۱۳۸۹ دی ۴, شنبه

حذف يارانه ها – افزايش مجدد تمايل به خروج از كشور

كرج – 3 دي – به گفته شاهدان ، در يكي دو سال اخير بعد از قيام ، مدتي بود كه تمايل به ترك كشور در بين مردم كم شده بود . از بعد ازحذف يارانه ها ، مجددا اين تمايل در بين برخي اقشار رشد كرده است و آنها در پي خارج كردن پولهاي خود از بانكها و خروج از كشور هستند . از طرفي تورهاي مسافرتي دوبي و تركيه نيز ، از همان فرداي حذف يارانه ها قيمتها را حداقل 50 هزار تومان بالاتر بردند و از آن روز تا كنون نيز هزينه اين تورها در حال بالا رفتن است .

حذف يارانه ها – افزايش مجدد تمايل به خروج از كشور

كرج – 3 دي – به گفته شاهدان ، در يكي دو سال اخير بعد از قيام ، مدتي بود كه تمايل به ترك كشور در بين مردم كم شده بود . از بعد ازحذف يارانه ها ، مجددا اين تمايل در بين برخي اقشار رشد كرده است و آنها در پي خارج كردن پولهاي خود از بانكها و خروج از كشور هستند . از طرفي تورهاي مسافرتي دوبي و تركيه نيز ، از همان فرداي حذف يارانه ها قيمتها را حداقل 50 هزار تومان بالاتر بردند و از آن روز تا كنون نيز هزينه اين تورها در حال بالا رفتن است .

حذف يارانه – افزايش قيمت اقساط خودروهاي فروخته شده

تهران – 3 دي – شركت  ايران خودرو -  سمند كه عرضه كننده خودروهاي پژو ميباشد ، از بعد از حذف يارانه ها ، به صاحبان خودروهاي قسطي اعلام كرده است كه با مبلغ اقساط قبل از يارانه ها نميتواند بدهي شركت پژو را بپردازد و مبلغ قسط هارا بالا برده است . تازه اين درحالي است كه صاحبان خودرو حتي توان پرداخت هزينه سوخت خودرو را نيز ندارند .

حذف يارانه ها – بقاليهاي محلات در معرض تعطيلي

تهران – 3 دي – سوپرماركتهاي كوچك محلات ( بقاليها ) ، در معرض تعطيلي قرار دارند ،به گزارش شاهدان از محلات اميرآباد و يوسف آباد ، اين بقالي ها به مردم گفته اند در يكي دو هفته آينده مجبور به تعطيل كردن كل مغازه خواهند شد چرا كه از عهده پول برق و گاز و گرما برنميايند .

حذف يارانه ها – معضل پيش خريد و پيش فروشها

تهران – 3 دي – يك شركت ساختماني بنام آبريز تعدادي آپارتمان را قبل از اتمام ساختمان آنها ، پيش فروش كرده است . از بعد از حذف يارانه ها ، اين شركت به كليه خريداران اعلام كرده است كه ادامه ساختمان و اتمام آپارتمانها با توجه به بالا رفتن هزينه مصالح و كارگر و سوخت و برق غير ممكن است و هر خريدار بايد 10 تا 12 ميليون تومان بيشتر بپردازد تا خانه اش آماده شود .

پست بازرسي سپاه در دو راهي بم - زاهدان

بم – 4 دي – به گزارش دريافتي از بم ، سپاه پاسداران در دو راهي بم – زاهدان يك پست بازرسي شبانه داير كرده است . دستگير شدگان در اين پست بازرسي به زنداني كه مخصوص سپاه در بم ساخته شده است منتقل ميشوند . در اين دوراهي كساني كه به سمت زاهدان و زابل و چابهار و بندرعباس ميروند كنترل ميشوند .

بنا به همين گزارش ، عوامل سپاه پاسداران دربم علاوه بر ساير جناياتشان از جمله سردمدار دزديدن دختران بي پناه بازمانده از زلزله بم و فروش آنان نيز هستند . اسامي دو تن از اين پاسداران جنايتكار دست اندر كار ربودن دختران ، رضا قوچي و سياه عوض اسفندياري است .

دستمزد اضافه براي خوش خدمتي در عاشورا

دستمزد اضافه براي خوش خدمتي در عاشورا

تهران – 4 دي – به گزارش رسيده از درون نيروي انتظامي رژيم ، قرار است حقوق مزدوران سركوبگر انتظامي 20% افزايش پيدا كند و اين افزايش بعنوان پاداش كار آنها در روز عاشورا اعلام شده است كه توانستند همه جا را قفل كنند و مانع از پيوستن جمعيت به يكديگر شوند .

۱۳۸۹ دی ۳, جمعه

حذف يارانه ها – وحشت رژيم از خيزش در اربعين حسيني

تهران – 3 دي – بنا به گزارش رسيده از درون عناصر بسيج ، رژيم خودش را براي يك رويارويي با مردم بعد از حذف يارانه ها در 5 بهمن ماه در اربعين حسيني آماده ميكند . رژيم به عوامل بسيجي خود اعلام كرده است كه در اربعين كه اولين روز پرانگيزش بعد از حذف يارانه هاست براي رويارويي با مردم آماده باشند .

