۱۳۸۹ اسفند ۱۷, سه‌شنبه

روز جهاني زن – مبارك بن علي نوبت سيدعلي

شيراز – 17اسفند – ساعت 2000 – عليرغم  وضعيت حكومت نظامي اعمال شده در  شهر شيراز كه توسط رژيم ايجاد شده بود، در خيابان ملاصدرا ، فلكه علم  و ستارخان ، مردم بشدت با مزدوران درگير شدند و شعارهاي نه غزه، نه لبنان جانم فداي ايران، و مبارك بن علي نوبت سيدعلي سردادند.

روز جهاني زن – صداي شعار مرگ بر ديكتاتور طنين انداز شد

ساعت 1840 تا1850 بنا به گزارش دريافتي:   

- خيابان اسكندري شلوغ شده است وبه آنجا نيرو اعزام كردند

- خيابان فرصت مملو از جمعيت و مزدوران رژيم گزارش شده است  .

-در وليعصر همه جا مرگ بر ديكتاتور ميگويند.

-از حركت مردم به سمت پارك لاله جلوگيري ميكنند.

-از انقلاب به سمت آزادي جمعيت زيادي جمع شده اند.

-در نارمك حتي در كوچه ها هم ماموران زيادي ايستادند. برخي ازاين مزدوران  شهرستاني صحبت ميكنند ولهجه دارند.

- در انقلاب درگيري شروع شده است ، نيروهاي انتظامي با باتون مردم راميزنند .

روزجهاني زن – نارنجك دستي در تظاهرات مردم

تهران - ساعت  1810 - اكباتان- مردم از پشت بامهاي فاز1 شهرك اكباتان دارند نارنجك دستي ميزنند.

ميدان محسني شلوغ است ، جمعيت شكل گرفته است و مردم در حال شعار دادن هستند .صداي نارنجك صوتي از اطراف ميدان محسني بگوش ميرسد  .

روز جهاني زن – سيل جمعيت در ميدان انقلاب و خيابان آزادي

تهران – ساعت 1845 – بنا به گزارش رسيده ، جمعيت بقدري زياد است كه  مزدوران رژيم عليرغم زياد بودن تعدادشان در بين مردم گم شده اند .

روز جهاني زن – گزارشي ازتهران

ساعت 1730 - ميدان انقلاب به سمت پارك لاله شلوغ شده است ازكم وكيف آن خبرنداريم.

ساعت : 1800 -در وليعصر خيلي شلوغ است. مردم زيادي حضور دارند. مزدوران رژيم با سلاح در بين  مردم هستند و جولان ميدهند و ميخواهند مردم بترسند .

-مردم به تعداد خيلي خيلي زيادي در منطقه ونك جمع شدند.

-گارد ويژه گشتهاي اخلاقي رژيم هم در خيابان ميرداماد پر هستند. البته تعداد مردم – جمعيت هم خيلي زياد است.

-دراطراف پارك لاله هم مزدوراي زن رژيم با اتوبوس براي دستگيري مادران عزادار و خانواده هاي دستگيرشده ها مخصوصا خانمها آماده شدند. تعداد مامورين مرد هم زياد و زنان مزدور معاويه بصورت يگان ويژه زن ايستادند.

روز جهاني زن – تجمع در ميدان محسني

تهران – ساعت 1745 – بنا به گزارش رسيده ، تجمع مردم در ميدان محسني قابل توجه است .

روز جهاني زن – دو خبر از فضاي امنيتي در اهواز و خرم آباد

اهواز - در چهارراه نادري مزدوران كثيف موتورسوار جولان ميدهند .تعداد انبوهي ازمزدوران باهم هستند و در چهارراه نادري مستقرند.

خرم آباد - ساعت 1700 - قراربود امروز تجمع در ميدان مادر يا ميدان لك لك كنار درياچه كيو صورت بگيرد هنوز تجمعي شكل نگرفته است ولي فضاي امنيتي حاكم است.

روز جهاني زن – وضعيت در خيابان ولي عصر

ساعت : 1630

مردم در حال شکل دادن تجمع در انقلاب و وليعصر هستند و آرايش نيروها هم مثل سه شنبه گذشته است هنوز شعار يا درگيري نيست ولي مردم در پياده رو ها زياد هستند.

-مردم زيادي در تردد هستند و به همديگر به شوخي ميگويند براي خريد عيد آمديم.

-اينترنت قطع و وصل ميشود و در منطقه ولي عصر موبايل ها هم قابل استفاده نيست.

روز جهاني زن – گزارش كوتاه تا ساعت 1700 از تهران

ساعت : 1615

-منطقه آزاديفعلا  خبري نيست. مردم هستند ولي مثل هفته پيش  شلوغ نيست.

-از مزدوران هم ظاهرا خبري نيست 

ساعت : 1630

-منطقه شريعتي و خيابان فاطمي جمعيت هست. مامورين هم زيادهستند . ودرحال پراكنده كردن مردم هستند.

ساعت : 1650

-منطقه وليعصر مردم پراكنده هستند. بيشتر خانمها هستند. تعداد خانمها چشمگيراست . سمت بولوار كشاورز هم مردم زيادي حضور دارند.

مزدوران هم در همين مناطق هستند. موتوري هاي رژيم درحال مانور و تردد براي ترساندن مردم هستند.

-جمعيت درحال افزايش است .