۱۳۸۹ دی ۱۰, جمعه

چند خبر از درون ارگانهاي نظامي و سركوب رژيم

تهران – 9 دي – به گزارش دريافتي از درون بسيج ، قرار است طي دو هفته آينده ، مزدوران بسيج در سطح كل تهران يك رزمايش برگزار كنند .

 

تهران – 9 دي – بنا به خبري از درون  وزارت كشور،  احمدي نژاد قصد دارد كه اگر اوضاع كشور به همين شكل فعلي ادامه يابد ، ظرف يك الي دو ماه آتي طرحهايي در زمينه ، تعويض تعدادي از وزرا ، مانور روي بحث « اسلام ايراني » براي محافل خارجي ، و « جوان گرايي » در كل رژيم بخصوص سپاه و وزارت اطلاعات و وزارت كشور را به اجرا درآورد .

 

تهران – 9 دي – بر اساس گزارشي از درون ارتش رژيم ، دفاع هوايي كشور به سيستم جديد كامپيوتري مجهز ميشود . آموزش سيستم جديد به پرسنل فني نرم افزاري و سخت افزاري آن داده ميشود .

شهادت علي صارمي – دو دستگي در درون رژيم

شهادت علي صارمي – دو دستگي در درون رژيم

تهران – 9 دي – به گزارش رسيده از درون سپاه پاسداران ، تصميم گيري رژيم براي اعدام علي صارمي توسط خامنه اي از قبل صادر شده بود ولي منتظر شرايط و زمان مناسب براي اينكار بودند . اما عليرغم دو دستگي در داخل رژيم درمورد انتخاب زمان انجام اين جنايت ، چون باند غالب قصد انتقامگيري از اشرف را داشت ، آن را عملي كرد .

حذف يارانه ها – سياست تبليغاتي رژيم

تهران – 9 دي – براساس يك دستورالعمل به راديو تلويزيون رژيم آخوندي ، در سه هفته اول بعد از حذف يارانه ها ، اين ارگان دروغ پراكني درمورد محاسن آن بايد تبليغ كند و سپس طي دو هفته به مرور آن را كاهش داده و به فراموشي بسپارد .

حذف يارانه ها – يك نامه از 10 روز اخير

حذف يارانه ها – يك نامه  از 10 روز اخير

تهران – 9 دي – بنا به يك نامه رسيده از هموطنان ، غول افزايش قيمتها رفته رفته شروع به حركت كرده است . اين حركت از كارگران ساختماني محروم شروع شده است كه تا هفته قبل بصورت روزمزد 13 الي 14 هزار تومان بسر كار ميرفتند .  غالب آنها را افغانيهاي حاضر در ايران تشكيل ميدادند. ولي از هفته قبل آنها  خواستار دستمزد روزانه 20 هزار تومان شده اند . با اين وضعيت پروژه هاي ساختماني كه اغلب توسط كارفرمايان با كارگران افغاني اداره ميشود مشكل سازميشود . زيرا كارگران ايراني بدليل مسائل بيمه و ماليات و امكان شكايت و ... از قبل هم براي كارفرمايان گران تمام ميشد و تمايلي به استفاده از آنها نداشتند .

 

اين گزارش ميافزايد ، رژيم بظاهر به كارخانجات توليد سيمان دستور داده كه قيمت محصولات خود را بالا نبرند. اين درحاليست كه در يك كارخانه سيمان در استان تهران هزينه برق مصرفي ماهانه 150 ميليون تومان و گاز لوله كشي ماهانه 100 تا 120 ميليون تومان بوده ولي از اين پس اين مبلغ به 800 ميليون الي يك ميليارد تومان بالغ ميشود . اين افزايش بهاي انرژي در كنار افزايش زنجيره وار ساير هزينه هاي توليد ( مواد اوليه ، دستمزدها و … ) از ماه آينده اثرات خود را بيشتر بارز خواهد كرد .

 

بنا به همين گزارش ، قبل از حذف يارانه ها ، قيمت نان در تهران از خيابان طالقاني به بالا با قيمت آرد آزاد فروخته ميشد كه دو تا سه برابر قيمتهاي نان درجنوب تهران بود . مثلا سنگك در پايين طالقاني 150 تا 200 تومان بود ولي در بالاتر از آن 500الي 700 و 1000 تومان عرضه ميشد . نانوايي ها با نصب تابلويي در مغازه مبني بر استفاده از آرد آزاد و غير يارانه اي مشتريان رااز علت گراني نان مطلع ميكردند . از بعد از حذف يارانه ها ، هم اكنون وضعيت شمال و جنوب خيابان طالقاني معكوس شده است و مردم فقير و كم درآمد كه غذاي اصلي شان نان است ، آن را به بهاي گرانتر از شمال شهر بايد تهيه كنند .

 

اين گزارش ميافزايد در بخش حمل و نقل كالا ، تريلي هايي كه تا قبل از اين بار 22 تني را با قيمت 130 تا 150 هزار تومان در استان تهران جابجا ميكردند ، هم اكنون مبلغي بين 180 تا 240 هزار تومان كرايه مطالبه ميكنند و در صورت عدم توافق با صاحب كالا ، از انجام كار خودداري ميكنند .

علاوه بر اين هنوز عده اي از مردم از بنزين سهميه اي قبلي خود استفاده ميكنند و بارز شدن كامل اثرات حذف يارانه ها در دو سه ماه آينده بيشتر بارز خواهد شد .

۱۳۸۹ دی ۹, پنجشنبه

شهادت علي صارمي – تشديد شقه دروني رژيم

قم – 8 دي – بنا به خبرهاي رسيده از قم ، در محافل دروني رژيم و حوزه ها ، موضوع مجاهدين و اعدام مجاهد قهرمان علي صارمي ، موضوع روز شده است . از جمله عده اي از آخوندهاي قم كه مخالف خامنه اي هستند مانند صانعي و زنجاني نيز در جلسات خصوصي شان در مورد علي صارمي صحبت كرده اند . 

شهادت علي صارمي –بحران درون سپاه

تهران – 8 دي – بنا به گزارش رسيده از درون سپاه ، پس از اعدام مجاهد قهرمان علي صارمي در دو روز گذشته در داخل سپاه حرفهاي زياد و تنشهايي بوده  است .از جمله در بين برخي عناصر جزء  سپاه ، زمزمه هاي مخالفت با اين جنايت رژيم مبني بر اينكه « در شرايطي كه كشور از نظر سياسي آشفته است و سياست خارجي زير سوال و ضرب است ، نبايد او را اعدام ميكردند ، اين چه تصميم اشتباهي است » شكل گرفته است. سردمداران سپاه نيز اين عوامل مخالف را احضار كرده  و به آنها اخطار داده اند كه در اموري كه به آنها مربوط نيست دخالت نكنند .

انعكاسات و احساسات مردمي نسبت به علي صارمي قهرمان -5

·        يك دختر خانم دانشجوي مامايي : شهادت علي صارمي را از تلويزيون و جرايد شنيدم . خيلي متاسف شدم . اينها واقعا جاني و آدمكش هستند كه انسانها را بخاطر عقيده و مرامشان ميكشند .

·        يك خانم خانه دار از تهران : خيلي متاسف شدم  مطمئن باشيد كه اينها بااينكارها بزودي همه شان به التماس خواهند افتاد . و آن روز دور نيست .

·        يك خانم كارمند از تهران : مطمئن باشيد جاي او در بهشت است نه اينكه از جنايت آخوندها كم شود ولي روز موعود خواهد رسيد . مگر انقلاب 57 يادتان رفته است ؟ قيام اخير هم يادتان نرود كه چطور در خيابانها اينها را مردم گوشمالي دادند .

·        يك خانم كارمند از تهران : واقعا ناراحت كننده است . هر روز خبر بد از طرف رژيم ميرسد . آنقدر مردم در ايران خبر بد شنيده اند كه همه داروي آرامبخش ميخورند .

·        يك تعميركار  از اهواز : جمهوري اسلامي هار شده است همه اش هم نتيجه حمايت كشورهاي غربي از اين رژيم  است . بهرحال يك ايراني وطن پرست يك آزاديخواه جان خودش را براي ما از دست داد. انقلاب شد كه اينطوري بشود ؟ واي بر ما !

۱۳۸۹ دی ۸, چهارشنبه

انعكاسات و احساسات مردمي نسبت به علي صارمي قهرمان -4

·        يك دانشجوي علم و صنعت تهران :  بي شك علي صارمي با لشكريان امام حسين محشور ميشود . او در آسمان ايران زمين ميدرخشد و خود علي صارمي بار ديگر به جهانيان ثابت كرد كه رژيم آخوندي درست شدني نيست و بايد ملت ايرانزمين با قيام خودشان و با اشرف هميشه قهرمان آنها را به زباله دان تاريخ پرتاب كنند . ماهم اميدواريم اميدواريم .

·        يك كارمند دانشگاه تهران : از دست دادن علي صارمي غم بزرگي است . شخصيتي كه عاشقانه همه بچه ها دوستش داشتند . او را روزي كه درخاوران در يادبود قتل عام زندانيان سياسي سخنراني ميكرد ديدم . واقعا با صلابت و استوار و هيچ ترسي در چهره نداشت . در ميان انبوهي از پاسداران و شكنجه گران . ديروز كه دراخبار شنيدم ساعتها گريستم او يادآور پاك نژاد ها بود . بي شك رژيم آخوندي جواب اين خون بناحق ريخته شده را خواهد ديد  و مطمئنا آن روز دور نيست . به خواهر مريم عزيز و برادر مسعود عزيز و تمامي اشرفيان . تسليت عرض ميكنم و مطمئن باشند كه هواداران مجاهدين در داخل كشور آماده آماده اند .