حذف يارانه ها – لغو سهميه سوخت ماهيگيران

انزلي – 3 دي – ماهيگيران بندرانزلي تا قبل از حذف يارانه ها از شركت شيلات ايران براي قايقهايشان سهميه سوخت دريافت ميكردند . اين سهميه هم اكنون لغو شده است و ماهيگيران و خانواده هايشان بسيار آشفته و نگرانند . آنها بايد براي قايقهايشان گازوئيل بسيار گران از بازار سياه تهيه كنند كه تماما متضرر شده و چيزي بعنوان درآمد از فروش ماهيها براي آنها باقي نميماند .

حذف يارانه ها – بيكاري كارگران آرايشگاهها و خياطي ها

تهران – 3 دي – به گفته شاهدان ، آرايشگاههاي زنانه و كارگاههاي خياطي كه كارگران آنها را خانمها تشكيل ميدهند و  دستگاههايشان با برق كار ميكند از جمله اصنافي هستند كه مجبور شده اند كارگران خود را فعلا به خانه هايشان برگردانند زيرا از پس تامين اجرت آنها برنميايند .

حذف يارانه ها – تعطيلي كارگاههاي چوب بري

مازندران – 3 دي – كارگاههاي چوب بري در شمال ايران كه كليه دستگاههايشان با برق يا گازوئيل كار ميكند ، تا قبل از حذف يارانه ها ، از كارخانه چوب نكا ، سهميه سوخت دريافت ميكردند . اين سهميه از بعد از حذف يارانه ها تامين نشده است و اين كارگاهها از كار افتاده اند .

حذف يارانه ها – ادامه اعتصاب لنج داران

بندرعباس – 3 دي – به گفته شاهدان  اعتصاب لنج داران بندرعباس همچنان ادامه دارد . قطعي برق در بندرعباس نيز افزايش يافته است .

حذف يارانه ها – تعطيلي توليدات برقي داخلي

اهواز – 3 دي  كارگاهها و كارخانجاتي كه به توليداتي كه با ولتاژ برق بالا كار ميكنند اختصاص دارند،  مانند كولر سازيها و تعميرات كولرها و ... در معرض ورشكستگي قرار گرفته اند چرا كه توليدات آنها از اين پس خريدار نخواهد داشت . از جمله اين شركتها ميتوان از شركت الكترونيكي پارس در اهواز نام برد كه به كارگران با سابقه خدمتهاي چند ساله اعلام كرده است كه فعلا كار نيست و آنها راخبر خواهند كرد .  

حذف يارانه ها – خاموشي گرمايش مدارس – لباس زياد بپوشيد!

ورامين – 2 دي – در مدارسي كه داراي شوفاژ مركزي هستند ، شوفاژ ها خاموش شده و به دانش آموزان گفته شده كه هنوز فصل روشن كردن شوفاژها فرا نرسيده است و براي گرم كردن خودشان لباس بيشتري بپوشند .

حذف يارانه ها – تعطيلي كارگاههاي قالي و گليم بافي

زنجان – 3 دي – كارگاههاي قالي و گليم بافي زنجان كه داراي سالنهاي بزرگي بوده و اكثر كارگران آنها را نيز زنان تشكيل ميدهند ، با توجه به اينكه هواي زنجان در اين فصل بسيار سرد است، با مشكل گرمايش اين سالنها مواجه شده اند . شاهدان گفتند كه چندين كارگاه در هفته اخير كار خود را تعطيل كرده اند . بخصوص كه مشتري قالي و گليم نيز كم شده است .

حذف يارانه ها – كاهش زائران امام رضا (ع )

مشهد – 3 دي – به گفته شاهدان و اهالي مشهد ، تعداد زائران امام رضا از بعد از حذف يارانه ها بطرز محسوسي كم شده است .

حذف يارانه ها – معضل چك هاي مهلت دار مردم

تهران – 3 دي – يكي از بحرانهاي جديد ايجاد شده در معيشت مردم بعد از حذف يارانه ها  اينست كه كساني كه چك هاي مهلت دار در ازاي خريد وسايل زندگي خود به فروشندگان داده بودند ، هم اكنون فروشندگان اجناس كه هنوز پول را دريافت نكرده اند از خريدار ميخواهند يا جنس را پس بدهد يا قيمت بيشتر و گرانتري براي جنس خريداري شده بپردازد .

حذف يارانه ها - وضعيت بازار تهران در روز پنجشنبه

تهران – 2 دي – وضعيت بازار تهران از ساعت 9 تا 12 روز پنجشنبه به اين شرح گزارش شده است :

بازار ارز و صرافي :                  45% باز ، 30% بسته ، 25% نيمه بسته

بازار طلا و جواهر :                 50% باز ، 20% بسته ، 30% نيمه بسته

بازار كفش و كيف :                 60%باز ، 20% بسته ، 20% نيمه بسته

بازار پارچه و لباس :                70%باز ، 10% بسته ، 20% نيمه بسته

بنا به گزارش ديگري در بازار طلا ، خريد و فروش طلا و سكه طلا اساسا متوقف شده است زيرا قيمتها نامتعين است .

 

حذف يارانه ها – اعلام ورشكستگي كارخانجات توليدي مصالح ساختماني

تهران – 3 دي – كارخانجات توليدي بلوك هاي ساختماني كه دستگاههاي آنها يا با برق و يا ماشين آلاتي كه با گازوئيل كار ميكنند بوده است ، با حذف يارانه ها ناگزير از تعطيلي و اعلام ورشكستگي و جواب كردن كارگرانشان شده اند . از جمله نمونه اين كارخانجات ، شركت تيرچه بلوك شرق ، مصالح اميد ، تيرچه بلوك بهادر را ميتوان نام برد .

