۱۳۸۹ تیر ۱۹, شنبه

قيام شبانه در 18 تير

تهران – 18 تير – در پايان سالگرد قيام 18 تير در محلات گيشا و صادقيه و آرياشهر و باب همايون و خيابان آزادي ، صداي شعار هاي الله اكبر و مرگ بر خامنه اي ، تداوم قيام تا پيروزي را در تهران  طنين افكن كرد .

۱۳۸۹ تیر ۱۸, جمعه

مردم موتور سواران بسيجي را هو كردند

تهران – 18 تير – ساعت 17 – در بلوار كشاورز وقتي كه حدود 30 موتور سوار از اوباش بسيجي و لباس شخصي با شعار درحمايت از خامنه اي  بصورت گله اي حركت ميكردند ، حدود 70-80 نفر از مردم آنها را هو كردند و آنها هم باموتورهايشان دور شدند .

تظاهرات در ميدان انقلاب

تهران – 18 تير – ساعت 1530 – حدود 150 نفر از مردم در ميدان انقلاب با شعار مرگ بر ديكتاتور تظاهرات كردند كه با هجوم مزدوران انتظامي و موتور سوار متفرق شدند .

درگيري در زير پل سيدخندان

تهران – 18 تير – ساعت 1530 – در يك تظاهرات 150-200 نفره توسط مردم با شعار مرگ بر ديكتاتور ، آنها با مزدوران انتظامي مستقر در محل درگير شدند و مزدوران را به عقب از زير پل راندند .

تظاهرات با شعار مرگ بر خامنه اي در مقابل دانشگاه جندي شاپور

اهواز – 18 تير – ساعت 1235 – در مقابل درب ورودي دانشگاه جندي شاپور اهواز در خيابانهاي دانشگاه و پوراندخت ، 150 نفر از دانشجويان با شعار مرگ بر ديكتاتور و مرگ بر خامنه اي دست به تظاهرات زده و با مزدوران حراست و اطلاعات درگير شدند و تعدادي از آنها مجروح شدند .

تظاهرات در مقابل كوي دانشگاه مشهد

مشهد – 18 تير – ساعت 1215 – 300 نفر از مردم و دانشجويان در كوي دانشگاه فردوسي ، مقابل خيابان كوثر ، با شعار دانشجو ميميرد ذلت نميپذيرد ، زنداني سياسي آزاد بايد گردد ، يا حجت ابن الحسن ريشه ظلمو بكن ، دست به تظاهرات زدند .

در ساعت 1240 مزدوران گارد ويژه به سمت تظاهر كنندگان حمله كردند مردم نيز با پرتاب شيشه هاي نوشابه به سمت مزدوران از خود دفاع كردند . 

مزدوران گارد پس ازاينكه بر تعدادشان افزده شد وارد صحن دانشگاه شدند.

درگيري در ميدان ولي عصر

تهران – 18تير-ساعت 1230 – در يك درگيري در ميدان ولي عصر كه بر اثر مزاحمت مزدوران سركوبگر براي سه خانم هموطن ، بين مردم و عوامل رژيم ايجاد شد ، مردم در صحنه به حمايت از سه هموطن خود وارد شده و مزدوران را با هو كردن و هجوم خود ، فراري داده و سه خانم را فراري ميدهند .

اقدامات امنيتي رژيم در اطراف دانشگاه تهران

تهران – 18 تير – ساعت 1245 – در وحشت از خيزش 18 تير درحدود 150نفر از مزدوران سركوبگر در پارك دانشجو مستقر شده اند . در مقابل  دانشگاه تهران مزدوران امنيتي اقدام به فيلمبرداري  از كليه خود روها و عابران پياده  ميكنند .