·        يك خانم خانه دار 29 ساله از تهران  :  نميدانم چه بگويم چون بغض گلويم را فشرده است . علي صارمي رفت به دنبال 120 هزار ستاره در آسمان ايران زمين . ولي حتما جواب اين وطن فروشان بي دين داده ميشود . به اميد سرنگوني تماميت رژيم آخوندي و حمايت ارتش آزاديبخش ملي از ملت ايران زمين . البته در يك كلمه بگويم كه من در 24 ساعت گذشته ميدانم كه بر خواهر مريم و برادر مسعود عزيز چه گذشته است . و پيام تسليت قلبي هواداران مجاهدين از راه دور به ايشان را منتشر كنيد .  

·        يك دانشجوي اخراجي دانشگاه تهران  : چه روز دردناكي ! علي صارمي يك حماسه اي بود كه قلب رژيم را نشانه گرفته بود . و آنها ميخواستند از اشرف انتقام بگيرند . آنها ميخواستند قلب هر مجاهد و هوادار مجاهدين را جريحه دار كنند ولي اين بيچاره ها نميدانند كه جنبش مجاهدين رو به جلو است .علي صارمي به خيل عظيم شهدا پيوست . راهش را خودش بارها گفته بود . من بخودم ميبالم كه پيرو كساني هستم كه زندگيشان و مرگشان در شرف و انسانيت است . با تسليت به مجاهدين اشرف و برادر مسعود و خواهر مريم . گريه ديگر امانم نميدهد .

انعكاسات و احساسات مردمي نسبت به علي صارمي قهرمان -3

·        يك دبير بازنشسته از اصفهان : شهادت او را به برادر مسعود وخواهر مريم تسليت ميگويم و يقين دارم با خون دلاوراني مثل علي صارمي طوفاني در دل هر ايراني به پا ميشود و دودمان حكومت آخوندي را به باد ميدهد . قبل از هرچيز به بچه هاي اشرف قهرمان و خواهران و برادران در خارج كشور درمورد شهادت او تسليت ميگويم . اميدورام در حمايت خواهرمريم و برادر مسعود هرچه زودتر بساط رژيم خونخوارآخوندي برداشته شود .

·        يك تكنسين تاسيسات 44 ساله از تهران  : با اينكه او را نميشناختم بايد بگويم آفرين به پيشتازاني كه جان خودشانرا در مقابل جمهوري اسلامي از دست دادند . بي شك اين حكومت در گرو اين خونها سرنگون ميشود .

·        يك تكنسين ساختمان 46 ساله از اصفهان : شنيده بودم كه در زندان است .جاي تاسف دارد كه آخوندها در ايران به قدرت رسيدند كه بتوانند اينكارها را بكنند . و اين البته بخود ما ملت ايران برميگردد .اگر مردم بخواهند يك روزه ميشود بساط اين آخوندها را جمع كرد .

·        يك كارمند 41 ساله از تهران  : جمهوري اسلامي هميشه موقعي اينكارهارا ميكند كه خودش در تنش و سردرگمي باشد. مطمئن باشيد كه اوضاع آنها خرابست . چون با اعدام يك نفر زنداني كه سالها در زندانست ، صداي اوست كه بيشتر اوج ميگيرد و بلند و بلندتر ميشود . پس مطمئن باشيد كه اوضاع خرابتر از آنست كه ما فكر ميكنيم .

·        كارمند بيمارستان 32 ساله اهل كرج : واقعا ماهم به همه تسليت ميگوييم . با اينكه او را شخصا نميشناختم ولي جاي تسليت به همه ملت ايران دارد .

انعكاسات و احساسات مردمي نسبت به علي صارمي قهرمان -2

·        يك دختر خانم دانشجوي دانشگاه هنر – متني آماده كرده ام كه برايتان ميفرستم : بايد به ملت ايران بعد از قيام گفت ، رژيم هنوز توانسته شما را در اوهام نگهدارد و بهترين فرزندان ايران زمين را به خاك و خون بكشد و جانيان عمامه بسر را ديگر دستشان به خون يكي از قهرمانان تاريخ ايران زمين آلوده شد . دستهاي ناپاكي كه زندگي 70 ميليون ايراني را در فقر و فحشا و بدبختي نگهداشته اند . اميدوارم با ياري خدا اين دستها قطع گردد و ايران زمين دوباره روي آسايش و آبادي را پيدا كند .

·        يك دخترخانم  دانشجوي دانشگاه آزاد – خيلي متاسفم . ناجوانمردانه به نام دين و خدا و محمد و علي اينكارها را ميكنند . انسانهايي را اعدام ميكنند كه ايمان و شرف آنها اجازه نداد كه به عجز در تلويزيون كثيف آخوندي بيايند . و شايسته است كه درود تمامي آزاديخواهان جهان را به علي صارمي بفرستيم . در فرداي ديگر تاريخ همه چيز را با صداي بلند بازگو ميكند . البته قبل از هرچيز بگويم اعدام ايشان نشانه ترس و عجز خامنه اي و احمدي نژاد است و مطمئن باشيد كه خون عزيزان ملت ايران بساط شيادي آخوندي را بهم ميريزد .

·        يك خانم باز نشسته از تهران – خيلي ناراحت بود .گفت شنيدم خيلي متاثر شدم . مطمئن باشيد خون اين قهرمانان هيچ موقع پايمال نميشود . 

·        يك كارمند از تهران : اين پدرسوخته ها به هيچكس رحم نميكنند بالاخره ملت ايران انتقام خواهد گرفت وزياد هم دور نيست

·        يك كاسب 49 ساله از تهران : خيلي متاسفم . از جمهوري اسلامي مگر غير از دزدي و كلاهبرداري و رشوه خواري چيز ديگري انتظار داريد ؟ چنين حكومتي معلوم است كه بچه هاي خوب مردم را هم ميگيرد و اعدام ميكند . بنظر من هركسي در اين جمهوري اسلامي ضربه خورده باشد ، آدم خوبي است چون با اين رژيم كنار نيامده است هركس ميخواهد باشد . چه كمونيستها ، چه مجاهدين ، چه طرفداران شاه . بالاخره اينها با رژيم كنار نيامدند و بالاخره اينها از پول و دنيا دست برداشتند و رفتند براي وطنشان .

·        كارمند 51 ساله از تهران  : واقعا داستان ايران غم انگيز است . ولي با  اين خونها حتما به سرمنزل مقصود كه همان آزادي ملت است ميرسيم . درمورد او از بي بي سي و اينها شنيده بودم قبلا .

انعكاسات و احساسات مردمي نسبت به علي صارمي قهرمان -1

·        يك كارگر اخراجي فولاد مباركه – 7 دي – با شنيدن خبر شهادت علي صارمي ، بسيار ناراحت شد و گفت اين بچه هاي زنداني هستند كه همه كارها را ميكنند و ما كه بيرون هستيم هيچكاري نميكنيم . او علي صارمي را نميشناخت و قبلا هم نشنيده بود .

·        يك دانشجوي علم و صنعت – 7 دي – با شنيدن خبر شهادت علي ، گفت جاي تاسف است و جاي سربلندي براي ملت ايران دارد .

·        يك زنداني آزاد شده عادي- وي كه بخاطر چك به زندان افتاده بود و 6 ماه قبل از اوين آزاد شده و با زندانيان سياسي قيام هم برخورد داشته و شاهد شكنجه هاي آنها بوده ، با شنيدن خبر شهادت علي ، بسيار متاثر شد و گفت مثل اينكه او چند سالي هم زندان بوده و بعد با صداي بلند شروع به گريه كرد و گفت شما نميدانيد چقدر زندان سخت است تازه من بخاطر چك زندان بوده ام چه رسد به آنها كه هر روز شكنجه شان ميكردند .

·        يك حسابدار بيكار از تهران  : با شنيدن خبر شهادت علي گفت : بسيارناراحت شد و گفت او يكي از هزاران قهرماني است كه اينها اعدام كرده اند و خيلي متاسف شدم .

·        يك كارمند ازتهران : گفت خبر را شنيده ام و خيلي متاثر شدم ملت ايران چرا هيچكاري نميكنند و همينطور نگاه ميكنند .

حذف يارانه ها – اخراج كارگران شهرداري

تهران – 8 دي – بنا به خبر رسيده ، شهرداري تهران قرار است تا 15 روز آينده كارگران روزمزد و پيماني خود را اخراج كند .

حذف يارانه ها – ايران خودرو همچنان در پي چپاول

تهران – 8 دي – قبل از طرح يارانه ها ايران خودرو در حدود 250 هزار خود رو از انواع مختلف ( سواري ، وانت و … )  را به مردم پيش فروش كرده بود . اما بعد از اين طرح به همه خريداران كه پول ماشينها را پرداخته اند اعلام كرده است كه بايد پول بيشتري بدهند تا ماشين آنها داده شود . اين مبلغ البته بسته به نوع ماشينها متفاوت است ولي بطور متوسط از هر خريدار مبلغي درحدود 750هزار تومان مطالبه كرده است .  

حذف يارانه ها – اخراج معلمين پيماني و حق التدريسي

تهران – 8 دي – بنا به خبر دريافتي از آموزش پرورش استان تهران ، بعد از حذف يارانه ها حدود 400 نفر معلمين پيماني و حق التدريسي اين اداره تا يك ماه آينده از كار اخراج خواهند شد .

حذف يارانه ها – بخشي از چهره جديد تهران

تهران – 8 دي – براساس مشاهدات منابع محلي،  روز چهارشنبه درتهران ، صفهاي گاز در پمپ بنزينها و صف نانوايي ها و داروخانه ها شلوغ و پر گزارش شده است . همچنين رستورانها و هتلها و سالنهاي جشن و ... خلوت گزارش شده است .