۱۳۸۹ دی ۲, پنجشنبه

حذف يارانه ها - دولت بي كفايت نميخوايم برق گران هم نميخوايم

شيراز – 1 دي – ساعت 1000 – در حدود 150 نفر از مردم در مقابل اداره برق شيراز با شعار « دولت بي كفايت نميخوايم برق گران هم نميخوايم » دست به تظاهرات زدند . مردم پس از رسيدن 50 مزدور انتظامي ، به تظاهرات خود پايان دادند .

درگيري با شعار « مرگ بر خامنه اي »

تهران – 1 دي – ساعت 1130 – درمقابل دادگستري ، در اثر ممانعت از ورود 12 نفر از مردم كه قصد ارائه  شكايت داشتند  توسط ماموران بيدادگستري ، مردم با آنها درگير شدند . در اثر ادامه اين درگيري  تعداد 30 نفر از مزدوران انتظامي سر رسيدند و به ضرب و شتم شاكيان پرداختند . ولي مردم با مقاومت خود  شعار مرگ بر خامنه اي نيز سر دادند. دراين درگيري 1 نفر از مردم دستگير شد .

حذف يارانه ها – تعطيلي كارگاههاي كفاشي اصفهان

اصفهان – 2 دي – كليه كارگاههاي كفاشي اي كه محصولاتشان با برق پرس ميشد و در اطراف خيابان چهلستون واقع شده اند در اثر حذف يارانه يا تعطيل يا نيمه تعطيل شده اند .

حذف يارانه ها – معضل سوخت آشپزخانه هاي بزرگ

تهران – 2 دي – آشپزخانه هاي بزرگي كه در تهران براي هتلها و شركتها و ادارات غذا ميپختند با حذف يارانه ها قادر به طبخ چه با برق چه گاز و چه گازوئيل نيستند و تق و لق شده اند .

حذف يارانه ها – معضل بازپرداخت اقساط بانكي

تهران – 2 دي – بسياري از مردم كه از بانكها وام گرفته بودند ، بعد از حذف يارانه ها توان پرداخت قسطهاي بانكي خود را ندارند . و از ماه بعد معضل بانكها و عدم پرداخت اقساط بيشتر بارز خواهد شد .

حذف يارانه ها – تعطيلي گاوداري ها و گراني شير

تبريز – 2 دي – تعداد زيادي از گاوداري هاي بزرگ در اطراف تبريز تعطيل شده اند و گاوهاي خود را تحويل كشتارگاه داده اند . اين گاوداري ها براي توليد شير بودند . و بگفته شاهدان در همه شهرهاي كوچك و بزرگ آذربايجان شرقي قيمت شير گران و تهيه آن صفي شده است .

حذف يارانه ها – قيمت بليط اتوبوس ومترو

تهران – 2 دي – شايعه افزايش قيمت بليط اتوبوس و مترو در تهران زياد است و البته از نظر مردم پخش اين شايعات از جانب خود رژيم براي ايجاد آمادگي درمردم جهت انجام اينكار صورت ميگيرد .

حذف يارانه ها – اختلال در سرويس اورژانس بيماران

تهران – 2 دي – سازمان بهداري و بهزيستي و اورژانس تهران به مردم اعلام ميكنند كه از تماس و مراجعات بيمورد به اورژانس خودداري كنيد و فقط براي مواردي كه واقعا خطر مرگ دارد تماس بگيريد !

حذف يارانه ها – صف هاي طويل گاز خودروها

تهران – 2 دي – عده ي زيادي از مردم ماشينهاي خود را به گاز سوز تبديل كرده اند و از آنجا كه در پمپ بنزينها جايگاه توزيع گاز كمتر از ساير سوختهاست ، صف خودروهاي گاز سوز ايجاد شده است .

حذف يارانه ها – قيمت گوشت مرغ

تهران – 2 دي – قيمت گوشت مرغ هر كيلو 3200 تومان شده است و مردم ميگويند از هفته آينده به كيلويي 4000 تومان هم ميرسد .

حذف يارانه ها – افزايش گشتهاي سركوب در محلات

تهران – 2دي – به گزارش شاهدان ، از بعد از حذف يارانه ها گشتهاي اطلاعات و انتظامي بطور خاص در منطقه سلسبيل ، حضورشان افزايش يافته است .

حذف يارانه ها – قطعي برق

تهران – 2 دي – قطعي برق در بسيار از مناطق تهران در 4 روز گذشته خيلي زياد شده است

حذف يارانه ها – تعطيلي فعاليت شركتهاي خدمات غذايي

تهران- 2 دي – بعد از حذف يارانه ها ، بسياري از شركتهاي پخش مواد غذايي در منازل مانند شركت پرنده ، نوشاد، پروتئين و … كار خود راتعطيل كرده اند و چنين خدماتي را نميتوانند عرضه كنند .

حذف يارانه ها – روي آوردن مردم به بخاريهاي قديمي

تهران – 29 آذر – هزينه سوخت گرمايش مركزي در آپارتمانهاي مسكوني بزرگ در تهران ، يكي از معضلات ساكنان شده است چرا كه بسياري از خانواده ها توان پرداخت سهميه سوخت با هزينه گران را ندارند و به استفاده از بخاريهاي قديمي ذغالي و هيزمي يا نفتي محدود روي آورده اند .