مانور ايجاد رعب توسط گله هاي موتور سوار

تهران – 18 تير – ساعت 12 – گله هاي موتور سوار درحدود 30 موتور در سطح تهران ، در خيابانها تردد گله اي ميكنند و قصد ايجاد فضاي رعب و وحشت دارند . مثلا در خيابانها يا ميادين اصلي اي كه فعلا تجمعي هم نيست بصورت گله اي ويراژ ميدهند تا توجهات را بخود جلب كنند .  

حضور نيروهاي امنيتي در سطح تهران

تهران – 18 تير – ساعت 11 –   به گزارش رسيده در وحشت از خيزش سالگرد 18 تير ، در مقابل كوي دانشگاه تهران ، خود دانشگاه تهران ، ميدان  انقلاب و ميدان وليعصر و سبزه ميدان ، نيروهاي سركوبگر انتظامي و همچنين لباس شخصيها با ماشينهاي پژوي سياه مستقر شده اند .

۱۳۸۹ تیر ۱۷, پنجشنبه

قيام شبانه بر فراز بامها در شب 18 تير

تهران – 17 تير – ساعت 22 – به گزارش رسيده پنجشنبه شب ، شب سالگرد قيام 18 تير و پس از سومين روز اعتصاب بازاريان ،  مردم آرياشهر و صادقيه و گيشا و آزادي و ميدان امام حسين با فرياد الله اكبر و مرگ بر خامنه اي به پيشواز 18 تير رفتند .

درگيري در داخل دانشگاه تهران

تهران – 17 تير -  امروز در داخل دانشگاه تهران جلوي كتابخانه مركزي درگيري هاي پراكنده بين دانشجويان و نيروهاي حراست و اطلاعات بود و عده اي هم زخمي شدند ولي خبرش به بيرون درز نكرده است .

تظاهرات درمقابل پلي تكنيك

تهران – 17تير – ساعت 19 – در مقابل دانشگاه پلي تكنيك درحدود 150 نفر از مردم و دانشجويان ، با شعار مرگ بر ديكتاتور مزدوران انتظامي و لباس شخصي حاضر در صحنه را هو كرده و به آنها هجوم بردند و مزدوران نيز بطرف ديگر خيابان فرار كردند.

تظاهرات در مقابل دانشگاه مازنداران

بابلسر -  17 تير – ساعت 16 – در خيابان موسوم به باهنر ، مقابل درب ورودي دانشگاه مازندران ، يك تجمع 200 نفره از دانشجويان با شعار « دانشجو ميميرد ذلت نميپذيرد » و مرگ بر ديكتاتور تظاهرات كرده و سالگرد قيام 18 تير را گرامي داشتند .

17 تير اطراف دانشگاه تهران - ايراني با غيرت حمايت حمايت

تهران 17 تير – ساعت 18 – جمعيتي در حدود 300 نفر د رخيابان نصرت منتهي به دانشگاه تهران ، با شعار ايراني با غيرت حمايت حمايت و شعار مرگ بر ديكتاتور تظاهرات اطراف دانشگاه را شروع كردند .

تظاهرات باشعار مرگ بر ديكتاتور در مقابل كوي دانشگاه

تهران – 17 تير – ساعت 17 – در مقابل كوي دانشگاه ، اولين هسته هاي جمعيت تظاهر كننده در گراميداشت 18 تير شعار مرگ بر ديكتاتور سر داده اند .

 

صداي شعارها بازار تهران را ميلرزاند

تهران – 17 تير – ساعت 13 – تمام داخل بازار كفاشها پر از مردم و بازاريهاست و صداي شعار هاي مرگ بر خامنه اي ، مرگ بر احمدي نژاد ، نصر و من الله و فتح قريب مرگ بر اين دولت مردم فريب ، بازار را به لرزه درآورده است . تمام وروديهاي بازار كفاشها توسط مزدوران انتظامي و اطلاعاتي بسته شده است .

فرياد الله اكبر و مرگ بر خامنه اي شبانه در سراسر تهران

تهران – 16تير – در پي دومين روز اعتصاب بازاريان و در آستانه سالگرد قيام 18 تير ، چهارشنبه شب تهران سراسر فرياد الله اكبر و مرگ بر خامنه اي بود .

