۱۳۸۹ آذر ۲۷, شنبه

وضعيت بازار تهران بعد از عاشورا

تهران – 27 آذر – وضعيت بازار تهران از ساعت 9 تا 12 روز شنبه خيلي خلوت تر از روزهاي قبل بود . وضعيت مغازه ها از اين قرار بوده است :

بازار ارز و صرافي                   50% باز ، 50% نيمه باز

بازار طلا و جواهر                   55% باز ، 45% نيمه باز

بازار كفش و چرم                   65% باز

بازار پارچه و لباس                  75% باز

عاشورا – تظاهرات و درگيريها در بازار تهران

تهران – 25 آذر -  ساعت 1130 – در سبزه ميدان يك هيئت عزاداري 150 نفره از جواديه در اين ساعت با مزدوران انتظامي كه مانع ورود آنها از خيابان خيام به خيابان بوذرجمهري ميشدند درگير شده و شعار مرگ بر ديكتاتور سر دادند . در اين درگيري 2 مزدور انتظامي گوشمالي داده شدند و سه تن از مردم مجروح شدند

 

تهران – 25 آذر – ساعت 2030 – در مقابل ورودي  شمالي بازار در خيابان بوذرجمهري ، 150 نفر از مردم در مقابل يك هيئت عزادارنماي رژيمي 80 نفره در طرف ديگر خيابان صف آرايي كرده بودند . مردم با شعار مرگ بر ديكتاتور و الله اكبر و با سنگ به مزدوران رژيم تهاجم كردند  وبا آنها درگير شدند . در اين درگيري كه نهايتا انتظامي به نفع مزدوران رژيم دخالت كرد ، 4 مزدور با سنگ گوشمالي داده شده و زخمي شدند ، 3 نفر از مردم دستگير و 3 نفر ديگر مجروح شدند .

۱۳۸۹ آذر ۲۶, جمعه

شام غريبان – تهاجم به مزدوران اطلاعات در خيابان حافظ

تهران – 25 آذر –ساعت 1930 – در خيابان حافظ 12 تن از جوانان به يك ماشين از مزدوران اطلاعاتي در خيابان حافظ با سنگ و چوب حمله كردند و ضمن وارد كردن خسارات زياد به ماشين آنها دونفر از آنها را زخمي كرده و با شعار يا حسين ايران شده كربلا ، رهبر ديوانه شده قاتل شده يزيد شده يا حسين ايران شده كربلا ، صحنه را ترك كردند .

شام غريبان – مرگ بر يزيد زمانه

تهران – 25آذر – ساعت 2030 – يك هيئت 75 نفره شام غريبان حسيني درخيابان وزرا ، با شعار مرگ بر يزيد زمانه و الله اكبر و مرگ بر ديكتاتور با مزدوران انتظامي در اين خيابان درگير شدند . كه تعداد 5 نفر از مردم دستگير و 2 نفر زخمي شدند .

عاشورا – مقاومت يك هيئت عزاداري شهرستان

تهران – 26 آذر – ساعت 0400 – در ورودي اتوبان كرج مزدوران انتظامي براي يك  اتوبوس حامل هيئت عزاداري شهرستاني كه قصد عبور از تهران را داشتند مزاحمت ايجاد كردند . عزاداران كه درحال خواندن نوحه بودند به محض مشاهده ممانعت مزدوران ، اعتراض كرده و شروع به دادن شعار مرگ بر ديكتاتور نمودند . در جريان اين تظاهرات مزدوران سه نفر از اين هيئت را دستگير كردند و ساير اعضاي هيئت با نشستن در كف اتوبان و شعار مرگ بر ديكتاتور به مقاومت خود ادامه دادند . النهايه مزدوران مجبور شدند آن سه نفر را آزاد كنند تا هيئت به راه خود ادامه دهد .

عاشورا – دستگيري جوانان فعال عاشورا

تهران – 26 آذر – بامداد فرداي عاشورا ، عوامل اطلاعاتي رژيم به خانه اي در خيابان سرباز در نظام آباد حمله كردند و 7 نفر شامل 3 دختر و 4 پسر را كه گفته ميشود فعاليت تبليغي و شعار نويسي براي عاشورا كرده بودند را دستگير كردند .

