حتي دختران 16- 17 ساله را ميبينيم که تکدي ميکنند.و از ظاهر آنها مشخص است که متکديان حرفه اي نيستند و از سر ناچاري به اين کار مجبورشده اند و اين مسئله مورد توجه اکثر مردم هست وکسي نيست که احمدي نژاد را براي ايجاد چنين شرايطي براي مردم لعن و نفرين نکند.

يکي ديگر از عوارض فوري حذف سوبسيدها افت شديد بازار كار براي  مشاغل مربوط به خودرو نظير مکانيکي ها اتو سرويس ها فروشگاههاي قطعات يدکي است که به دليل کمتر شدن استفاده از خودرو دچار افت شغلي شديد شده اند اين تازه مشتي از خروار است و اکثر مردم بر اين عقيده اندکه سونامي خرابي در راه است.