در مناطق توپخانه ( نزديك بازار ) و شهرك اكباتان فرياد الله اكبر و مرگ بر خامنه اي سر داده شده بود .

در مناطق جمهوري ، مصدق از تجريش تا راه آهن فرياد الله اكبر از همه جا شنيده ميشد .

شعار مرگ بر ديكتاتور و خامنه اي در خيابان بوذرجمهري

تهران – 17 تير – ساعت 13 : جمعيتي بالغ بر 800 نفر از مردم در خيابان بوذرجمهري در نزديكي دهانه اصلي ورودي بازار سرپوشيده تهران ، با شعار هاي مرگ بر ديكتاتور و مرگ برخامنه اي دست به تظاهرات زدند .

همچنين بنا به گزارش ديگري بازار كفاشها نيز بطور كامل در اعتصاب بسر ميبرد .

تجمع در سبزه ميدان

تهران – 17 تير – ساعت 12 – حدود 400 – 500 نفر در دهانه ورودي اصلي بازار تجمع كرده اند كه نيروهاي انتظامي دور آنها را با ميله بسته اند و مانع از پيوستن بقيه مردم به آنها ميشوند . و احتمال درگيري در اين محل هست .

تجمع در بازار فرش فروشها

تهران – 17 تير – ساعت 12 : حدود 100 نفر در بازار فرش فروشها ، كه بطور كامل بسته و در اعتصاب است تجمع كرده اند .

اعلام ناگهاني تعطيلي بازار توسط رژيم

تهران – 17 تير – رژيم براي عادي جلوه دادن اعتصاب روز پنجشنبه بازار ، در تلويزيونهاي خود اعلام كرده است كه بخاطر سالروز شهادت امام موسي كاظم ، بازار تعطيل است . و بالاي سر در ورودي اصلي بازار در بازار كفاشها ، پارچه سياه نصب كرده است . اين درحالي است كه هيچوقت سالروز شهادت امام موسي كاظم تعطيل رسمي در ايران نبوده است .

تعطيلي كامل همه پاساژهاي بازار طلا فروشان

تهران -17 تير – ساعت 1130 – در صحبت با يك بازاري از بازار طلافروشان گفت كه امروز همه دالانها و پاساژهاي بازار طلافروشان منجمله پاساژهاي فروردين ، خرداد ، مكاره ، حكيم هاشمي همه بطور يك پارچه تعطيل هستند .

تهديد بازاريان براي ممانعت از اعتصاب در اصفهان

اصفهان – 17 تير – نيروهاي لباس شخصي در بازار قيصريه در نقش جهان در ورودي بازار از صبح اول وقت حضور يافته و با تهديد بازاريان قصد وادار كردن آنها به باز كردن مغازه هايشان را داشتند .

اعتصاب در سبزه ميدان وبازار تهران

تهران – 17 تير – ساعت 9 صبح  در بازار طلافروشان، تك و توك مغازه هايي باز هستند . سبزه ميدان و بازار كويتيها و بازار امامزاده زيد  بطور كامل در اعتصاب است .

تجمع لباس شخصيها در سبزه ميدان وكل منطقه بازار

تهران – 17 تير – ساعت 930 – در وحشت از اعتراض مردم و بازاريان ، مزدوران لباس شخصي در گله هاي 10 الي 30 نفره در ميدان توپخانه و اطراف پامنار و خيابان سيروس مستقر شده اند.

همچنين عده زيادي از اين مزدوران  با ماشينهاي سياه و همچنين پژوهاي سفيد ، در شرق سبزه ميدان به سمت دهانه ورودي بازار مستقر شده اند

۱۳۸۹ تیر ۱۶, چهارشنبه

فراخوان به 18 تير در پونك

تهران – 16 تير – روز چهارشنبه مردم پونك اوراق تبليغي جوانان اين محل در فراخوان به قيام در 18 تير را دريافت كردند .