شام غريبان – مرگ بر اصل ولايت فقيه

تهران – 25 آذر – ساعت 2115 – يك گروه 50 نفره دانشجويي با شعار مرگ بر اصل ولايت فقيه در ميدان راه آهن با مزدوران انتظامي درگير شدند و در اين درگيري 2 مزدور انتظامي گوشمالي داده شدند و دو دانشجو نيز زخمي شدند .

عاشورا – يا علمدار عاشورا به داد ملت برس

تهران – 25 آذر – ساعت 2400 – مزدوران اطلاعاتي در منطقه جنت آباد يك خانه را محاصره نمودند . بيش از 200 نفر از مردم به محض اطلاع از موضوع خود را به محل رسانده وبا استفاده  از سنگ  با مزدوران با شعار « يا علمدار عاشورا به داد ملت برس » و مرگ بر اين دولت مردم فريب ، به مقابله و ممانعت از دستگيري ساكنان خانه پرداختند .

بنا به گزارش ديگري از همين درگيري ، 5 مزدور رژيم با سنگ هاي مردم زخمي شدند  و 5 تن از مردم نيزمجروح شدند .

منابع محلي گفتند كه هدف از اين محاصره و حمله دستگيري كساني بوده  كه در تاسوعا فعال بودند .

شام غريبان – تظاهرات دانشجويان در ميدان راه آهن

تهران – 25آذر – 2020- در ميدان راه آهن ، يك دسته 50 نفره دانشجويي با پرچمهاي قرمز با شعار مرگ بر ديكتاتور و يا حسين شهيد و شمعهاي در دست در شام غريبان ، تظاهرات كردند . مزدوران انتظامي ابتدا سعي كردند از آنها ممانعت كنند ولي وقتي با مقاومت دانشجويان و با ضربات چوب پرچمهاي قوي و محكم آنها مواجه شدند عقب نشيني كرده و در سمت ديگر ميدان منتظر شدند و هيئت دانشجويان به تظاهرات و شعارهاي خود ادامه دادند . پس از سر رسيدن نيروي كمكي 100 نفره براي انتظامي آنها اقدام به حمله به سمت دانشجويان كردند و آنها نيز چون تظاهراتشان تمام شده بود صحنه را ترك كردند .

شام غريبان – تظاهرات در ميدان راه آهن

تهران – 25 آذر – ساعت 2200- در ميدان راه آهن جمعيت بيش از 200 نفره از مردم در وسط ميدان جمع شده و به مدت بيش از نيم ساعت شعار مرگ بر ديكتاتور و الله اكبر تظاهرات كردند . در اين ساعت هيچ مزدوري در صحنه نبود و مردم پس از پايان تظاهرات خود پراكنده شدند .

شام غريبان – ممانعت از ورود هيئت رژيم به ميدان امام حسين

تهران – 25 آذر – ساعت 2020- يك هيئت متعلق به رژيم كه شمع به دست داشتند و توسط اطلاعاتي ها حفاظت ميشدند قصد ورود به ميدان امام حسين را داشتند كه با ممانعت مزدوران انتظامي مواجه شدند و هر تلاشي هم مزدوران اطلاعاتي كردند و با درگيري لفظي با انتظامي موفق نشدند كه وارد ميدان شوند .  

شام غريبان – حمله به ماشين انتظامي براي آزاد كردن دستگير شدگان

تهران – 25 آذر – ساعت 2030 – در ميدان امام حسين مزدوران انتظامي يك خانم را به بهانه بدحجابي دستگير كردند و ميخواستند او را به زور سوار ماشين كنند . مردم با ديدن اين صحنه به مزدوران و ماشين آنها با شعار مرگ بر ديكتاتور حمله كردند و آنقدر ماشين را تكان دادند و آن را زير ضربات مشت و لگد گردفتند كه مزدوران از ترس جان خودشان ، خانمي كه دستگير كرده بودند را آزاد كردند و خودشان پا به فرار گذاشتند .