نمازجمعه خالي از عوامل سپاه و بسيج

تهران – 7 دي – بنا به يك گزارش از درون سپاه پاسداران ، ائمه جمعه استان تهران ، به سران سپاه و بسيج شكايت كرده اند كه چرا ديگر مزدوران خود را بطور ثابت به نماز جمعه نميفرستند تا جمعيت نماز جمعه زياد شود ؟

حذف يارانه – تجمع كارگران منتظر كار

تهران – 8 دي – ساعت 0800 – در اين ساعت در ميدان خراسان انبوهي كارگر منتظر كار تجمع كرده بودند و هيچ كارفرمايي دنبال كارگر نبود درحاليكه قبل از حذف يارانه ها در اين ساعت ميدان از حضور كارگران منتظر كار خالي ميشد .

حذف يارانه ها – روي آوردن به موتور و دوچرخه

تهران – 7 دي – با قيمت سرسام آور سوخت ، عده اي از مردم به موتور گازي و دوچرخه روي آورده اند. و قيمت اين دو وسيله نقليه نيز از 5 تا 10 درصد اخيرا افزايش يافته است .

حذف يارانه ها – قيمت ملك و خانه

تهران -7 دي – به گزارش دست اندركاران امور ساختماني ، قيمت تمامي اقلامي كه در ساختمان سازي بكار ميرود از ريز تا درشت از گچ و سيمان تا لوله و در و پنجره و كاشي و ... همه قيمتها بسيار بالا رفته است . بنحوي كه يك آپارتمان 60 متري در اطراف ميدان فردوسي كه تا قبل از اين به قيمتي بين 320 تا 390 ميليون تومان بفروش ميرفت ، ديگر با قيمت 10 تا 15 درصد بالاتر به هيچ وجه به فروش نميرود چرا كه نه توان خريد وجود دارد نه براي كساني كه توان خريد دارند تضمين وتعيني براي ريسك پرداخت چنين قيمتهايي وجود دارد .  

حذف يارانه – يك ساعت در صف نان

تهران – 7 دي – در شهرآرا شاهدان گفتند كه حداقل از 45 دقيقه تا يك ساعت بايد در صف نانوايي منتظر شد . برخي از مردم نان هايي مانند لواش را انبار يا فريزري ميكنند .

حذف يارانه ها – روي آوردن به آبگرمكن هاي قديمي

تهران – 7 دي – بدليل قيمت سرسام آور برق ، مردم چه در خانه ها چه كارگاهها جرات استفاده از وسايل و دستگاههايي كه مصرف برق بالا دارد را ندارند . في المثل بسياري از آپارتمانها آبگرمكنهاي برقي داشتند كه الان اغلب مردم در صدد تعويض آنها به مدلهاي گازي يا نفتي و قديمي هستند .

حذف يارانه ها –صف خودروهاي گاز سوز

تهران – 6 دي – روز دوشنبه ، جايگاههاي توزيع گاز شلوغ و پرازدحام گزارش شده است . شاهدان گفتند در پمپ بنزين قلعه مرغي 80 ماشين منتظر دريافت سوخت بودند . اين ازدحام هم بدليل كم بودن جايگاههاي توزيع گاز به نسبت ساير سوختهاست و هم بدليل اينكه مردم خودروهاي خود را بعد از حذف يارانه ها هرچه بيشتر به گاز سوز تبديل ميكنند .

حذف يارانه ها – شبكه جديد جاسوسان حرفه اي در محلات

تهران – بعد از عاشورا – به گفته شاهدان محلي از بعد از عاشورا در محلاتي مانند سلسبيل و صادقيه و نواب ، مزدوران جاسوس حرفه اي  رژيم مستقر شده اند كه كارشان از صبح تا شب زير نظر داشتن محله و گزارش كردن كليه تحركات و تغييرات در محل به رژيم ميباشد . اين مزدوران هيچ كار ديگري غير از جاسوسي ندارند و كاملا براي مردم محلي قابل تشخيص هستند . شاهدان گفتند كه اين يك شبكه جديد جاسوسي رژيم است كه علاوه بر مساجد و بسيج محلات عمل ميكند .  

حذف يارانه ها – خارج كردن پول از بانكها همچنان ادامه دارد .

كرج – 6 دي – به گفته شاهدان روز دوشنبه بانكهاي ملي و صادرات دركرج مملو از مشترياني بود كه پولهاي نقد خود را از بانك بيرون ميكشيدند و بطور مستمر عده اي از مردم وارد و عده اي از بانك خارج ميشدند . شاهدان گفتند اگر اوضاع به همين ترتيب پيش برود رژيم حتما اسكناس چاپ ميكند.

نمونه اي از روشهاي مافياي غارتگر سپاه در مخابرات

تهران –دي – بنا به گزارش رسيده از درون باندهاي چپاول دراداره مخابرات ، يكي از روشهاي محرمانه چپاول از جيب مردم در اين ارگان از اينقرار است كه چون اغلب دارندگان تلفنهاي معمولي ( غير موبايل ) منازل و ادارات و شركتها صورتحسابهاي تلفني خود را به دقت و ريز بررسي نميكنند ، مافياي وابسته به سپاهِ حاكم بر اين اداره هر ماه در صورت حساب تلفني بخشي از دهها ميليون دارندگان اين شماره ها ، چند تماس اضافه وارد ميكند كه توسط صاحب  تلفن چنين تماسهايي انجام نشده ولي در صورتحساب تلفن وارد ميشود و او بدون اينكه متوجه شود مبلغ بيشتري را ميپردازد . در آمد اين دزدي درماه سر به چند ده ميليون دلار بالغ ميشود . في المثل اگر 7 ميليون نفر فقط ماهي 1تا 3 هزار تومان بيش از تماسهاي تلفني واقعي شان بپردازند از 7 تا 21 ميليون دلار از كيسه دارندگان تلفنهاي معمولي به جيب سپاه پاسداران ميرود .

وضعيت بازار تهران روز سه شنبه

تهران – 7 دي – وضعيت بازار تهران در روز سه شنبه  از ساعت 9 تا 12 به اين شرح گزارش شده است

بازار ارز و صرافي :        50% باز ، 50% بسته

بازار طلا وجواهر :         55% باز ، 25% بسته ، 20% نيمه بسته

بازار لباس و پارچه :      65% باز ، 15% بسته ، 20% نيمه بسته

بازار كفش وچرم :        70% باز ، 10% بسته ، 20% نيمه بسته

حذف يارانه ها – ادامه وحشت رژيم از خيزش مردم

تهران – 7 دي – پستهاي بازرسي شبانه با كنترل ريز كليه خودروها و ساكنان آنها در وحشت از خيزش بعد از طرح يارانه ها همچنان در تهران ادامه دارد . از جمله به گفته شاهدان در فلكه اول صادقيه و فلكه دوم تهرانپارس ، او خيابان سيروس ، ميدان امام حسين ، ميدان راه آهن ، و ابتداي خيابان آزادي ، اين پستها از ساعت 22 شب ببعد توسط مزدوران انتظامي داير ميشود .

تعويض كتب درسي علوم انساني بخواست خامنه اي

تهران – 7 دي – بنا به گزارشي از آموزش پرورش تهران ، قرار است به دستور خامنه اي كليه دروس و كتابهاي علوم انساني مدارس تعويض شود .

حذف يارانه ها – اخراج كارگران پيماني

تهران – 7 دي – براساس يك تصميم بعد از حذف يارانه ها درحدود 80 نفر از كارگران قراردادي و پيماني شركت ايران خودرو درحال اخراج از اين شركت هستند .  

وزارت نفت رژيم ، مافياي كلاهبرداري نفتي

تهران – دي ماه – به گزارش رسيده از درون وزارت نفت ، سردمداران غارتگر صنعت نفت ايران براي چپاول شركتهاي ايراني و خارجي  طرف قرارداد خود روشهاي خاصي دارند . يكي از اين روشها اينست كه در قراردادهاي حفاري و آماده سازي دكل حفاري ، زمان قرارداد معمولا يك ماه تا يك ماه ونيم توافق ميشود . شركت مسول پروژه چنانچه سر موعد كار خود را به پايان نرساند ، ميبايست جريمه اي معادل 50 ميليون دلار بپردازد . اين جريمه قبل از شروع پروژه بصورت سپرده بانكي پرداخت ميشود . پس از آن باند غارتگر رژيمي طرف قرار داد ، به انحا مختلف در پيشبرد پروژه سنگ اندازي ميكند تا زمان اتمام پروژه از توافق انجام شده فراتر برود و سپرده ي شركت را بالا ميكشند . اصلي ترين روش سنگ اندازي و طولاني كردن زمان، در ترخيص گمركي اقلامي است شركت مزبور مجبور است كه از خارج وارد كشور كند .

۱۳۸۹ دی ۷, سه‌شنبه

حذف يارانه ها – خسارت دو ميليارد دلاري بورس تهران

تهران – 7 دي – به گزارش دريافتي از منابع مطلع از بورس تهران ، بسياري از كساني كه درخارج از ايران روي بورس ايران سرمايه گذاري كرده اند ، بعد از حذف يارانه ها ، از بورس خارج شده اند . و درحال حاضر بورس تهران در پايين ترين موقعيت خود قرار دارد . آگاهان بورس گفتند اگر از مقامات رژيم درمورد بورس بپرسيد ميگويند همه چيز عالي است ، ولي در يك هفته اخير 2 ميليارد دلار از بورس تهران خارج شده است .  