از جمله شعارهاي نوشته شده روي اين اوراق عبارت بود از « آزادي و نابودي ديكتاتور در گروي وحدت وحضور همه ايرانيان در 18 تير است»

شجاعت جوانان توجه مردم منطقه را جلب كرده بود .  

مرگ بر خامنه اي و احمدي نژاد در بازار در آستانه 18 تير

تهران – 16 تير – بازاريان معترض امروز به اعتصاب خود در بازار ادامه دادند . تعدادي از عناصر فرصت طلب بازاري نما به خواست رژيم ، براي خاتمه دادن به اين اعتصاب بزرگ بر سركار و مغازه خود رفتند كه با هو كردن و شعارهاي مرگ بر خامنه اي و مرگ بر احمدي نژاد بازاريان غيور و اعتصابي مواجه شدند . به گفته شاهدان جو بازار همچنان ملتهب است .

فرياد شبانه مرگ بر خامنه اي در آستانه 18 تير

تهران -  15تير  - مردم مناطق گيشا و صادقيه و آرياشهر سه شنبه شب با فرياد بلند الله اكبر و مرگ بر خامنه اي به استقبال قيام 18 تير رفتند.      

۱۳۸۹ تیر ۱۵, سه‌شنبه

آزادي و نابودي ديكتاتور در گروي وحدت وحضور همه ايرانيان در 18 تير است

تهران – 13 تير – روز دوشنبه هموطنان ساكن تهرانسر و شهرك اكباتان ، تراكتهايي در فراخوان به شركت فعال در 18 تير را از جوانان مبارز و فعال اين محلات دريافت كردند .

روي برخي از اين تراكتها چنين نوشته بود :

« خامنه اي بدونه  18 تير تو راهه »

« آزادي و نابودي ديكتاتور در گروي وحدت وحضور همه ايرانيان در 18 تير است »

آزادي و نابودي ديكتاتور در گروي وحدت وحضور همه ايرانيان در 18 تير است

تهران – 13 تير – روز دوشنبه هموطنان ساكن تهرانسر و شهرك اكباتان ، تراكتهايي در فراخوان به شركت فعال در 18 تير را از جوانان مبارز و فعال اين محلات دريافت كردند .

روي برخي از اين تراكتها چنين نوشته بود :

« خامنه اي بدونه  18 تير تو راهه »

« آزادي و نابودي ديكتاتور در گروي وحدت وحضور همه ايرانيان در 18 تير است »

پيشواز قيام 18 تير با قيامهاي شبانه بر فراز بامها

 

پيشواز 18 تير با قيام شبانه

 

شعار نويسي براي فراخوان به قيام 18 تير در سراسرتهران

تهران – 13 تير – جوانان تهران ، از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب شهر  را براي فراخوان به قيامي ديگر در 18 تير، تحت پوشش شعارنويسي هاي خود قرار داده اند .

برخي از شعارهايي كه اين روزها در تهران به چشم ميخورد ، از اينقراراست :

« مرگ بر خامنه اي – 18 تير يادت نره »

« خامنه اي گرگ كاغذي مرگت فرا رسيده – پيش بسوي 18 تير »

« حجاب و دين اجباري نميخواهيم آخوندها برويد و گورتان را گم كنيد – پيش بسوي 18 تير »

« ما حق حاكميت مردم ايران را ميخواهيم – پيش بسوي 18 تير »

« ايراني با غيرت 18 تير يادت نره »

به گزارش ساكنان محلات مختلف تهران اين شعار ها در ميدان راه آهن و جواديه و اطراف بيمارستان بهارلو ، منطقه طرشت و پارك طرشت و اطراف دانشگاه شريف و ميدان آزادي ، ميدان امام حسين و خيابان هاي 17 شهريور و مازندران و اطراف درمانگاه امام حسين ، ميدان تجريش و خيابانهاي منتهي به آن و مقابل بيمارستان شهدا ، ميدان اعدام و اول خاني آباد و بازار ، خيابان فردوسي وچهارراه استانبول و بازار كويتيها ، جنوب اتوبان جلال آل احمد و پارك شاهين و اطراف برق آلستوم ، توجه عموم  مردم را جلب كرده است .