شام غريبان – آزاد كردن دستگير شدگان

تهران – 25 آذر – ساعت 2005- در خيابان انقلاب تقاطع نجات اللهي ، مزدوران اطلاعاتي كه بطور مستمر در رفت و آمد بودند ، 5 نفر از مردم را دستگير ميكنند. 30 نفر از مردم در سمت ديگر خيابان انقلاب كه شاهد اين صحنه بودند با شعار مرگ بر ديكتاتور و يا حسين شهيد و الله اكبر به سمت مزدوران حمله ميكنند و با آنها درگير ميشوند و موفق ميشوند كه سه نفر از دستگير شدگان را آزاد كنند و يك مزدور انتظامي زخمي ميشود . مزدوران اطلاعاتي كه ابتدا تعدادشان 5 نفر بود با مزدوران انتظامي اي كه به كمك آنها ميايند 30 نفر بودند .

شام غريبان – درگيري در خيابان انقلاب- رازي

تهران – 25 آذر – ساعت 2015 – يك هيئت عزاداري 70 نفره از پارك دانشجو قصد داشت كه درحال ورود به خيابان انقلاب بود كه با ممانعت مزدوران انتظامي مواجه شد و در تقاطع خيابان رازي درانقلاب با شعارهاي مرگ بر ديكتاتور و با سنگ و چوب با مزدوران درگير شدند . اين درگيري به جنگ و گريز كشيده شد و از هر گوشه اي صداي شعار مرگ بر ديكتاتور پراكنده شنيده ميشد .

شام غريبان – مرگ بر ديكتاتور

تهران – 25 آذر – ساعت 2015 – در ميدان انقلاب يك هيئت عزاداري 100 نفره با شعار يا حسين كجايي ايران شده كربلا ، قصد داشتند يك دور بدور ميدان راهپيمايي كنند ولي مزدوران انتظامي مانع آنها شدند . با مشاهده اين امر شعار عزاداران به مرگ بر ديكتاتور تغيير كرده و با مزدوران درگير شدند . در جريان اين درگيري دو نفر از مردم عزادار زخمي شدند .

شام غريبان – مزدور رهبر چقدر گرفتي ؟

تهران- 25 آذر –ساعت 1930- مزدوران اطلاعاتي مستقر در ميدان انقلاب سه جوان را دستگير كردند . مردم و جوانان حاضر در صحنه با شعار هاي « مزدور رهبر چقدر گرفتي » و « مزدور ولش كن » و الله اكبر با سنگ به مقابله با مزدوران پرداختند و آن سه جوان را از دست مزدوران نجات دادند . در جريان اين درگيري سه مزدور اطلاعاتي گوشمالي داده شدند و 2 نفر از مردم مجروح شدند .

شام غريبان - رهبر ديكتاتور نميخوايم اصلا ملا و آيت الله نميخوايم

تهران – 25 آذر – ساعت 2035 – در خيابان برزيل يك هيئت 25  نفره دانشجويي كه در شام غريبان حسيني شمع در دست داشتند با حدود 30 تن از مزدوران اطلاعاتي كه مانع حركت آنها شده بودند درگير شدند . دانشجويان شعار ميدادند « رهبر ديكتاتور نميخوايم اصلا ملا و آيت الله نميخوايم » و مرگ بر ديكتاتور . در اين درگيري 6 دانشجو زخمي شدند .

شام غريبان – ابوالفضل علمدار خامنه اي رو بردار

تهران – 25 آذر – ساعت 1930-  يك هيئت عزاداران 110 نفره شام غريبان در ميدان ونك با شعار « ابولفضل علمدار خامنه اي رو بردار » و مرگ بر ديكتاتور  والله اكبر با 20 تن از مزدوران انتظامي مستقر در ميدان درگير شدند . در اين درگيري 2 مزدور گوشمالي داده شدند و دو تن از مردم نيز زخمي شدند .

