۱۳۸۹ مرداد ۱, جمعه

تظاهرات در پمپ بنزين خيابان روزولت - مرگ بر ديكتاتور

تهران – 1 مرداد – حوالي ساعت 15 – طي يك درگيري بين مردم و مزدوران انتظامي در پمپ بنزين خيابان روزولت ، كليه رانندگان و سرنشينان خودروهاي در انتظار سوخت ، از ماشينهاي خود خارج شده و همگي با شعار مرگ بر ديكتاتور دست به تظاهرات عليه مزدوران زدند .

۱۳۸۹ تیر ۳۰, چهارشنبه

مرگ بر خامنه اي – قيام ادامه دارد

تهران – 29 تير –  روز سه شنبه در پمپ بنزينهاي خيابان مصدق ، خيابان پاسداران و اتوبان موسوم به يادگار كه با صفهاي طولاني 100 ماشينه براي خريد بنزين مواجه بود ،  شعار « مرگ برخامنه اي – قيام ادامه دارد – جوانان تهران » بر ديوار پمپ بنزينها نوشته شده بود ، توجه رانندگان و مراجعان به پمپ بنزين را جلب كرده بود .

اعتصاب بازار تهران در روز سه شنبه

تهران – 29 تير – به گزارش رسيده ، روز سه شنبه پس از ورود به سومين هفته اعتصاب ،  در سبزه ميدان مغازه ها يك در ميان بسته  بودند . بازار طلا و جواهر چند مغازه ابتداي آن و چند مغازه در انتهاي آن باز بودند ولي مغازه هاي وسط اين بازار همچنان در اعتصاب بودند . در بازار كفاشها هم عين همين وضعيت بود و در ابتدا و انتهاي بازار تعدادي از مغازه ها باز بود ولي وسط بازار در اعتصاب بود .

بازار پارچه فروشها در روز سه شنبه در اعتصاب كامل گزارش شده است .

۱۳۸۹ تیر ۲۸, دوشنبه

پمپ بنزينهاي تعطيل ويا پر ازدحام تهران

تهران – 28 تير – به گزارش رسيده از هموطنان امروز برخي از پمپ بنزينهاي تعطيل بودند و سوخت توزيع نميكردند . همچنين برخي پمپ بنزينها نيز مانندايستگاه طرشت ابتداي اتوبان ، روزولت شمالي ، ستارخان بهبودي و بهارستان ، با صفهاي طولاني خودروهاي در انتظار سوخت گزارش شده است .

اعتصاب بازار تهران در روز دوشنبه

تهران – 28 تير – بنا به گزارش ديگري از تهران ، امروز سبزه ميدان تق و لق بود ، تنها بازاري كه اساسا بسته بود بازار كفاشها بود ساير قسمتهاي بازار مانند پارچه فروشها اساسا تق و لق بود و تردد مردم خيلي كمتر از قبل بود و بازار خلوت بود .

ادامه اعتصاب بازار تهران – روز دوشنبه

تهران – 28 تير – سبزه ميدان و بازار كفاشان و طلافروشان اساسا در اعتصاب گزارش شده است و فقط تعداد معدودي از مغازه ها در اين بازارها ، باز هستند .

۱۳۸۹ تیر ۲۷, یکشنبه

اعتصاب بازار تهران در روز يكشنبه

تهران – 27 تير – به گزارش رسيده امروز سبزه ميدان اساسا در اعتصاب بود و تنها تعداد معدود و انگشت شماري از مغازه ها در آن باز بودند .

بازار كفاشها و طلا فروشان و چيت سازان هم در اعتصاب بود و گشت هاي موتوري انتظامي در داخل بازار مشغول گشت زني بودند .

تنها در دهانه ورودي بازار كفاشان چند مغازه باز بود .