استقبال از 18 تير با تظاهرات شبانه

تهران – 13 تير – مردم محلات گيشا و شهرك اكباتان دو شنبه شب با فريادهاي مرگ بر خامنه اي و الله اكبر به استقبال قيام 18 تير رفتند .

تمرين و استقرار لباس شخصيها قبل از 18 تير

تهران – 13 تير – در وحشت از قيام 18 تير رژيم از هم اكنون مزدوران  لباس شخصي خود را در اطراف دانشگاه و كوي دانشگاه ، مستقر كرده و اين مزدوران آرايش و حضور براي مقابله با قيام آفرينان را در اين محلها تمرين ميكنند .

۱۳۸۹ تیر ۱۳, یکشنبه

حجاب و دين اجباري نميخواهيم ، آخوندها برويد گورتان را گم كنيد – پيش بسوي 18 تير

تهران – 12 تير – جوانان فعال تهران با شعارهاي جديدي ، مردم تهران را به 18 تير فرا خواندند  

منجمله در منطقه برق آلستوم و پارك شاهين در شمال خيابان ستارخان و كوچه هاي فرعي آن ،  اطراف بيمارستان فجر در پيروزي نيروهوايي و اطراف بيمارستان مردم و خيابانهاي كرمان و آشتياني در چهارصد دستگاه، شعارهاي « حجاب و دين اجباري نميخواهيم ، آخوندها برويد گورتان را گم كنيد – پيش بسوي 18 تير » و « خامنه اي گرگ كاغذي مرگت فرا رسيده – پيش بسوي 18 تير » به دفعات زياد ديوار نويسي شده و توجه مردم منطقه را جلب كرده بود .

ما حق حاكميت مردم ايران را ميخواهيم – پيش بسوي 18 تير

تهران – 12 تير – روز شنبه مردم گيشا در نقاط مختلف پارك گفتگو با فراخوان به 18 تير با شعار نويسيهاي انجام شده توسط جوانان مواجه شدند . بر روي نيمكتها و وسايل پارك چنين نوشته شده بود  :

« ما حق حاكميت مردم ايران را ميخواهيم – پيش بسوي 18 تير » و « خامنه اي گرگ كاغذي مرگت فرا رسيده – پيش بسوي 18 تير »

پيش بسوي 18 تير ، مضمون اصلي ديوارنويسيهاي جديد

تهران – 12تير – در منطقه پونك تهران در بلوار كمالي و خيابانهاي سردار جنگل و بهار جوانان با ديوار نويسي مردم را به خيزش 18 تير فرا خواندند . از جمله شعارهايي كه از اين مناطق گزارش شده ، شعارهاي 

« ما حق حاكميت مردم ايران را ميخواهيم – پيش بسوي 18 تير »

 « خامنه اي گرگ كاغذي مرگت فرا رسيده – پيش بسوي 18 تير »

« حجاب و دين اجباري نميخواهيم ، آخوندها برويد گورتان را گم كنيد – پيش بسوي 18 تير » ميباشد .

مرگ بر خامنه اي 18 تير يادت نره – شعارنويسي در دولاب

تهران – 12 تير – جوانان فعال تهران – در منطقه دولاب ، شعارهاي « مرگ بر خامنه اي 18 تير يادت نره » و « خامنه اي گرگ كاغذي مرگت فرا رسيده – پيش بسوي 18 تير » را در پارك جهان پناه و خيابانهاي اطراف ميدان موسوم به سعيدي ديوارنويسي كردند و مردم اين منطقه را به خيزش در 18 تير فراخواندند.