عاشورا – مرگ بر ديكتاتور در شام غريبان در سراسر تهران

تهران – 25آذر – بانگ الله اكبر و مرگ بر ديكتاتور در شام غريبان از محلات زير نيز در تهران گزارش شده است :

 توپخانه ، يوسف آباد ، بهجت آباد ، ياخچي آباد ، جواديه ، راه آهن ، سيمتري ، سه راه آذري ، تهران نو ، تهرانپارس ، انقلاب

۱۳۸۹ آذر ۲۵, پنجشنبه

مرگ بر ديكتاتور در شام غريبان رشت و انزلي

رشت و انزلي – 25 آذر – ساعت 2130 – در اكثر مناطق شهر رشت بخصوص مطهري ، شريعتي ، فلكه شهرداري و تختي مردم رشت با صداي بلند بانگ الله اكبر و شعار مرگ بر ديكتاتور دادند .

بنا به همين گزارش همزمان در بندرانزلي نيز در تمام شهر بخصوص مطهري ، پاسداران ، بلوار معلم و تكاوران مردم به دادن شعار مرگ بر ديكتاتور و بانگ الله اكبر بر فراز بامها پرداختند .

عاشورا – مرگ بر اصل ولايت فقيه

گوهردشت- 25 آذر-هييت عزادران حسيني  كفن پوشيده  وپا برهنه بودند كه با مزدوران رژيم درگير شدند آنها ضمن درگيري شعار مرگ براصل ولايت فقيه ميدادند همچنين به گزارش شاهدان عيني يك مورد هم از روي عكس خامنه اي مردم رد شدند. كه منجر به دستگيري چند جوان شد.

عاشورا – آزاد كردن دستگير شدگان در مقابل پارك ملت

تهران – 25 آذر – ساعت 1855 – عصر روز عاشورا مزدوران اطلاعاتي شامل سه پاسدار مرد و يك پاسدار زن در مقابل پارك ملت سه دختر جوان دستگير كرده وآنها را به زور سوار ماشين ون سياهرنگ خود كردند. مردم حاضر در صحنه بخشم آمده و با سنگ و چوب ماشين مزدوران را چنان زير ضربات خود گرفتند تا مزدوران ماشين را متوقف كرده و آن سه قرباني را آزاد كردند تا خودشان بتوانند جان سالم بدر ببرند .

بانگ مرگ بر ديكتاتور در شام غريبان

تهران – 25 آذر – ساعت 1900 - مردم تهران درمحلات ستارخان ، نواب ، ميدان تجريش ، شريعتي ، مصدق ، حافظ ، باب همايون ، خيام ، ميدان انقلاب ، كارگر شمالي و جنوبي با صداي بلند و از اول تاريكي بانگ الله اكبر و مرگ بر ديكتاتور را بر فراز بامها شروع كردند .

شاهدان گفتند مزدوران بسيجي موتورسوار ،  مانند ديوانه هاي سرگردان در كوچه ها بخصوص در پايين شهر ، با موتور ميچرخند و بالاي سر خودشان را نگاه ميكنند و دنبال صداها هستند تا شايد شناسايي كنند كه چه كساني شعار ميدهند .  

نيروي انتظامي نوكر رهبر هستي ، مرگ بر اين رهبري يزيدي

تهران – 25 آذر – يك پيرمرد 80 ساله در پياده روي ميدان امام حسين يك پرچم بلند سرخ كه روي آن نوشته بود « يا حسين – بنام حسين ريشه ظلم را بكن » بدست گرفته بود توسط مزدوران انتظامي دستگير ميشود . مردم حاضر در صحنه كه بخشم آمده بودند به قصد ممانعت از اين دستگيري ، با مزدوران درگير شده و شعار دادند « نيروي انتظامي نوكر رهبر هستي ، مرگ بر اين رهبري يزيدي » مزدوران با چماق و باتوم مردم را زدند و سه تن از مردم خشمگين زخمي شدند .

عاشورا – به ياري ابوالفضل ريشه ي ظلم را ميكنيم

تهران – 25 آذر – ساعت 1530 – در خيابان ملاصدرا يك هيئت 100 نفره درحال بازگشت از عزاداري بود ، مزدوران انتظامي كه 20 نفر بودند مزاحم آنها شدند و خواستند كه آنها را متفرق كنند ولي هيئت با شعارهاي « به ياري ابوالفضل ريشه ي ظلمو ميكنيم » و « يا حسين ايران شده كربلا ، مرگ بر اين دين فروش » مقاومت كردند .