حذف يارانه ها – توقف شخم زدن زمينهاي كشاورزي

اطراف تهران  – 29 آذر –كشاورزان در بسياري از زمينها كه در اين فصل آماده شخم زدند هستند بخصوص زمينهاي بزرگ ، بدليل نداشتن سوخت ماشينهاي كشاورزي مجبور به توقف كار شده اند .

حذف يارانه ها – افزايش نرخ غذا در رستورانها

تهران – 29 آذر – قيمت يك وعده چلوكباب كوبيده قبل از حذف يارانه ها از 3500 تا 7000 تومان بود . در روزهاي بعد از حذف يارانه همين چلوكباب به قيمت 12000 تا 20000 تومان عرضه ميشود . اغلب رستورانها و اغذيه فروشيها يا بسته اند يا قيمتها را گران كرده اند و در بدو ورود به مشتريان خود اعلام ميكنند كه منو تغيير كرده و قيمتها جديد شده است .

حذف يارانه ها – قطع معاش و درآمد كارگران كارگاههاي توليدي

ورامين – 29 آذر – از يك كارگاه كنسرو سبزيجات كه اغلب خانمهاي كارگر در آن سبزي پاك ميكردند بعد از حذف يارانه سوخت ، بدليل نداشتن گازوئيل ، 370 بيكار شده اند . اگر خانواده هاي آنها را نيز اضافه كنيم حداقل 1300 نفر امرار معاش بخور نميرشان قطع شده است .

حذف يارانه ها – تعطيلي مدارس روستاها و مناطق خارج از شهر

تهران – 29 آذر – معلمين پيماني و حق التدريسي در روستاهاي اطراف ، كه ماهانه از 170 تا 220 هزار تومان حقوقشان است ، بدليل تعطيلي ميني بوسها يا گران شدن كرايه ميني بوسهاي بين شهري از رفتن به سركار و كلاسها اجبارا خودداري ميكنند چرا كه اين حقوق كفاف هيچ چيزي را نميدهد .

حذف يارانه ها – سرد شدن هواي بيمارستانها

تهران – 29 آذر – به گزارش شاهدان در بيمارستانهاي 501 و 502 ارتش و فارابي و مهر ، شوفاژهاي ساختمان چه در كريدور ها و چه در اتاقها بصورت يك در ميان روشن است .

« يارانه ها توطئه رژيم است ، با آن مقابله كنيد – مرگ بر خامنه اي »

تهران – 2 دي – در قطار متروي امام حسين اين شعارها عليه حذف يارانه ها توسط مردم نوشته شده است :

يارانه ها توطئه رژيم است ، با آن مقابله كنيد – مرگ بر خامنه اي

همه بسوي تحريم رژيم در داخل كشور

هموطن از فروشگاههاي دولتي خريد نكنيد – تحريم تحريم – مرگ بر خامنه اي

حذف يارانه ها – شايعه پراكني رژيم درمورد قيمتها

تهران – 2 دي – رژيم براي ممانعت از فوران خشم مردم پس از حذف يارانه ها ، با سيستم شايعه پراكني خود ، شايع كرده است كه قيمتها بزودي پايين خواهد آمد و اوضاع اينطور نميماند .

حذف يارانه ها – صحنه هاي جديد در ترافيك

تهران – 2 دي –در 4 روز اخير ترافيك تهران كم شده و در خيابانها اساسا ماشينهاي دولتي و ماشينهاي گرانقيمت مانند مرسدس و بي ام و و … ديده ميشوند. ولي يك صحنه جديد به ترافيك تهران افزوده شده و آن صحنه ي هل دادن جمعي ماشينهايي است كه بدليل نداشتن سوخت در وسط راه متوقف شده اند .  

حذف يارانه ها – معضل مرغداري ها

تهران – 1 دي – ازجمله اصنافي كه در اثر حذف يارانه سوخت در شغل خود با مشكل جدي روبرو شده اند مرغداري ها و جوجه كشي ها هستند . كه بايد سالنهاي مرغداري را گرم كنند .

حذف يارانه – پاي صحبت راننده تاكسي – معيشت جنگل وار

تهران -  2دي – يك راننده تاكسي گفت : ما اين روزها مرغ عزا و عروسي شده ايم . از يك طرف بنزين قيمتش چند برابر شده از يك طرف دائم بايد با مردم دعوا كنيم كه با اين قيمت سوخت كه قيمت كرايه نميتواند همان قيمت قبلي باشد . مگر ديوانه اي كه با اين وضعيت كار كنيم . ما هم ميرويم يك جنس را گران ميخريم و بعد گرانتر ميفروشيم ما بخودمان تا بحال اجازه اينكار ها را نميداديم  ولي الان كه شده مثل جنگل ، ما چرا اينكار را نكنيم ؟

حذف يارانه ها – گوشت و ميوه فاسد در بازارها

تهران – 2 دي – در دو روز گذشته اكثر ميوه هايي كه در بازار عرضه شده است ميوه هاي نيمه خراب يا آماده فاسد شدن بوده است . علت اين امر خاموش شدن يخچالهاي انبارهاي بزرگ نگهداري ميوه هادر اطراف شهرهاست .

بنا به خبر ديگري ، اين روزها بدليل عرضه گوشت و مرغ فاسد در بازار ، كه علت آن نيز ناشي از خاموشي موتورهاي سردخانه هاست ، مزدوران انتظامي به همين بهانه به بازرسي خودروهاي يخچالدار ورودي به تهران پرداخته اند .

