۱۳۸۹ بهمن ۲۲, جمعه

تظاهرات در احتشاميه در 22 بهمن

تهران – 22 بهمن – ساعت 1210 – دانشجويان وجوانان فعال در احتشاميه تهران ، در روز 22 بهمن ، با سر دادن شعارهاي « اينست خروش بهمن – مرگ بر خامنه اي » و « امروز بن علي فردا سيدعلي » و « مرگ بر اصل ولايت فقيه » خروش بهمن را طنين افكن كردند . اين تظاهرات برق آسا كه در فاصله 250 متري از مزدوران گشت انتظامي انجام شد ، با تعقيب و گريز جوانان و مزدوران در كوچه پس كوچه هاي اين منطقه همراه بود . مردم و كسبه غيور منطقه كه صداي اين تظاهرات شجاعانه را شنيده بودند ، با پناه دادن به جوانان و دانشجويان ، از آنها حمايت بعمل آورده ومزدوران رژيم را بور كردند .  

«مرگ بر خامنه اي» شبانه، پرشورتر از هميشه

تهران – 21 بهمن – به گزارش رسيده در شب 22 بهمن در مناطق الهيه ، تجريش ، ونك ، اكباتان ، تهرانپارس و تهران نو، مردم تهران بانگ شبانه مرگ بر اصل ولايت فقيه و مرگ بر خامنه اي و الله اكبر پرشور تر از هميشه طنين افكن كردند .

۱۳۸۹ بهمن ۲۱, پنجشنبه

مرگ بر اصل ولايت فقيه در شب 22 بهمن

تهران – 21 بهمن – ساعت 2135 –به گزارش دريافتي از ساعت 2100  در شب  22   بهمن ، مردم مناطق مختلف تهران از جمله نظام آباد، ميدان تسليحات، مجيديه، مناطقي  از راه آهن  ، قيطريه، ولنجك و شهرك ژاندارمري، ونك ، صادقيه ، آرياشهر ، پونك و راه آهن   شعارهاي الله اكبر و مرگ بر ديكتاتور، مرگ بر خامنه اي و مرگ بر اصل ولايت فقيه سر دادند .

۱۳۸۹ بهمن ۲۰, چهارشنبه

«خامنه اي رفوزه 22 بهمن برو پيش بن علي»

تهران- 19 بهمن – شعارنويسي در تهران از مناطق زير گزارش ميشود :

صددستگاه – خيابانهاي ميرزايي ، فراهاني تقاطع دهم فروردين :

-         براي آزادي ميجنگيم ميميريم

-         22 بهمن روز سرنگوني ديكتاتوري

صد دستگاه – خيابان جلالي :

-         مرگ بر ديكتاتور

-         مرگ بر خامنه اي

 پاستور – كارگر :

-         مرگ بر خامنه اي

ابوريحان – رازي :

-         مرگ بر اصل ولايت فقيه

پاستور – خيابان مفيد :

-         22 بهمن روز سرنگوني خامنه اي

كارون – خيابان مالك اشتر :

-         خامنه اي رفوزه 22 بهمن برو پيش بن علي

وضعيت بازار تهران در روز سه شنبه

تهران – 19 بهمن – وضعيت بازار تهران روز سه شنبه به اين شرح گزارش شده است :

ارز و صرافي : 50% باز ، 50% بسته

طلا و جواهر : 60% باز ، 20% بسته ، 20% نيمه بسته

پارچه و لباس : 65% باز ، 25% بسته ، 10% نيمه بسته

كامپيوتر مصدق : 65% باز ، 15% بسته ، 20% نيمه بسته

كامپيوتر بازار : 70% باز ، 10% بسته ، 20% نيمه بسته

وحشت از خيزش مردم با تشديد اقدامات وحشيانه امنيتي

·        تهران – 20 بهمن – وضعيت اينترنت بسيار بسيار كندتر از روز هاي قبل گزارش شده است .

·        تهران – 20 بهمن – در وحشت از خيزش مردم در بهمن ماه ، مزدوران اطلاعاتي رژيم در خيابانهاي انقلاب ، مصدق ، ونك ، كارگر شمالي و جنوبي ، حافظ ، بلوار كشاورز ، به هر عابر پياده اي كه شك ميكنند او را متوقف كرده و مورد بازرسي بدني و چك وسايل همراه و ثبت مشخصات ميپردازند .