شكنجه روزانه زندانيان سياسي قيام سراسري

تهران – خرداد 89 – به گفته شاهدان و زندانيان عادي كه در زندان اوين شاهد شكنجه دانشجويان و زندانيان سياسي بودند ، شكنجه گران اوين هر روز دانشجويان و جوانان دستگير شده در جريان قيام را شكنجه ميكردند . بين سلولهاي زندانيان عادي با زندانيان سياسي نرده هاي آهني اي مانع بود و آنها نميتوانستند باهم ديگر صحبت كنند ولي ميتوانستند يكديگر را ببينند . از جمله زندانياني كه هر روز به شكنجه گاه برده ميشدند و با سروصورت و بدنهاي مجروح و متورم به سلول برگردانده ميشدند عبارت بودند از : اكبر ساغري ، محمد صمداني ، رضا عابدي و بهمن اصغرزاده

عاشورا – پاسداران جاسوس در ميان تظاهرات مردمي

تهران – عاشورا 89 – به گزارش رسيده از درون عوامل سپاه پاسداران ، عده اي از پاسداران قبل از عاشورا ، براي راه اندازي تظاهرات ساختگي مخالف رژيم ، جهت شناسايي مخالفين آموزش ديده بودند . بخشي از دستگيري هاي روز بعد از عاشورا را همين مزدوران سپاه شناسايي كرده بودند

حذف يارانه ها – باندهاي چپاول رژيم، اصلي ترين محتكران

تهران – نيمه دوم آذر ماه – به گزارش رسيده عوامل رژيم و بويژه پاسداران كه از اجراي طرح حذف يارانه ها از بعد از عاشورا مطلع بودند ، همگي اقدام به جمع آوري و احتكار اجناس و مواد موجود در بازارها نمودند تا بعد از اين طرح ضد مردمي ، جيبهاي خود را پرتر كنند . يكي از اين عوامل پاسداري بنام جعفر زماني كرماني است كه همراه با هم باندي هاي خود در بازار ، قبل از حذف يارانه انبارهاي بزرگ خود را از آرماتور ( ميل گرد ) انباشتند و هم اكنون آن را به دو ونيم برابر قيمت قبلي ميفروشند .

در يك نمونه ديگر ، به گزارش شاهدان ، يك هفته قبل از طرح رژيم ، افراد تقريبا مشكوكي تمام موجودي يك فروشگاه شلوار جين را از صاحب آن خريداري كردند و وقتي مغازه خالي شد ، طرح رژيم اجرا شد .

۱۳۸۹ دی ۶, دوشنبه

چپاول زمينهاي وقفي در اطراف كرج

تهران – نيمه دوم آذر ماه – اداره ثبت املاك در تهران با همدستي شهردار تهران و كرج ، در نيمه دوم آذرماه  اقدام به غصب املاك وقفي در اطراف كرج نموده است. اين املاك بين غاصبان دولتي آنها تقسيم و سپس به فروش رفته است .

مردم از شدت آلودگي هوا به خارج از تهران پناه ميبرند

تهران – 6 دي – روز دوشنبه بدليل هواي خيلي مسموم و خراب تهران عده اي از مردم كار خود را رها كرده و به خارج از شهر رفتند .

عاشورا – دستگيري هاي گسترده

تهران – 25 آذر – به گفته شاهدان در روز عاشورا و روز بعد از آن دستگيريهاي زيادي توسط رژيم صورت گرفته است كه از سرنوشت دستگير شدگان اطلاعي در دست نيست . از جمله آنها ، يك دانشجوي 23 ساله علوم انساني دانشگاه تهران بنام زهره عباس زاده ميباشد و هيچ اطلاعي از وي در دست نيست .

حذف يارانه ها - درگيري و تجمع رانندگان تاكسي

تهران – 5 دي – در دو روز گذشته چندين درگيري بين رانندگان تاكسي و مزدوران انتظامي در سطح تهران گزارش شده است .اين درگيري ناشي از عدم توازن نرخ كرايه تاكسي و هزينه سوخت و توان پرداخت كرايه توسط مشتريان است كه نهايتا به درگيري بين تاكسي داران و انتظامي منجر شده است .

دريكي از اين درگيريها روز يك شنبه حدود 70 نفر از تاكسي داران در ساعت 1130 در ميدان ونك با شعار الله اكبر  تظاهرات كرده  و خواستار تعيين نرخ كرايه تاكسي شدند و مزدوران انتظامي اي كه براي مقابله با آنها آمده بودند را هو كردند .   

حذف يارانه ها – لشگرهاي كارگران بيكار

تهران – 5 دي – كارگران ساده ساختمان كه معمولا در سه راه آذري و ميدان قزوين وميدان خراسان همه روز منتظر كار ميبودند و اغلب كاري برايشان البته با اجرتهاي خيلي كم پيدا ميشد ، اين روزها در اثر كسادي كار ساختمان سازي بعد از حذف يارانه ها، بصورت گروههاي بزرگ بيكار در اين محلها منتظر باقي ميمانند . شاهدان گفتند « لشگري آشفته از كارگران بيكار » در اين ميادين تشكيل شده است .  

حذف يارانه ها – بيش از دو برابر شدن قيمت دام

قوچان – 5 دي – به گزارش هموطنان دست اندر كار خريد و فروش دام ، از بعد از حذف يارانه ها ، قيمت يك گوسفند كه بين 250 تا ماكزيمم 400 هزار تومان بود ، درحال حاضر حتي به قيمت 700 هزار تومان هم قابل تهيه نيست .

حذف يارانه ها – گسترش شعارنويسي در تهران

تهران – 6 دي – به گزارش شاهدان ، درتهران در داخل قطار متروها ، صندلي اتوبوسهاي شهري ، خيابانهاي مصدق ، وصال و سلطنت آباد سابق ، شعارنويسي عليه حذف يارانه ها بطور روزانه در حال افزايش است . از جمله شعارهاي گزارش شده از اينقرار است :

يارانه ها دسته گل محمود احمدي نژاد

پول نفت را به خانه آقازاده ها بردند يارانه ها را به ملت ايران پخش كردند

به ياري ملت ايران زمين ، خامنه اي سرنگون سرنگون

ملت چرا نشستين ؟ بگو مرگ بر خامنه اي

وضعيت بازار تهران روز يك شنبه

تهران – 5 دي – وضعيت بازار تهران روز يك شنبه از ساعت 9 تا 12 به اين شرح گزارش شده است :

بازار ارز و صرافي :        49% باز ، 51% بسته

بازار طلا و جواهر : 50% باز ، 40% بسته ، 10% نيمه بسته

بازار چرم و كفش : 65%باز ، 15% بسته ، 20% نيمه بسته

بازار پارچه و لباس : 70% باز ، 10% بسته ، 20% نيمه بسته

يك تاجر كفش گفت رژيم از ويتنام و چين هرجفت كفش را به قيمت يك الي دو دلار ميخرد وآن را به قمت 15 دلار به تك فروشان ميفروشد درحاليكه براي ما توليد كنندگان كفش داخلي ، هر جفت كفش از 25 تا 30 دلار تمام ميشود براي همين استكه هر روز شاهد تعداد بيشتري از تعطيل شدن توليديهاي كفش هستيم

۱۳۸۹ دی ۵, یکشنبه

حذف يارانه ها – بهانه براي سركوب بيش از پيش زنان

تهران – 4 دي –بنا به گزارش رسيده ،  وزارت كشور رژيم به نيروي انتظامي ابلاغ كرده است كه تا آخر دي ماه جاري ، كليه خانمهايي كه در كنار خيابانها ميايستند را جمع كنند و آنها را در محلي در كرج اسكان دهند .

حذف يارانه ها – عصبانيت انفجاري جامعه

تهران – 4 دي – شاهدان اوضاع تهران را بعد از حذف يارانه ها به بمب ساعتي تشبيه كرده اند . آنها گفتند همه مردم عصبي هستند در اتوبوس و تاكسي و مترو و همه جا مردم باهم دعوا دارند . بعنوان نمونه ، روزشنبه عصر در خيابان رودكي تهران دو ماشين شخصي باهم تصادف كردند و يكي از راننده ها ، ديگري را آنچنان به باد كتك گرفت كه هم اكنون وي در بيمارستان در سي سي يو بستري است . در پيگيري مشخص شد كه راننده ضارب ، ساعتي قبل كار خود را  كه فروشندگي لوازم خانگي بوده بدليل حذف يارانه ها از دست داده است .

حذف يارانه ها – بهداشت و زباله ها

اصفهان – 4 دي – شهرداري اصفهان كه تا پيش از حذف يارانه ها براي حفظ بهداشت در جمع آوري زباله ، كيسه پلاستيك زباله مصرفي منازل مردم را تامين ميكرد ،  اعلام كرده است كه از اين پس كيسه زباله را تامين نميكند و مردم خودشان بايد تهيه كنند .

حذف يارانه ها – راه سازي غير استاندارد

تهران – 4 دي – بنا به گزارش رسيده از اداره راه و ترابري تهران ، اين اداره بعد از حذف يارانه ها تصميم دارد كليه راهها و جاده هاي نيمه تمام  در دست ساختمان را بصورت غير  استاندارد سرهم بندي كند .

حذف يارانه ها – اخراج كاركنان پيماني ادارات دولتي

زنجان – 4 دي – در اداره كشاورزي استان زنجان به كارمندان پيماني اين اداره كه در حدود 30 نفر ميباشند ابلاغ شده است كه بيش از 2 ماه ديگر سر كارهاي خود نخواهند بود و از حالا بفكر شغل جديدي براي خود باشند .