حذف يارانه ها – جمع آوري زباله ها با تهديد به اخراج

تهران – 2 دي – بعد از 4 روز انباشت زباله ها و بوي زباله و بيماري عده اي از مردم در مناطق جنوبي تهران ، مانند جواديه و خزانه و آرامگاه و شهر ري ، روز پنجشنبه شهرداريها اقدام به جمع آوري زباله ها نمودند . مردم محل ميگويند اينكار رها كردن زباله ها در سطح شهر كار خود رژيم است چرا كه ميخواهد اينطور جلوه بدهد كه شهرداري ها هم پول ندارند .

اما بنا به گزارش ديگري در همين زمينه ، كارگران و شركتهاي خدماتي شهرداري گفته اند كه آنها با تهديد به اخراج و از دست دادن شغل توسط رژيم ، مجبور به شروع كار شدند .  

شهرداري و بسيج و انتظامي مسول مقابله با عواقب حذف يارانه ها

تهران – 1 دي – رژيم يك اطلاعيه محرمانه به وزارتخانه هاي كشاورزي ، آموزش و پرورش ، راه و ترابري ، خدمات شهري ، شهرداري ها و انتظامي و بسيج ، درمورد مقابله با نا آراميها و اعتراضات مربوط به حذف يارانه ها داده است .

در اين اطلاعيه ابلاغ شده است كه هر اعتراض و واقعه اي كه ناشي از حذف يارانه ها باشد بايد توسط وزارتخانه هاي درگير گزارش شده و بلافاصله توسط شهرداري ها و انتظامي و بسيج فيصله داده شود .

مانور بسيج در دي ماه

تهران – 1 دي – بنا به گزارش رسيده ، رژيم قرار است در پايان دي ماه يك مانور توسط بسيجي ها در تهران برگزار كند .

۱۳۸۹ دی ۱, چهارشنبه

اخراج مزدوران انتظامي از بيمارستان قلب

تهران – 28 آذر – ساعت 11 صبح – بر اثر مزاحمت عوامل حراست در بيمارستان قلب تهران به بهانه بدحجابي براي خانمهاي شاغل در اين بيمارستان ، در ساعت 11 پزشكان و كارمندان اين بيمارستان در اعتراض به اين عمل حراست دست از كار كشيده و در محوطه بيمارستان تجمع كردند . اين تجمع يك ساعت و نيم به طول انجاميد. مزدوران حراست  براي مقابله با اين اعتراض نيروي انتظامي را به بيمارستان وارد كردند ولي كاركنان با هو كردن مزدوران سركوبگر و شعارهاي «نيرو انتظامي برو گمشو » و « نيروي انتظامي خجالت خجالت » مزدوران را از بيمارستان بيرون كردند .  

وضعيت بازار تهران روز چهارشنبه

تهران – 1 دي – وضعيت بازار تهران از ساعت 9 تا 12 روز چهارشنبه به اين شرح گزارش شده است :

بازار ارز و صرافي:                   40% باز ، 30% بسته ، 30% نيمه بسته

بازار طلا و جواهر :                 50% باز ، 50% بسته

بازار پوشاك :                       60% باز ، 10% بسته ، 30% نيمه بسته

بازار كفش و كيف :                 60% باز ، 30%بسته ، 10% نيمه بسته

حذف يارانه ها – وضعيت پمپ بنزينها

تهران – 1 دي – به گزارش شاهدان ، درحال حاضر تراكم و صف در برخي پمپ بنزينهاي بزرگراهها مانند بزرگراه نوري و رسالت وجود دارد ولي تراكم مراجعين از پمپ بنزينهاي داخل شهري بدليل گران شدن بنزين ، كاهش يافته است

حذف يارانه ها – تعطيلي كلاسهاي درسي روستاها

انزلي – 1 دي – معلمين حق التدريسي انزلي كه در روستاها تدريس ميكنند ، بدليل گران شدن كرايه ميني بوسهاي بين شهري ، از رفتن به سر كار و برگزاري كلاس در روستاها خودداري كرده اند .

حذف يارانه ها – لغو طرح ترافيك تهران

تهران – 1 دي – بنا به خبرهاي رسيده ، بدليل كاهش چشمگير استفاده از خودروهاي شخصي و عمومي در سطح شهر ، شنيده شده كه از هفته آينده طرح ترافيك مركز شهر تهران كه شامل تقسيم بندي خودروهاي با شماره هاي زوج و فرد بود لغو ميشود .

حذف يارانه ها – اعتصاب كاميونداران رشت

رشت – 1 دي – كاميونداران رشت از روز سه شنبه 30 آذر در اعتراض به افزايش قيمت سوخت و هزينه هاي تردد ، دست به اعتصاب زده اند .

حذف يارانه ها – انباشت زباله در سطح شهر

تهران – 1 دي – شاهدان از زباله هاي جمع آوري نشده در محلات تهران بويژه در جنوب شهر ، كه ناشي از تعطيلي فعاليتهاي ماشينهاي زباله شهرداريهاست، از چهار روز گذشته خبر دادند.

حذف يارانه ها – اتاقهاي سرد بيمارستانها

تهران – 1 دي – برخي بيمارستانها بدليل صرفه جويي در مصرف سوخت ، دستگاه هاي گرمايش مركزي بيمارستان را كه اتاقهاي بيماران را گرم ميكند خاموش كرده اند و اتاقهاي بيماران شبها سرد شده است .

