۱۳۸۹ تیر ۱۱, جمعه

فراخوان به 18 تير با شعار « خامنه اي بيچاره 18 تير تو راهه »

تهران – 9 تير – جوانان فعال با نوشتن شعار « خامنه اي بيچاره 18 تير تو راهه » در ايستگاه مترو و قطار متروي تهران نو ، در اتوبوسهاي ميدان راه آهن به ميدان انقلاب ، و  بر روي نيمكتها و پشت حوض پارك ساعي در تهران ، به خيزش وگراميداشت اين روز تاريخي فراخوان دادند .

۱۳۸۹ تیر ۹, چهارشنبه

ايراني غيرتمند 18 تير يادت نره – جوانان تهران

تهران – 8 تير – بنا به گزارش هموطنان ، شعارهاي « خامنه اي بيچاره ، 18 تير تو راهه » ، « ايراني غيرتمند 18 تير يادت نره – جوانان تهران » در دهها نقطه از ايستگاه متروي گلوبندك ، پارك بهمن نازي آباد و خروجي متروي ميدان رضايي ها ، و خيابانهاي اطراف اين محلها نوشته شده بود .  

۱۳۸۹ تیر ۷, دوشنبه

مرگ بر خامنه اي ـ 18 تير يادت نره

تهران – 6 تير – جوانان فعال محلات مختلف تهران به شعار نويسي براي فراخوان به خيزش 18 تير ادامه ميدهند .

شعارهاي « خامنه اي بيچاره 18 تير تو راهه » و « مرگ بر خامنه اي 18 تير يادت نره »  در پارك پيروزي و خيابان بصير در تهران نو ، در خيابانهاي مدائن و دردشت در نارمك ، بر روي صندليهاي متروي لويزان ، در كوچه هاي اطراف بيمارستان موسوم به كاشاني در خزانه بخارايي ، و در خيابانهاي مالك اشتر و صالحي و سپه غربي در منطقه نواب توجه هموطنان ساكن اين مناطق را بخود جلب كرده است .

۱۳۸۹ تیر ۶, یکشنبه

در 18 تير وعده ما، خيابانهاي شهر

 
 

فراخوان به خيزش 18 تير با شعار نويسي

تهران – 4 تير – جوانان فعال تهران در مناطق مختلف تهران با شعارنويسي به خيزش در 18 تير فراخوان دادند .

در جواديه تهرانپارس درخيابانهاي نقدي ، جشنواره و عبداللهي شعارهاي « خامنه اي بيچاره 18 تير تو راهه » و « مرگ بر خامنه اي 18 تير يادت نره » توجه مردم منطقه را جلب كرده بود .

در پارك واقع در شهرك سجاديه بر روي صندليهاي پارك و كف زمين آن شعار «خامنه اي بيچاره  ملت ايران بيدار است از آخوندها بيزار است – 18تير يادت نره » و « مرگ بر خامنه اي جنايتكار – 18 تير يادت نره »  

در هاشم آباد درچند نقطه منجمله در خيابان دهم فروردين شعار « مرگ بر خامنه اي 18 تير يادت نره » مورد توجه مردم اين منطقه قرار گرفت .