حذف يارانه ها – بازخريد كاركنان شركتهاي ساختماني

تهران – 4 دي – شركتهاي ساختماني در يك هفته گذشته ، دستخوش تغيير و تحولات زيادي شده اند . منجمله شركتهاي ساختماني كوير ، بلوك ، اوج و، نريمان ، با ورشكستگي روبرو هستند و اكثرا كارمندان و كاركنان خود را باز خريد كرده اند .

حذف يارانه ها – چاره جويي سران سركوب براي مقابله با خيزشها

تهران – 4 دي – ساعت 1100 –روز شنبه در اين ساعت سران سپاه پاسداران دركل كشور و محمد علي جعفري و فيروزآبادي براي يافتن راه كارهاي مقابله با خيزشهاي اجتماعي بعد از حذف يارانه ها  درتهران جلسه محرمانه مشتركي برگزار كردند .

ازجمله راه كارهايي كه سران سركوب حول آن به بحث پرداختند ، ايجاد گردانهاي هميشه آماده ي واكنش در سپاه ، هماهنگي بين سپاه و دفاتر وزارت اطلاعات در شهرستانها و تامين جايگاه براي باند مخصوص فرود و فراز هليكوپترهاي هوانيروز سپاه در سپاه شهرستانها بود .

حذف يارانه – اخراج كاركنان با سابقه زير 5 سال

 تهران – 4 دي – يك شركت پتروشيمي كه قبل از تحريم مواد مورد نياز خود را از خارج تامين ميكرد و از بعد از تحريم از توليدات داخلي استفاده ميكرد ، از بعد از حذف يارانه ها 75 نفر از كاركنان با سابقه زير 5 سال خود را اخراج يا باز خريد كرده است . و فقط كاركنان قديمي بالاي 5 سال سابقه را حفظ كرده است .

درگيري بين مزدوران بسيج و سپاه

شيراز – 26 آذر – در ساعت 1745 روز جمعه ( فرداي عاشورا ) در خيابان كريمخان ، مقابل پاساژ كويتيهاي شيراز بين سپاه و بسيج يك درگيري رخ داد كه در حدود 150 تن از مردم جمع شده و مزدوران درگير را هو كردند . اين درگيري پس از  مزاحمت عوامل بسيج براي چند دختر كه اقوامشان از پاسداران بودند، رخ داد .

عاشورا – تيمهاي شكار فيملبردار

تهران – 25 آذر – به گزارش دريافتي از درون عوامل رژيم ، در روز عاشورا در تهران ، رژيم تيمهاي از پيش آموزش داده شده ي متشكل از عوامل اطلاعات و سپاه را براي شناسايي و دستگيري كساني كه در عاشورا فيلم ميگرفتند گماشته بود و عده اي را نيز در همين رابطه دستگير كرده است.

حذف يارانه ها – مشكل خواربار فروشي ها

تهران – 4 دي – به گزارش رسيده از سوپرماركتهاي محلات ، از فرداي حذف يارانه ها ، قيمت بيسكويت و شكلات و شير و نوشابه از 5 تا 15 درصد بالا رفت . بخصوص مغازه هايي كه اجناس شان درحال اتمام بود و بايد جنس جديد خريداري و وارد مغازه ميكردند بطور ناگهاني ضربه خوردند . اقلام قيد شده از جمله اقلام پر مصرف عموم در همه محلات است .

وضعيت بازار تهران و جنگ اقتصادي بين رژيم و طلافروشان

تهران – 4 دي – وضعيت بازار تهران از ساعت 9 تا 12 به اين شرح گزارش شده است

بازار ارز و صرافي :        50% باز ، 50% بسته

بازار طلا و جواهر :        50% باز ، 30% بسته ، 20% نيمه بسته

بازار كفش و چرم :       55% باز ، 15% بسته ، 30% نيمه بسته

بازار پارچه و لباس :      75% باز، 10% بسته ، 15% نيمه بسته

 

بنابه همين گزارش ، به گفته طلافروشان بازار ، نمايشگاه طلا وجواهر كه رژيم در محل نمايشگاه بين المللي تهران از سه روز قبل داير كرده است در واكنش به عدم همكاري طلافروشان بازار و ضربه اقتصادي و كاهش مشتريان آنها انجام شده است چرا كه در روزهاي اخير اين نمايشگاه شلوغتر از بازار طلا فروشان بوده است . رژيم براي به عقب نشيني واداشتن طلافروشان بازار ، روي اين نمايشگاه در تلويزيونهاي خود نيز تبليغ ميكند .

۱۳۸۹ دی ۴, شنبه

حذف يارانه ها – افزايش مجدد تمايل به خروج از كشور

كرج – 3 دي – به گفته شاهدان ، در يكي دو سال اخير بعد از قيام ، مدتي بود كه تمايل به ترك كشور در بين مردم كم شده بود . از بعد ازحذف يارانه ها ، مجددا اين تمايل در بين برخي اقشار رشد كرده است و آنها در پي خارج كردن پولهاي خود از بانكها و خروج از كشور هستند . از طرفي تورهاي مسافرتي دوبي و تركيه نيز ، از همان فرداي حذف يارانه ها قيمتها را حداقل 50 هزار تومان بالاتر بردند و از آن روز تا كنون نيز هزينه اين تورها در حال بالا رفتن است .

حذف يارانه ها – افزايش مجدد تمايل به خروج از كشور

كرج – 3 دي – به گفته شاهدان ، در يكي دو سال اخير بعد از قيام ، مدتي بود كه تمايل به ترك كشور در بين مردم كم شده بود . از بعد ازحذف يارانه ها ، مجددا اين تمايل در بين برخي اقشار رشد كرده است و آنها در پي خارج كردن پولهاي خود از بانكها و خروج از كشور هستند . از طرفي تورهاي مسافرتي دوبي و تركيه نيز ، از همان فرداي حذف يارانه ها قيمتها را حداقل 50 هزار تومان بالاتر بردند و از آن روز تا كنون نيز هزينه اين تورها در حال بالا رفتن است .

حذف يارانه – افزايش قيمت اقساط خودروهاي فروخته شده

تهران – 3 دي – شركت  ايران خودرو -  سمند كه عرضه كننده خودروهاي پژو ميباشد ، از بعد از حذف يارانه ها ، به صاحبان خودروهاي قسطي اعلام كرده است كه با مبلغ اقساط قبل از يارانه ها نميتواند بدهي شركت پژو را بپردازد و مبلغ قسط هارا بالا برده است . تازه اين درحالي است كه صاحبان خودرو حتي توان پرداخت هزينه سوخت خودرو را نيز ندارند .

حذف يارانه ها – بقاليهاي محلات در معرض تعطيلي

تهران – 3 دي – سوپرماركتهاي كوچك محلات ( بقاليها ) ، در معرض تعطيلي قرار دارند ،به گزارش شاهدان از محلات اميرآباد و يوسف آباد ، اين بقالي ها به مردم گفته اند در يكي دو هفته آينده مجبور به تعطيل كردن كل مغازه خواهند شد چرا كه از عهده پول برق و گاز و گرما برنميايند .

حذف يارانه ها – معضل پيش خريد و پيش فروشها

تهران – 3 دي – يك شركت ساختماني بنام آبريز تعدادي آپارتمان را قبل از اتمام ساختمان آنها ، پيش فروش كرده است . از بعد از حذف يارانه ها ، اين شركت به كليه خريداران اعلام كرده است كه ادامه ساختمان و اتمام آپارتمانها با توجه به بالا رفتن هزينه مصالح و كارگر و سوخت و برق غير ممكن است و هر خريدار بايد 10 تا 12 ميليون تومان بيشتر بپردازد تا خانه اش آماده شود .

پست بازرسي سپاه در دو راهي بم - زاهدان

بم – 4 دي – به گزارش دريافتي از بم ، سپاه پاسداران در دو راهي بم – زاهدان يك پست بازرسي شبانه داير كرده است . دستگير شدگان در اين پست بازرسي به زنداني كه مخصوص سپاه در بم ساخته شده است منتقل ميشوند . در اين دوراهي كساني كه به سمت زاهدان و زابل و چابهار و بندرعباس ميروند كنترل ميشوند .

بنا به همين گزارش ، عوامل سپاه پاسداران دربم علاوه بر ساير جناياتشان از جمله سردمدار دزديدن دختران بي پناه بازمانده از زلزله بم و فروش آنان نيز هستند . اسامي دو تن از اين پاسداران جنايتكار دست اندر كار ربودن دختران ، رضا قوچي و سياه عوض اسفندياري است .

دستمزد اضافه براي خوش خدمتي در عاشورا

دستمزد اضافه براي خوش خدمتي در عاشورا

تهران – 4 دي – به گزارش رسيده از درون نيروي انتظامي رژيم ، قرار است حقوق مزدوران سركوبگر انتظامي 20% افزايش پيدا كند و اين افزايش بعنوان پاداش كار آنها در روز عاشورا اعلام شده است كه توانستند همه جا را قفل كنند و مانع از پيوستن جمعيت به يكديگر شوند .

۱۳۸۹ دی ۳, جمعه

حذف يارانه ها – وحشت رژيم از خيزش در اربعين حسيني

تهران – 3 دي – بنا به گزارش رسيده از درون عناصر بسيج ، رژيم خودش را براي يك رويارويي با مردم بعد از حذف يارانه ها در 5 بهمن ماه در اربعين حسيني آماده ميكند . رژيم به عوامل بسيجي خود اعلام كرده است كه در اربعين كه اولين روز پرانگيزش بعد از حذف يارانه هاست براي رويارويي با مردم آماده باشند .