۱۳۸۹ آذر ۳۰, سه‌شنبه

حذف يارانه – وحشت رژيم از خشم مردم در مشهد

مشهد – 30 آذر - نيروهاي امنيتي كه عمدتا شامل نيروهاي گارد ويژه و نيروهاي نوپو  در اكثر خيابان هاي مشهد به صورت سواره و نيروهاي پياده ديده ميشود. اطراف پمپ بنزينها شلوغ است و مردم براي بنزين هجوم آورده اند نيروهاي پليس و گارد ويژه به شدت رفت و آمدها را كنترل ميكنند. در حاشيه پارك ملت چهار دستگاه ون هاي نوپو به همراه نيروهاي ويژه سياهپوش مستقر شده اند. در خيابان سجاد به جز نيروهاي گشتي اثري از افراد پياده نيست

حذف يارانه – آمار 20 برابر دزدي

تهران – 30 آذر – بنا به گزارش دريافتي از آگاهي تهران ، در سه روز گذشته آمار دزدي در تهران 20 برابر شده است . براساس اين گزارش كساني كه هيچ سوء پيشينه اي نداشته اند و اصلا دزد نبوده اند ، بخاطر دزدي دستگير شده اند .

حذف يارانه ها – گوشه اي از بهم ريختگي و فجايع عيان در سطح جامعه

تهران – 30 آذر – تمام ترمينالهاي مسافربري بين شهري پر از اتوبوسهايي است كه خوابيده اند . تعداد اتوبوسهاي مسافربري بين شهري در حال كار بسيار كم شده است .

 

تهران – 30 آذر – كارگاههاي صنعتي مانند تراشكاري هاي مختلفي كه دستگاههاي آنها با سوخت كار ميكند بحالت تعطيل درآمده اند .

 

تهران – 30 آذر – به گزارش شاهدان ، در سه روز گذشته آمار زناني كه از شدت فقر خودفروشي ميكنند بطرز وحشتناكي در سطح شهر  بالا رفته است و درهمه جا بچشم ميخورد .

وضعيت بازار تهران بعد از حذف يارانه ها

تهران – 30 آذر – وضعيت بازار تهران روز سه شنبه به اين شرح گزارش شده است :

بازار ارز و صرافي :                  25% باز ، 70% بسته ، 5% نيمه بسته

بازار طلا وجواهر :                  40%باز ، 40% بسته ، 20% نيمه بسته

بازار پارچه :                         53% باز ، 37% بسته ، 10% نيمه بسته

بازار كفش و چرم :                 60% باز ، 15% بسته ، 25% نيمه بسته

 

همچنين در بازار شايع است كه باتوجه به حذف يارانه ها بايد انتظار يك اعتصاب سراسري در صنف طلافروشان را داشت . و شايع است كه عوامل رژيم اين صنف را تهديد كرده اند كه اعتصاب در اين شرايط همانند قيام مسلحانه عليه رژيم  است!

حذف يارانه ها - توقف حمل و نقل ميوه و سبزي

شهرهاي جنوبي ايران – 30 آذر – به گزارش رسيده ، كليه صنوفي كه دست اندركار انتقال ميوه و سبزيجات از جنوب كشور مانند خوزستان و بندرعباس ، به ساير نقاط مركزي و شمالي كشور بودند دست از كار كشيده و از حمل و نقل اين مواد خودداري ميكنند . علت علاوه بر هزينه سرسام آور سوخت ، گران شدن كليه اقلام يدكي و مصرفي خودروهاي باري  نيز هست.   

حذف يارانه ها – « مرگ بر احمدي نژاد قاتل »

بندرعباس – 30 آذر – ساعت 1150- جمعيتي قريب به 150 نفر شامل  رانندگان قايقهاي كرايه اي بندرعباس و خانواده هايشان كه از بعد از حذف يارانه سوخت دست از كار كشيده اند ، روز سه شنبه  در بلوار طالقاني اين شهر دست به تظاهرات زدند . آنها عليه احمدي نژاد شعار ميدادند « مرگ بر احمدي نژاد قاتل » و « مرگ بر اين دولت مردم فريب » .

مزدوران انتظامي با حمله به اين تظاهر كنندگان محروم ومظلوم چند تن از آنان را دستگير كرد .

حذف يارانه ها – مردم دستگاه پول پرداز را مصادره كردند

تهران – 30 آذر – ساعت 0200 بامداد – مردم خشمگين ، در اين ساعت دستگاه دريافت پول نقد در ميدان ولي عصر را از جا كنده و مصادره كردند . رژيم پس از اطلاع از موضوع امروز محل را كاملا پاكسازي و عاديسازي نموده ويك دستگاه جديد نيز بجاي آن نصب كرد . 

تعطيلي نانوايي ها

تهران – 30 آذر – به گزارش شاهدان محلي روز سه شنبه نانوايي هاي خيابان خيام ، باب همايون ، سلسبيل و فلكه دوم تهرانپارس همگي تعطيل بودند .

حذف يارانه – بهم ريختگي در همه امور روزمره همه اقشار

تهران – 30 آذر – جمعيت در انتظار متروها 50 برابر قبل شده است .

 

تهران – 30 آذر – ارزاق عمومي قيمتهايش نامتعين است و هرچه در انبارها بوده را كسي رو نميكند و احتمالا مدتي بعد با قيمت 10 برابر عرضه ميشود .

 

تهران – 30 آذر – شايع است كه قيمت بليط سينما ها نيز بخاطر هزينه برق بالا خواهد رفت .

 

تهران – 29 آذر – از هم اكنون ، روشنايي كوچه هاي فرعي تر يك در ميان روشن شده است و به مرور كمتر هم خواهد شد .