عاشورا – يزيد زمانه ديوانه شده ياحسين ايران شده كربلا

تهران – 25 آذر – ساعت 1610 – در ميدان امام حسين در ابتداي ورودي خيابان 17 شهريور ، يك هموطن 75 ساله در بين مردم با بطري آب توزيع ميكرد . او روي يك مقواي بزرگ نوشته بود كه « اينجا ما سانديس نداريم ، ما يار امام حسين هستيم و بنام امام حسين آب مينوشيم » يك ساعت بعد مزدوران انتظامي آمده و او را با ضرب و شتم دستگير كردند . مردم حاضر در صحنه كه عصباني شده بودند به سمت مزدوران حمله ور شده و دو موتور از موتورهاي رژيم را به زمين كوبيده و تخريب كردند و شعار دادند « يزيد زمانه ، ديوانه شده ، قاتل شده ، يا حسين ايران شده كربلا »

عاشورا- تهاجم به مزدور بسيجي موتور سوار

تهران – 25آذر – ساعت 1525 – يك مزدور بسيجي موتور سوار در خيابان انقلاب كه همراه با گله هاي موتوري قصد وحشت آفريني داشت ، در 200متري ميدان انقلاب ، با چوب يك متري اي كه توسط يكي از جوانان مقاوم عاشورا ، به سمت موتورش پرتاب شد ، با سر به زمين خورد و گوشمالي داده شد.

عاشورا- مرگ بر اين يزيد زمانه

تهران – 25 آذر – در ساعت 1600 در خيابان خيام يك هيئت70 نفره  عزاداري مردمي درحال بازگشت بودند . مزدوران انتظامي مزاحم آنها شدند تا متفرق شوند ولي هيئت با مقاومت خود شعار دادند « مرگ بر اين يزيد زمانه ، حسين شهيدمان ايران شده كربلا » و مرگ بر ديكتاتور . در اين درگيري و مقاومت مردمي ، 5 مزدور انتظامي زخمي شدند و يك نفر از مردم مجروح و ده نفر از آنها دستگير شدند .

عاشورا- آرايش نيروهاي رژيم در تهران

تهران - 25 آذر
-         سراسر تهران مملو از نيروهاي امنيتي بود ، از ميدان امام حسين تا دانشگاه شريف هرچند متر به چند متر بخصوص سر تقاطع ها وميادين درزير پل حافظ وپيچ شميران نيروهاي انتظامي با ون وموتور مستقربودند

-         نيروهاي رژيم درميدان انقلاب وميدان فردوسي  بيش از ساير جاها مستقر بودند همچنين دراين دو ميدان نيروهاي گارد ويژه با زره پوش حضور داشتند درحالي كه در ساير محل ها فقط نيروهاي انتظامي مستقر بودند.

-         درخيابان انقلاب تقاطع وصال  كه پمپ بنزين وجود دارد تعداد بيشماري نيرو رژيمي حضور داشتند.

-         برسر ايستگاههاي متروي موجود دراين مسير يعني ايستگاه هاي امام حسين ، دروازه دولت ، فردوسي ، انقلاب  ماموران مستقر بودند وبا دقت افراد را درخروجي مترو چك وزير نظر داشتند.

-         بالاي پل پيچ شميران دوماشين نيروي انتظامي  موجود بود كه ماموران ازآنجا پايين را زير نظر داشتند.

-         درميدان توحيد وميدان وليعصرنيروهاي انتظامي با ون وموتورهايشان بودند نكته قابل توجه اينكه درميدان توحيد برخلاف دفعات قبل از ميني بوس هاي معمولي خطوط ونك وتجريش ودركه ووو استفاده كرده بودند

-         سراسر بلوار كشاورز حدفاصل امير آباد تا ميدان وليعصر به خصوص سرخيابان 16آذر ،فلسطين ، وصال شيراز ونبش پارك لاله كلا نيرو مستقر كرده بودند وحضور فعال داشتند.