حذف يارانه ها – لغو سهميه سوخت ماهيگيران

انزلي – 3 دي – ماهيگيران بندرانزلي تا قبل از حذف يارانه ها از شركت شيلات ايران براي قايقهايشان سهميه سوخت دريافت ميكردند . اين سهميه هم اكنون لغو شده است و ماهيگيران و خانواده هايشان بسيار آشفته و نگرانند . آنها بايد براي قايقهايشان گازوئيل بسيار گران از بازار سياه تهيه كنند كه تماما متضرر شده و چيزي بعنوان درآمد از فروش ماهيها براي آنها باقي نميماند .

حذف يارانه ها – بيكاري كارگران آرايشگاهها و خياطي ها

تهران – 3 دي – به گفته شاهدان ، آرايشگاههاي زنانه و كارگاههاي خياطي كه كارگران آنها را خانمها تشكيل ميدهند و  دستگاههايشان با برق كار ميكند از جمله اصنافي هستند كه مجبور شده اند كارگران خود را فعلا به خانه هايشان برگردانند زيرا از پس تامين اجرت آنها برنميايند .

حذف يارانه ها – تعطيلي كارگاههاي چوب بري

مازندران – 3 دي – كارگاههاي چوب بري در شمال ايران كه كليه دستگاههايشان با برق يا گازوئيل كار ميكند ، تا قبل از حذف يارانه ها ، از كارخانه چوب نكا ، سهميه سوخت دريافت ميكردند . اين سهميه از بعد از حذف يارانه ها تامين نشده است و اين كارگاهها از كار افتاده اند .

حذف يارانه ها – ادامه اعتصاب لنج داران

بندرعباس – 3 دي – به گفته شاهدان  اعتصاب لنج داران بندرعباس همچنان ادامه دارد . قطعي برق در بندرعباس نيز افزايش يافته است .

حذف يارانه ها – تعطيلي توليدات برقي داخلي

اهواز – 3 دي  كارگاهها و كارخانجاتي كه به توليداتي كه با ولتاژ برق بالا كار ميكنند اختصاص دارند،  مانند كولر سازيها و تعميرات كولرها و ... در معرض ورشكستگي قرار گرفته اند چرا كه توليدات آنها از اين پس خريدار نخواهد داشت . از جمله اين شركتها ميتوان از شركت الكترونيكي پارس در اهواز نام برد كه به كارگران با سابقه خدمتهاي چند ساله اعلام كرده است كه فعلا كار نيست و آنها راخبر خواهند كرد .  

حذف يارانه ها – خاموشي گرمايش مدارس – لباس زياد بپوشيد!

ورامين – 2 دي – در مدارسي كه داراي شوفاژ مركزي هستند ، شوفاژ ها خاموش شده و به دانش آموزان گفته شده كه هنوز فصل روشن كردن شوفاژها فرا نرسيده است و براي گرم كردن خودشان لباس بيشتري بپوشند .

حذف يارانه ها – تعطيلي كارگاههاي قالي و گليم بافي

زنجان – 3 دي – كارگاههاي قالي و گليم بافي زنجان كه داراي سالنهاي بزرگي بوده و اكثر كارگران آنها را نيز زنان تشكيل ميدهند ، با توجه به اينكه هواي زنجان در اين فصل بسيار سرد است، با مشكل گرمايش اين سالنها مواجه شده اند . شاهدان گفتند كه چندين كارگاه در هفته اخير كار خود را تعطيل كرده اند . بخصوص كه مشتري قالي و گليم نيز كم شده است .

حذف يارانه ها – كاهش زائران امام رضا (ع )

مشهد – 3 دي – به گفته شاهدان و اهالي مشهد ، تعداد زائران امام رضا از بعد از حذف يارانه ها بطرز محسوسي كم شده است .

حذف يارانه ها – معضل چك هاي مهلت دار مردم

تهران – 3 دي – يكي از بحرانهاي جديد ايجاد شده در معيشت مردم بعد از حذف يارانه ها  اينست كه كساني كه چك هاي مهلت دار در ازاي خريد وسايل زندگي خود به فروشندگان داده بودند ، هم اكنون فروشندگان اجناس كه هنوز پول را دريافت نكرده اند از خريدار ميخواهند يا جنس را پس بدهد يا قيمت بيشتر و گرانتري براي جنس خريداري شده بپردازد .

حذف يارانه ها - وضعيت بازار تهران در روز پنجشنبه

تهران – 2 دي – وضعيت بازار تهران از ساعت 9 تا 12 روز پنجشنبه به اين شرح گزارش شده است :

بازار ارز و صرافي :                  45% باز ، 30% بسته ، 25% نيمه بسته

بازار طلا و جواهر :                 50% باز ، 20% بسته ، 30% نيمه بسته

بازار كفش و كيف :                 60%باز ، 20% بسته ، 20% نيمه بسته

بازار پارچه و لباس :                70%باز ، 10% بسته ، 20% نيمه بسته

بنا به گزارش ديگري در بازار طلا ، خريد و فروش طلا و سكه طلا اساسا متوقف شده است زيرا قيمتها نامتعين است .

 

حذف يارانه ها – اعلام ورشكستگي كارخانجات توليدي مصالح ساختماني

تهران – 3 دي – كارخانجات توليدي بلوك هاي ساختماني كه دستگاههاي آنها يا با برق و يا ماشين آلاتي كه با گازوئيل كار ميكنند بوده است ، با حذف يارانه ها ناگزير از تعطيلي و اعلام ورشكستگي و جواب كردن كارگرانشان شده اند . از جمله نمونه اين كارخانجات ، شركت تيرچه بلوك شرق ، مصالح اميد ، تيرچه بلوك بهادر را ميتوان نام برد .

۱۳۸۹ دی ۲, پنجشنبه

حذف يارانه ها - دولت بي كفايت نميخوايم برق گران هم نميخوايم

شيراز – 1 دي – ساعت 1000 – در حدود 150 نفر از مردم در مقابل اداره برق شيراز با شعار « دولت بي كفايت نميخوايم برق گران هم نميخوايم » دست به تظاهرات زدند . مردم پس از رسيدن 50 مزدور انتظامي ، به تظاهرات خود پايان دادند .

درگيري با شعار « مرگ بر خامنه اي »

تهران – 1 دي – ساعت 1130 – درمقابل دادگستري ، در اثر ممانعت از ورود 12 نفر از مردم كه قصد ارائه  شكايت داشتند  توسط ماموران بيدادگستري ، مردم با آنها درگير شدند . در اثر ادامه اين درگيري  تعداد 30 نفر از مزدوران انتظامي سر رسيدند و به ضرب و شتم شاكيان پرداختند . ولي مردم با مقاومت خود  شعار مرگ بر خامنه اي نيز سر دادند. دراين درگيري 1 نفر از مردم دستگير شد .

حذف يارانه ها – تعطيلي كارگاههاي كفاشي اصفهان

اصفهان – 2 دي – كليه كارگاههاي كفاشي اي كه محصولاتشان با برق پرس ميشد و در اطراف خيابان چهلستون واقع شده اند در اثر حذف يارانه يا تعطيل يا نيمه تعطيل شده اند .

حذف يارانه ها – معضل سوخت آشپزخانه هاي بزرگ

تهران – 2 دي – آشپزخانه هاي بزرگي كه در تهران براي هتلها و شركتها و ادارات غذا ميپختند با حذف يارانه ها قادر به طبخ چه با برق چه گاز و چه گازوئيل نيستند و تق و لق شده اند .

حذف يارانه ها – معضل بازپرداخت اقساط بانكي

تهران – 2 دي – بسياري از مردم كه از بانكها وام گرفته بودند ، بعد از حذف يارانه ها توان پرداخت قسطهاي بانكي خود را ندارند . و از ماه بعد معضل بانكها و عدم پرداخت اقساط بيشتر بارز خواهد شد .

حذف يارانه ها – تعطيلي گاوداري ها و گراني شير

تبريز – 2 دي – تعداد زيادي از گاوداري هاي بزرگ در اطراف تبريز تعطيل شده اند و گاوهاي خود را تحويل كشتارگاه داده اند . اين گاوداري ها براي توليد شير بودند . و بگفته شاهدان در همه شهرهاي كوچك و بزرگ آذربايجان شرقي قيمت شير گران و تهيه آن صفي شده است .

حذف يارانه ها – قيمت بليط اتوبوس ومترو

تهران – 2 دي – شايعه افزايش قيمت بليط اتوبوس و مترو در تهران زياد است و البته از نظر مردم پخش اين شايعات از جانب خود رژيم براي ايجاد آمادگي درمردم جهت انجام اينكار صورت ميگيرد .

حذف يارانه ها – اختلال در سرويس اورژانس بيماران

تهران – 2 دي – سازمان بهداري و بهزيستي و اورژانس تهران به مردم اعلام ميكنند كه از تماس و مراجعات بيمورد به اورژانس خودداري كنيد و فقط براي مواردي كه واقعا خطر مرگ دارد تماس بگيريد !

حذف يارانه ها – صف هاي طويل گاز خودروها

تهران – 2 دي – عده ي زيادي از مردم ماشينهاي خود را به گاز سوز تبديل كرده اند و از آنجا كه در پمپ بنزينها جايگاه توزيع گاز كمتر از ساير سوختهاست ، صف خودروهاي گاز سوز ايجاد شده است .

حذف يارانه ها – قيمت گوشت مرغ

تهران – 2 دي – قيمت گوشت مرغ هر كيلو 3200 تومان شده است و مردم ميگويند از هفته آينده به كيلويي 4000 تومان هم ميرسد .

حذف يارانه ها – افزايش گشتهاي سركوب در محلات

تهران – 2دي – به گزارش شاهدان ، از بعد از حذف يارانه ها گشتهاي اطلاعات و انتظامي بطور خاص در منطقه سلسبيل ، حضورشان افزايش يافته است .