اقدسيه تهران – امروز بن علي فردا سيدعلي

تهران – 19 بهمن – ساعت 2100 – به گزارش دريافتي مردم و جوانان شجاع ساكن منطقه اقدسيه ، در خيابان گلزار ، طي يك تظاهرات شبانه  شعارهاي « اينست خروش بهمن مرگ بر خامنه اي » ، « خامنه اي ننگ ماست اشرف افتخار ماست » ، « امروز بن علي فردا سيدعلي » و « بهمن ماه خونه خامنه اي سرنگونه » را در نزديكي مجموعه اي از مراكز نظامي و مخفي و اطلاعاتي رژيم سر دادند .

دقايقي بعد ، دهها تن از مزدوران انتظامي و اطلاعاتي به محل سرازير شده و اقدام به مسدود كردن خيابان با ماشينهاي خود نمودند تا تظاهر كنندگان را پيدا و دستگير كنند .  

۱۳۸۹ بهمن ۱۹, سه‌شنبه

ما بچه هاي جنگيم بجنگ تا بجنگيم

تهران – 18 بهمن – 2230 – دو شنبه شب مردم و جوانان فعال در محله مشيريه در جنوب افسريه ، با شعارهاي « سيدعلي برو پيش بن علي » ، « ما بچه هاي جنگيم بجنگ تا بجنگيم » ، « مرگ بر خامنه اي » و « خامنه اي ننگ ماست اشرف افتخار ماست » ، خروش بهمن را طنين افكن كردند .

۱۳۸۹ بهمن ۱۸, دوشنبه

گراميداشت ياد علي صارمي

تهران – 17 بهمن – بنا به خبر رسيده ، خانواده شهدا و زندانيان سياسي در گراميداشت چهلمن روز شهادت مجاهد قهرمان علي صارمي در محلات خزانه ، دولاب ، جواديه ، تهران نو ، ميدان انقلاب خرما و تراكتهايي در گراميداشت ياد اين شهيد و با شعار مرگ بر خامنه اي ، توزيع نمودند .

خامنه اي روز موعود نزديك است برو پيش بن علي

تهران – 17 بهمن – شعارنويسي از مناطقي از تهران به اين شرح گزارش شده است :

شهرك سجاديه – خيابان قنبري :

-         ميجنگيم ميميريم ايران را پس ميگيريم

خيابان خاوران – دولاب :

-         در بهمن ماه پيروزي قيام تا آزادي

طرشت – پارك بوستان :

-         22 بهمن روز نجات زندانيان سياسي

دامپزشكي – خوش – دريان نو :

-         خامنه اي شكنجه اعدام ديگر اثر ندارد

اميرآباد – خيابان بهرامي :

-         خامنه اي رفوزه برو پيش بن علي رفوزه

يوسف آباد – خيابان صفا :

-         مرگ بر خامنه اي

-         مرگ بر خامنه اي جنايتكار

بهجت آباد – خيابان همايون :

-         اين ماه ماه خونه خامنه اي سرنگونه

قزل قلعه – خيابان ساجدي :

-         22 بهمن روز نجات ملت

جلاليه – خيابان يوسف :

-         در روز آزادي جاي شهداي دي ماه 89 خالي

جواديه – خيابان مراديان :

-         درود بر آزادي مرگ بر خامنه اي

شهرك پارس – خيابان توحيد – خيابان استقلال:

-         خامنه اي روز موعود نزديك است برو پيش بن علي

-         سيدعلي شيره اي فردا برو پيش بن علي

خروش بهمن – تظاهرات مردم اختياريه

تهران – 17 بهمن – ساعت 2020 – يك شنبه شب طنين شعارهاي « امروز بن علي فردا سيدعلي » و « اينست خروش بهمن مرگ بر اصل ولايت فقيه » و « مرگ بر خامنه اي » و « بهمن ماه خونه سيدعلي سرنگونه »كه توسط مردم و جوانان قيام آفرين اختياريه سرداده شد از بهمن، خروش آزادي ساخت . اين تظاهرات شجاعانه كه به مدت 40 دقيقه ادامه داشت با استقبال و حمايت مردم منطقه همراه بود .