-         در چهارراه وليعصر نيروهاي انتظامي کلاه کج بودند که در دست چند تن از آنها اسلحه پرتاب گاز اشک آور ديده مي شد.

-         در سراسر خيابان انقلاب و آزادي موتورهاي لباس شخصي پر بودند و گشت مي دادند.

-         پايگاه بسيج مقداد مقر بسيجيان بود و نيروهايشان را از آنجا سازمان مي دادند.

-         ساختمان پليس راهنمايي و رانندگي نبش رودکي نيز محل استقرار نيروهاي گاردي زره پوش بود.

-         در ساعت 12:15 بر فراز ميدان امام حسين هليکوپتر پرواز مي کرد.

-         در ميدان انقلاب و ميدان صنعت(شهرک غرب) ماشين آتش نشاني مستقر کرده بودند.

-         در مسير چندين وانت تويوتاي نيروي انتظامي پراز بسته هاي مواد غذايي بود و بين نيروهايشان توزيع مي کردند.

عاشورا – گوشمالي انتظامي در خيابان فردوسي

تهران- 25 آذر – ساعت 1315 – در خيابان فردوسي حدفاصل توپخانه و ميدان فردوسي در نزديكي ميدان فردوسي ، بين يك هيئت عزاداران حسيني و مزدوران انتظامي درگيري شديدي رخ داد . مزدوران اقدام به زدن مردم با باتونهاي خيلي بلند كردند كه مردم نيز مقاومت كرده و متقابلا آنها را گوشمالي دادند . دراين درگيري سه مزدور انتظامي حسابي گوشمالي داده شدند و 13 تن از مردم نيز مجروح شدند .  

عاشورا – ساعت 1100- شهرستانها

- در اهواز،  در هر 50 متر 10 مزدور رژيم چيده شده است ، دسته هاي عزاداري مردم در حال حركت هستند ، تعداد مزدوران لباس شخصي نيز درمحل هستند بنحوي كه جمعيت آنها كه براي كنترل در محل هستند كاملا بچشم ميخورد.

-در شيراز در خيابان  ملاصدرا و پارامونت و بولوار دانشجو ( موسوم به چمران ) هم دسته هاي عزداري مردم در حال حرکت هستند.درمقابل دانشگاه ارم  شيراز تعداد زيادي مزدور و نيروي انتظامي ديده ميشود

-در بندر عباس در ميدان جمهوري و ميدان موسوم به خميني تعداد مزدوران دقيقا به ازاي هر نفر مردم عادي هستند

دسته  هاي عزاداري مردم درحال حرکت هستند .نيروهاي انتظامي مجهز به وسايل سركوب  مردم هستند.

-در اصفهان در منطقه چهارباغ، ماموران 4 جوان را دستگير كردند . به همين دليل خيلي شلوغ شد و مردم با مزدوران درگير شدند ولي مزدوران رژيم  توانستند اين 4جوان را با خودشان ببرند.

عاشورا -” ول كن بابا اسداله،نه شيخ ميخوايم نه ملا ،مرگ بر آيت الله ”

ورامين -25آذر- ساعت 1400 بوقت ايران -درورودي شهر ورامين – در ميدان مركزي،  عكس بزرگ خميني را كه توسط نيروهاي انقلابي شب قبل پاره شده بود، همزمان با حضور هيات هاي عزاداري ، تعدادي موتورسوار مزدور عكس بزرگي ازخميني آورده و جاي قبلي نصب كردند. هيئت هاي عزاداران كه شاهد اين صحنه بودند شعارميدادند" بسيجي سانديسي گم شو برو كاسه ليسي".

-شعار زير در ورامين و تهران توسط جوانان داده ميشد:  

" ول كن بابا اسداله       نه شيخ ميخوايم نه ملا            مرگ بر آيت الله "

 -توسط جوانان انقلابي تهران و ورامين شعار  احمدي نژاد لعنتي   اي مزدور پاپتي  روي ديوارهاي شهر نوشته شده است.