 

تهران – 30 آذر – در محلات جنوب تهران مانند جواديه و راه آهن و مولوي و شهر ري و خزانه ، معمولا بطور روزانه ماشينهاي زباله شهرداري دو نوبت يك بار براي زباله منازل و يك بار هم براي تخليه منابع زباله عمومي كار ميكردند. در طي دو روز گذشته اين ماشينها فقط يك نوبت اقدام به جمع آوري زباله هاي كرده اند .

 

تهران – 29 آذر –كساني كه محل كارشان در كرج است بدليل معضلات تردد به كرج با توجه به اينكه تردد با مترو نيز بدليل ازدحام مسافرين از اين پس تضمين ندارد ،  در تهديد از دست دادن شغل خود هستند .

 

تهران – 29 آذر – هتلدار ها اعلام كرده اند كه درهفته آينده نرخ كرايه هتل را بالاتر خواهند برد چرا كه بعنوان نمونه پول برق يك هتل ماهانه 250 هزار تومان بوده است ولي از اين ماه 2 ميليون تومان ميشود .

 

تهران – 30 آذر – دربازار لباس تهران ، كليه اجناس مرغوب از عرضه براي فروش توسط مغازه داران جمع آوري شده وفقط اقلام بنجل و خيلي ارزان را براي فروش عرضه ميكنند .

 

تهران – 30 آذر – تاكسي تلفنيها درحال حاضر يا براي بردن مسافر كار نميكنند يا از ابتدا بطور تلفني قيمت كرايه را با متقاضي به توافق ميرسند . مثلا كرايه تاكسي تلفني از فرودگاه موسوم به خميني تا تهران معمولا 60-70 هزارتومان بود . ولي در دو روز اخير حتي به قيمت 250 هزار تومان هم به توافق نميكنند كه مسافر را ببرند چون برايشان صرف ندارد .

۱۳۸۹ آذر ۲۹, دوشنبه

مرگ بر ديكتاتور – پمپ بنزين گمرك

تهران – 29 آذر – ساعت 1930 – در پمپ بنزين چهار راه گمرك درحدود 75 نفر از مردم كه با 30 ماشين در پي تهيه سوخت بودند ، با مزدوران انتظامي مستقر در پمپ بنزين درگير شده و شعار مرگ بر ديكتاتور ، نيروي انتظامي برو گمشو و نيروي انتظامي خجالت خجالت سر دادند . شدت درگيري مردم و وحشت مزدوران بحدي بود كه غير از دو مامور كليه مزدوران انتظامي عقب نشيني كردند .

دولت بي كفايت استعفا استعفا

تهران – 29 آذر – ساعت 1730 – جمعيتي 70 نفره از مردم در جاده قديم كرج در اعتراض  به كشته شدن عابرين پياده در تصادف با كاميونها ، روز دوشنبه جاده را بستند و به تظاهرات با شعار دولت بي كفايت استعفا استعفا پرداختند . مزدوران انتظامي كه 25 نفر بودند وارد شده و سعي كردند مردم را پراكنده كنند ولي مردم عليرغم پراكنده شدن از همه طرف به شعارهاي ضدحكومتي خود ادامه ميدادند .

ناياب شدن ناگهاني برنج

تهران – 29آذر – برنج در تهران امروز بطور ناگهاني ناياب شد در حاليكه دو روز قبل در همه مغازه ها قابل خريداري بود . قيمتهاي آن بسيار نامتعين شده است و با قيمتهاي دلبخواه به فروش ميرسد .

گوشه اي از معضلات حمل و نقل بعد از حذف يارانه

تهران – 29 آذر – به گزارش شاهدان روز دوشنبه

- تعداد تاكسي و مسافركش هاي سواري بطور محسوسي كم شده است . بنحوي كه عصر در ميدان هايي مانند انقلاب ، امام حسين ، راه آهن و يا چهار راه مصدق تعداد مسافرين منتظر تاكسي 10 برابر قبل شده بود .

- جرثقيلهاي شهري مربوط به ترافيك نيز روز دوشنبه در اعتصاب بودند و سر كار نرفتند .

- كيفيت نان در دو روز اخير در تهران بشدت پايين آمده و غير قابل خوردن شده است چرا كه نانوايي هايي كه تنورهاي گازي و گازوئيلي دارند براي صرفه جويي در مصرف سوخت درجه حرارت تنورها را پايين آورده اند و همين امر باعث خراب شدن پخت نانها ميشود .

- مشاغلي مانند تعميرات يا نصب شوفاژ و لوله كشي و فاضلاب و ... به مراجعين خود اساسا پاسخي نميدهند چون هزينه سوخت آن را نميتوانند تامين كنند . 

بحران در تهيه نان

تهران – 29 آذر – در جنوب شهر تهران منجمله مناطق اميريه ، راه آهن ، خزانه ، جواديه از صبح دوشنبه همه نانوايي هاي با ازدحام جمعيت مواجه بود و از ساعت 16 ببعد نيز نانوايي هاي اين مناطق تعطيل شده و نان فروخته نميشد .

قزوين – 29 آذر – روز دوشنبه اغلب تاكسي داران قزوين در اعتراض به قيمت سوخت ، اعتصاب كردند و سر كار نرفتند.

كرج – 29 آذر – نانوايي هاي كرج با ازدحام شديد و صف هاي طويل گزارش شده است . رژيم در وحشت از اعتراضات مردم عواملي از شهرداري اين شهر را در اطراف نانوايي ها براي كنترل اوضاع مستقر كرده بود .  