حذف يارانه ها – قطعي برق

تهران – 2 دي – قطعي برق در بسيار از مناطق تهران در 4 روز گذشته خيلي زياد شده است

حذف يارانه ها – تعطيلي فعاليت شركتهاي خدمات غذايي

تهران- 2 دي – بعد از حذف يارانه ها ، بسياري از شركتهاي پخش مواد غذايي در منازل مانند شركت پرنده ، نوشاد، پروتئين و … كار خود راتعطيل كرده اند و چنين خدماتي را نميتوانند عرضه كنند .

حذف يارانه ها – روي آوردن مردم به بخاريهاي قديمي

تهران – 29 آذر – هزينه سوخت گرمايش مركزي در آپارتمانهاي مسكوني بزرگ در تهران ، يكي از معضلات ساكنان شده است چرا كه بسياري از خانواده ها توان پرداخت سهميه سوخت با هزينه گران را ندارند و به استفاده از بخاريهاي قديمي ذغالي و هيزمي يا نفتي محدود روي آورده اند .

حذف يارانه ها – توقف شخم زدن زمينهاي كشاورزي

اطراف تهران  – 29 آذر –كشاورزان در بسياري از زمينها كه در اين فصل آماده شخم زدند هستند بخصوص زمينهاي بزرگ ، بدليل نداشتن سوخت ماشينهاي كشاورزي مجبور به توقف كار شده اند .

حذف يارانه ها – افزايش نرخ غذا در رستورانها

تهران – 29 آذر – قيمت يك وعده چلوكباب كوبيده قبل از حذف يارانه ها از 3500 تا 7000 تومان بود . در روزهاي بعد از حذف يارانه همين چلوكباب به قيمت 12000 تا 20000 تومان عرضه ميشود . اغلب رستورانها و اغذيه فروشيها يا بسته اند يا قيمتها را گران كرده اند و در بدو ورود به مشتريان خود اعلام ميكنند كه منو تغيير كرده و قيمتها جديد شده است .

حذف يارانه ها – قطع معاش و درآمد كارگران كارگاههاي توليدي

ورامين – 29 آذر – از يك كارگاه كنسرو سبزيجات كه اغلب خانمهاي كارگر در آن سبزي پاك ميكردند بعد از حذف يارانه سوخت ، بدليل نداشتن گازوئيل ، 370 بيكار شده اند . اگر خانواده هاي آنها را نيز اضافه كنيم حداقل 1300 نفر امرار معاش بخور نميرشان قطع شده است .

حذف يارانه ها – تعطيلي مدارس روستاها و مناطق خارج از شهر

تهران – 29 آذر – معلمين پيماني و حق التدريسي در روستاهاي اطراف ، كه ماهانه از 170 تا 220 هزار تومان حقوقشان است ، بدليل تعطيلي ميني بوسها يا گران شدن كرايه ميني بوسهاي بين شهري از رفتن به سركار و كلاسها اجبارا خودداري ميكنند چرا كه اين حقوق كفاف هيچ چيزي را نميدهد .

حذف يارانه ها – سرد شدن هواي بيمارستانها

تهران – 29 آذر – به گزارش شاهدان در بيمارستانهاي 501 و 502 ارتش و فارابي و مهر ، شوفاژهاي ساختمان چه در كريدور ها و چه در اتاقها بصورت يك در ميان روشن است .

« يارانه ها توطئه رژيم است ، با آن مقابله كنيد – مرگ بر خامنه اي »

تهران – 2 دي – در قطار متروي امام حسين اين شعارها عليه حذف يارانه ها توسط مردم نوشته شده است :

يارانه ها توطئه رژيم است ، با آن مقابله كنيد – مرگ بر خامنه اي

همه بسوي تحريم رژيم در داخل كشور

هموطن از فروشگاههاي دولتي خريد نكنيد – تحريم تحريم – مرگ بر خامنه اي

حذف يارانه ها – شايعه پراكني رژيم درمورد قيمتها

تهران – 2 دي – رژيم براي ممانعت از فوران خشم مردم پس از حذف يارانه ها ، با سيستم شايعه پراكني خود ، شايع كرده است كه قيمتها بزودي پايين خواهد آمد و اوضاع اينطور نميماند .

حذف يارانه ها – صحنه هاي جديد در ترافيك

تهران – 2 دي –در 4 روز اخير ترافيك تهران كم شده و در خيابانها اساسا ماشينهاي دولتي و ماشينهاي گرانقيمت مانند مرسدس و بي ام و و … ديده ميشوند. ولي يك صحنه جديد به ترافيك تهران افزوده شده و آن صحنه ي هل دادن جمعي ماشينهايي است كه بدليل نداشتن سوخت در وسط راه متوقف شده اند .  

حذف يارانه ها – معضل مرغداري ها

تهران – 1 دي – ازجمله اصنافي كه در اثر حذف يارانه سوخت در شغل خود با مشكل جدي روبرو شده اند مرغداري ها و جوجه كشي ها هستند . كه بايد سالنهاي مرغداري را گرم كنند .

حذف يارانه – پاي صحبت راننده تاكسي – معيشت جنگل وار

تهران -  2دي – يك راننده تاكسي گفت : ما اين روزها مرغ عزا و عروسي شده ايم . از يك طرف بنزين قيمتش چند برابر شده از يك طرف دائم بايد با مردم دعوا كنيم كه با اين قيمت سوخت كه قيمت كرايه نميتواند همان قيمت قبلي باشد . مگر ديوانه اي كه با اين وضعيت كار كنيم . ما هم ميرويم يك جنس را گران ميخريم و بعد گرانتر ميفروشيم ما بخودمان تا بحال اجازه اينكار ها را نميداديم  ولي الان كه شده مثل جنگل ، ما چرا اينكار را نكنيم ؟

حذف يارانه ها – گوشت و ميوه فاسد در بازارها

تهران – 2 دي – در دو روز گذشته اكثر ميوه هايي كه در بازار عرضه شده است ميوه هاي نيمه خراب يا آماده فاسد شدن بوده است . علت اين امر خاموش شدن يخچالهاي انبارهاي بزرگ نگهداري ميوه هادر اطراف شهرهاست .

بنا به خبر ديگري ، اين روزها بدليل عرضه گوشت و مرغ فاسد در بازار ، كه علت آن نيز ناشي از خاموشي موتورهاي سردخانه هاست ، مزدوران انتظامي به همين بهانه به بازرسي خودروهاي يخچالدار ورودي به تهران پرداخته اند .

حذف يارانه ها – جمع آوري زباله ها با تهديد به اخراج

تهران – 2 دي – بعد از 4 روز انباشت زباله ها و بوي زباله و بيماري عده اي از مردم در مناطق جنوبي تهران ، مانند جواديه و خزانه و آرامگاه و شهر ري ، روز پنجشنبه شهرداريها اقدام به جمع آوري زباله ها نمودند . مردم محل ميگويند اينكار رها كردن زباله ها در سطح شهر كار خود رژيم است چرا كه ميخواهد اينطور جلوه بدهد كه شهرداري ها هم پول ندارند .

اما بنا به گزارش ديگري در همين زمينه ، كارگران و شركتهاي خدماتي شهرداري گفته اند كه آنها با تهديد به اخراج و از دست دادن شغل توسط رژيم ، مجبور به شروع كار شدند .  

شهرداري و بسيج و انتظامي مسول مقابله با عواقب حذف يارانه ها

تهران – 1 دي – رژيم يك اطلاعيه محرمانه به وزارتخانه هاي كشاورزي ، آموزش و پرورش ، راه و ترابري ، خدمات شهري ، شهرداري ها و انتظامي و بسيج ، درمورد مقابله با نا آراميها و اعتراضات مربوط به حذف يارانه ها داده است .

در اين اطلاعيه ابلاغ شده است كه هر اعتراض و واقعه اي كه ناشي از حذف يارانه ها باشد بايد توسط وزارتخانه هاي درگير گزارش شده و بلافاصله توسط شهرداري ها و انتظامي و بسيج فيصله داده شود .

مانور بسيج در دي ماه

تهران – 1 دي – بنا به گزارش رسيده ، رژيم قرار است در پايان دي ماه يك مانور توسط بسيجي ها در تهران برگزار كند .

۱۳۸۹ دی ۱, چهارشنبه

اخراج مزدوران انتظامي از بيمارستان قلب

تهران – 28 آذر – ساعت 11 صبح – بر اثر مزاحمت عوامل حراست در بيمارستان قلب تهران به بهانه بدحجابي براي خانمهاي شاغل در اين بيمارستان ، در ساعت 11 پزشكان و كارمندان اين بيمارستان در اعتراض به اين عمل حراست دست از كار كشيده و در محوطه بيمارستان تجمع كردند . اين تجمع يك ساعت و نيم به طول انجاميد. مزدوران حراست  براي مقابله با اين اعتراض نيروي انتظامي را به بيمارستان وارد كردند ولي كاركنان با هو كردن مزدوران سركوبگر و شعارهاي «نيرو انتظامي برو گمشو » و « نيروي انتظامي خجالت خجالت » مزدوران را از بيمارستان بيرون كردند .  