۱۳۸۹ آذر ۲۸, یکشنبه

وضعيت پمپ بنزينهاي تهران در بامداد روز يك شنبه

تهران – 28 آذر – ساعت 0300 – در پمپ بنزينهاي ستارخان ، فيشرآباد ، راه آهن ، حافظ ، در اين ساعت شب حداقل 30 ماشين در صف انتظار سوخت گزارش شده است .

وضعيت نظامي در تهران دروحشت از خيزش « سوخت»

تهران – 28 آذر – ساعت 0900 – در وحشت رژيم از خيزش و اعتراض عليه گران شدن سوخت ، در چهار راههاي اصلي تهران مزدوران انتظامي مجهز به كلاه خود و مسلح به سلاحهاي گرم مستقر ميباشند مانند خيابان مصدق ، چهار راه مصدق ، خزانه ، فردوسي ، سيمتري ، ستارخان .

علاوه بر انتظامي مزدوران لباس شخصي با ماشينهاي اطلاعات كه پژوهاي سياهرنگ است و همچنين بسيجي ها هم در خيابانهاي تهران مستقر هستند .

وضعيت بحران سوخت در اصفهان

اصفهان – 28 آذر – ساعت 0900 – وضعيت پمپ بنزينهاي اصفهان به اين شرح گزارش شده است :

كمال اسماعيل و جي بيش از 300 ماشين صف بسته اند .

هاتف بيش از 200 ماشين

 پل فلزي خيابان حكيم نظامي 150 ماشين كه مردم خشمگين از ماشينهاي خود پياده شده اند و بنزين هم توزيع نميشود .

چارباغ بالا روبروي ادامه تامين اجتماعي كيلومترها ماشين صف بسته اند و قابل شمارش نيست

بنا به همين گزارش جو شهر آشفته است و تاكسي ها نيز بيش از يك مسافر سوار نميكنند چون اصلا قيمتها معلوم نيست و همه چيز بهم ريخته توصيف شده است .

درگيري در پمپ بنزين مركز شهر در تبريز

تبريز – 27 آذر – ساعت 2035- مردم ماشين انتظامي اي كه راه ورود به پمپ بنزين ميدان وسط شهر را بسته بود و سوخت در اين محل توزيع نميشد را ، هل دادند تا راه باز شود و با مزدوران درگير شدند. سه نفر از مردم در اين درگيري دستگير شدند .  

بنا به گزارش ديگري از تبريز در ساعت 2130 دور تا دور پمپ بنزينها با ماشينهاي انتظامي محاصره شده است و صفهاي 200 ماشين به بالا در پمپ بنزينها تشكيل شده است .

يك گزارش ديگر از تبريز پمپ بنزينهاي خيابان 22 بهمن ، خيابان علامه و خيابان اشرفي را از ساعت 21 ببعد با صفهاي طولاني و حضور مزدوران انتظامي ذكر كرده است .  

ازدحام در پمپ بنزينها در آخر شب

تهران – 27 آذر – ساعت  22 تا 23 – به گزارش شاهدان به محض شنيده شدن اظهارات احمدي نژاد درمورد يارانه ها ، در تهران صفهاي طويل 150 ماشين به بالا در هر دو پمپ بنزين خيابان مصدق ، خيابان فردوسي ، و ستارخان و چهار راه گمرك و  خيابان روزولت تشكيل شده بود .

نمونه هايي از صفهاي بنزين پس از اعلام افزايش قيمت سوخت

تهران-27 آذر-ساعت 2300- در ميدان محسني و تهرانپارس صف بنزين تشكيل شده است , مامورين انتظامي هم با ون ها مستقر شده اند.

 

تهران-27آذر-ساعت 2300 - امشب بعد از مصاحبه احمدي نژاد و اعلام شبكه خبر رژيم مبني براي افزايش قيمت سوخت بطور سهميه اي و آزاد , مردم صف بنزين تشكيل داده اند و در پمپ بنزينها شلوغ است , در نقاط اصلي تهران مثل تجريش , وليعصر,منطقه آزادي , خوش , سلسبيل  پليس و نيروي انتظامي با ماشين و موتور و مسلح مستقرشده است.

تهران-27 آذر- ساعت 2330 به وقت ايران- شعار زير بطور گسترده در تهران اس ام اس شده است : به محمود:هرچه تو گفتي نكنيم , آن كنيم.

 

اصفهان-28 آذر-ساعت 0100 بامداد- در هرمركز پمپ بنزين حداقل ده نفر ايستاده است و صفوف طولاني بنزين تشكيل شده است.

 

مشهد و تبريز- 28 آذر , ساعت 0100 بـودـد – صف هاي طولاني بنزين تشكيل شده

 

تهران -مشهد-تبريز- اصفهان -28 آذر بعد ازمصاحبه امشب احمدي نژاد درمورد حذف يارانه ها ,  بين مردم شايع است كه يكشنبه تظاهرات بزرگ براي اعتراض برگزارميشود. محل و زمان مشخص نشده است.

 

تهران -28 آذر- فضاي تحريم يارانه ها بين مردم صحبت ميشود و هم ميگويند , چطور براي خانواده هاي لبناني ده ميليون وام ميدهي حالا براي خريد چند عدد نان منت هم سرما گذاشتي؟مردم بين خودشان به تمسخر ميگويند شب تاصبح در صف بنزين هستيم و صبح تاشب درصف بانك!