وضعيت بازار تهران روز چهارشنبه

تهران – 1 دي – وضعيت بازار تهران از ساعت 9 تا 12 روز چهارشنبه به اين شرح گزارش شده است :

بازار ارز و صرافي:                   40% باز ، 30% بسته ، 30% نيمه بسته

بازار طلا و جواهر :                 50% باز ، 50% بسته

بازار پوشاك :                       60% باز ، 10% بسته ، 30% نيمه بسته

بازار كفش و كيف :                 60% باز ، 30%بسته ، 10% نيمه بسته

حذف يارانه ها – وضعيت پمپ بنزينها

تهران – 1 دي – به گزارش شاهدان ، درحال حاضر تراكم و صف در برخي پمپ بنزينهاي بزرگراهها مانند بزرگراه نوري و رسالت وجود دارد ولي تراكم مراجعين از پمپ بنزينهاي داخل شهري بدليل گران شدن بنزين ، كاهش يافته است

حذف يارانه ها – تعطيلي كلاسهاي درسي روستاها

انزلي – 1 دي – معلمين حق التدريسي انزلي كه در روستاها تدريس ميكنند ، بدليل گران شدن كرايه ميني بوسهاي بين شهري ، از رفتن به سر كار و برگزاري كلاس در روستاها خودداري كرده اند .

حذف يارانه ها – لغو طرح ترافيك تهران

تهران – 1 دي – بنا به خبرهاي رسيده ، بدليل كاهش چشمگير استفاده از خودروهاي شخصي و عمومي در سطح شهر ، شنيده شده كه از هفته آينده طرح ترافيك مركز شهر تهران كه شامل تقسيم بندي خودروهاي با شماره هاي زوج و فرد بود لغو ميشود .

حذف يارانه ها – اعتصاب كاميونداران رشت

رشت – 1 دي – كاميونداران رشت از روز سه شنبه 30 آذر در اعتراض به افزايش قيمت سوخت و هزينه هاي تردد ، دست به اعتصاب زده اند .

حذف يارانه ها – انباشت زباله در سطح شهر

تهران – 1 دي – شاهدان از زباله هاي جمع آوري نشده در محلات تهران بويژه در جنوب شهر ، كه ناشي از تعطيلي فعاليتهاي ماشينهاي زباله شهرداريهاست، از چهار روز گذشته خبر دادند.

حذف يارانه ها – اتاقهاي سرد بيمارستانها

تهران – 1 دي – برخي بيمارستانها بدليل صرفه جويي در مصرف سوخت ، دستگاه هاي گرمايش مركزي بيمارستان را كه اتاقهاي بيماران را گرم ميكند خاموش كرده اند و اتاقهاي بيماران شبها سرد شده است .

۱۳۸۹ آذر ۳۰, سه‌شنبه

حذف يارانه – وحشت رژيم از خشم مردم در مشهد

مشهد – 30 آذر - نيروهاي امنيتي كه عمدتا شامل نيروهاي گارد ويژه و نيروهاي نوپو  در اكثر خيابان هاي مشهد به صورت سواره و نيروهاي پياده ديده ميشود. اطراف پمپ بنزينها شلوغ است و مردم براي بنزين هجوم آورده اند نيروهاي پليس و گارد ويژه به شدت رفت و آمدها را كنترل ميكنند. در حاشيه پارك ملت چهار دستگاه ون هاي نوپو به همراه نيروهاي ويژه سياهپوش مستقر شده اند. در خيابان سجاد به جز نيروهاي گشتي اثري از افراد پياده نيست

حذف يارانه – آمار 20 برابر دزدي

تهران – 30 آذر – بنا به گزارش دريافتي از آگاهي تهران ، در سه روز گذشته آمار دزدي در تهران 20 برابر شده است . براساس اين گزارش كساني كه هيچ سوء پيشينه اي نداشته اند و اصلا دزد نبوده اند ، بخاطر دزدي دستگير شده اند .

حذف يارانه ها – گوشه اي از بهم ريختگي و فجايع عيان در سطح جامعه

تهران – 30 آذر – تمام ترمينالهاي مسافربري بين شهري پر از اتوبوسهايي است كه خوابيده اند . تعداد اتوبوسهاي مسافربري بين شهري در حال كار بسيار كم شده است .

 

تهران – 30 آذر – كارگاههاي صنعتي مانند تراشكاري هاي مختلفي كه دستگاههاي آنها با سوخت كار ميكند بحالت تعطيل درآمده اند .

 

تهران – 30 آذر – به گزارش شاهدان ، در سه روز گذشته آمار زناني كه از شدت فقر خودفروشي ميكنند بطرز وحشتناكي در سطح شهر  بالا رفته است و درهمه جا بچشم ميخورد .

وضعيت بازار تهران بعد از حذف يارانه ها

تهران – 30 آذر – وضعيت بازار تهران روز سه شنبه به اين شرح گزارش شده است :

بازار ارز و صرافي :                  25% باز ، 70% بسته ، 5% نيمه بسته

بازار طلا وجواهر :                  40%باز ، 40% بسته ، 20% نيمه بسته

بازار پارچه :                         53% باز ، 37% بسته ، 10% نيمه بسته

بازار كفش و چرم :                 60% باز ، 15% بسته ، 25% نيمه بسته

 

همچنين در بازار شايع است كه باتوجه به حذف يارانه ها بايد انتظار يك اعتصاب سراسري در صنف طلافروشان را داشت . و شايع است كه عوامل رژيم اين صنف را تهديد كرده اند كه اعتصاب در اين شرايط همانند قيام مسلحانه عليه رژيم  است!

حذف يارانه ها - توقف حمل و نقل ميوه و سبزي

شهرهاي جنوبي ايران – 30 آذر – به گزارش رسيده ، كليه صنوفي كه دست اندركار انتقال ميوه و سبزيجات از جنوب كشور مانند خوزستان و بندرعباس ، به ساير نقاط مركزي و شمالي كشور بودند دست از كار كشيده و از حمل و نقل اين مواد خودداري ميكنند . علت علاوه بر هزينه سرسام آور سوخت ، گران شدن كليه اقلام يدكي و مصرفي خودروهاي باري  نيز هست.   

حذف يارانه ها – « مرگ بر احمدي نژاد قاتل »

بندرعباس – 30 آذر – ساعت 1150- جمعيتي قريب به 150 نفر شامل  رانندگان قايقهاي كرايه اي بندرعباس و خانواده هايشان كه از بعد از حذف يارانه سوخت دست از كار كشيده اند ، روز سه شنبه  در بلوار طالقاني اين شهر دست به تظاهرات زدند . آنها عليه احمدي نژاد شعار ميدادند « مرگ بر احمدي نژاد قاتل » و « مرگ بر اين دولت مردم فريب » .

مزدوران انتظامي با حمله به اين تظاهر كنندگان محروم ومظلوم چند تن از آنان را دستگير كرد .

حذف يارانه ها – مردم دستگاه پول پرداز را مصادره كردند

تهران – 30 آذر – ساعت 0200 بامداد – مردم خشمگين ، در اين ساعت دستگاه دريافت پول نقد در ميدان ولي عصر را از جا كنده و مصادره كردند . رژيم پس از اطلاع از موضوع امروز محل را كاملا پاكسازي و عاديسازي نموده ويك دستگاه جديد نيز بجاي آن نصب كرد . 

تعطيلي نانوايي ها

تهران – 30 آذر – به گزارش شاهدان محلي روز سه شنبه نانوايي هاي خيابان خيام ، باب همايون ، سلسبيل و فلكه دوم تهرانپارس همگي تعطيل بودند .

حذف يارانه – بهم ريختگي در همه امور روزمره همه اقشار

تهران – 30 آذر – جمعيت در انتظار متروها 50 برابر قبل شده است .

 

تهران – 30 آذر – ارزاق عمومي قيمتهايش نامتعين است و هرچه در انبارها بوده را كسي رو نميكند و احتمالا مدتي بعد با قيمت 10 برابر عرضه ميشود .

 

تهران – 30 آذر – شايع است كه قيمت بليط سينما ها نيز بخاطر هزينه برق بالا خواهد رفت .

 

تهران – 29 آذر – از هم اكنون ، روشنايي كوچه هاي فرعي تر يك در ميان روشن شده است و به مرور كمتر هم خواهد شد .

 

تهران – 30 آذر – در محلات جنوب تهران مانند جواديه و راه آهن و مولوي و شهر ري و خزانه ، معمولا بطور روزانه ماشينهاي زباله شهرداري دو نوبت يك بار براي زباله منازل و يك بار هم براي تخليه منابع زباله عمومي كار ميكردند. در طي دو روز گذشته اين ماشينها فقط يك نوبت اقدام به جمع آوري زباله هاي كرده اند .

 

تهران – 29 آذر –كساني كه محل كارشان در كرج است بدليل معضلات تردد به كرج با توجه به اينكه تردد با مترو نيز بدليل ازدحام مسافرين از اين پس تضمين ندارد ،  در تهديد از دست دادن شغل خود هستند .

 

تهران – 29 آذر – هتلدار ها اعلام كرده اند كه درهفته آينده نرخ كرايه هتل را بالاتر خواهند برد چرا كه بعنوان نمونه پول برق يك هتل ماهانه 250 هزار تومان بوده است ولي از اين ماه 2 ميليون تومان ميشود .

 

تهران – 30 آذر – دربازار لباس تهران ، كليه اجناس مرغوب از عرضه براي فروش توسط مغازه داران جمع آوري شده وفقط اقلام بنجل و خيلي ارزان را براي فروش عرضه ميكنند .

 

تهران – 30 آذر – تاكسي تلفنيها درحال حاضر يا براي بردن مسافر كار نميكنند يا از ابتدا بطور تلفني قيمت كرايه را با متقاضي به توافق ميرسند . مثلا كرايه تاكسي تلفني از فرودگاه موسوم به خميني تا تهران معمولا 60-70 هزارتومان بود . ولي در دو روز اخير حتي به قيمت 250 هزار تومان هم به توافق نميكنند كه مسافر را ببرند چون برايشان صرف ندارد .