عاشورا - چند خبر از وضعيت و آمادگيهاي رژيم

تهران-25آذر-ساعت 1500- به نيروهاي نظامي اتمام ماموريت صبح ابلاغ گرديد به آنها هنوز دررابطه با ماموريت امشب و شام غريبان دستوري داده نشده است.

 
تهران-25آذر-ساعت 1400- همه فرماندهان گروهانهاي حاضر در صحنه به ستاد فرماندهي فراخوانده شدند(از علت مراجعه اطلاعي نداريم) ، همچنين قبل ازاين فراخوان به كليه گروهانها در رابطه با شام غريبان بعد از تاريكي هوا تاكيد شده است.
 
تهران-25آذر-ساعت1400 – براي جلوگيري از هرگونه تجمع اعتراضي مردم در جلوي اوين ، نيروهاي انتظامي و مزدوران رژيم دراين محل مستقر شده اند. قابل ذكر است كه درساعت 1235 نيز تعدادي موتور سوار به اين منطقه اعزام شد و بعد ازمدتي به مركز اطلاع داد كه جمع و جور كرديم.

 

تهران-25آذر-ساعت 1400، درتهران چهار قرار گاه متمركز با فرماندهي ساجدي نيا فرماده نيروي انتظامي تهران كار ميكنند، اين يگانها شامل يكم : يگان امداد  دوم : يگان نيروهاي كلانتري سوم : نيروهاي پليس امنيت چهارم : نيروهاي آگاهي

عاشورا – 5 زخمي و 13 دستگيري در نواب

تهران – 25 آذر – ساعت 1145- در خيابان نواب درگيري شديدي بين هيئت مردمي 110نفره اي كه قصد داشتند به خيابان انقلاب وارد شوند با مزدوران انتظامي و اطلاعاتي اي  كه مانع اينكار شدند و تعدادشان 35 نفر بود ، صورت گرفت . مردم در اين درگيري با شعارهاي يا حسين شهيد ايران شده كربلا و نصر من الله و فتح قريب به مقابله پرداختند . در اين درگيري 5 نفر زخمي و 13 تن دستگير شدند

عاشورا – گوشمالي انتظامي در خيابان مجاهدين

رشت – 25 آذر – ساعت 1200- مردم و دستجات عزاداري در خيابان تختي ( خيابان مجاهدين )، با نيروي انتظامي كه قصد ممانعت از شعار و عزاداري آنها را داشتند درگير شدند . مردم شعار دادند مرگ بر ديكتاتور يا حسين ايران شده فلسطين و نصر من الله و فتح قريب يا حسين شهيد . تعداد مردم در اين درگيري 75 نفر بودند . يك مزدور انتظامي با اصابت سنگ به سرش گوشمالي داده شد  و دونفر از مردم نيز در اين درگيري مجروح شدند .

عاشورا - خيابان جردن – يا حسين شهيد

تهران – 25 آذر – ساعت 1200- در خيابان جردن بين 70 نفر از مردم كه شعار مرگ بر ديكتاتور و يا حسين شهيد ايران شده كربلا ميدادند و 25 مزدور انتظامي كه مانع شعار دادن آنها ميشدند درگيري رخ داد . مردم و جوانان با سنگ به مزدوران حمله ور شدند .

عاشورا – تظاهرات دانشجويان در ميدان انقلاب

تهران – 25 آذر – ساعت 1150 – در اين ساعت در مجاورت ميدان انقلاب تعداد 30 نفر از دانشجويان با پرچمهاي قرمزي كه روي آنها نوشته شده بود سلام بر حسين و يا حسين شهيد و با شعار الله اكبر و ايران شده كربلا مسلمان بپاخيز قصد ورود به ميدان انقلاب را داشتند كه با ممانعت و هجوم وحشيانه مزدوران انتظامي مواجه شدند . دانشجويان درعين پراكندگي به كوچه هاي اطراف با سنگ به مقابله بامزدوران پرداختند .در اين درگيريها سه تن از دانشجويان زخمي شدند .

عاشورا – تجمع دانشجويان در ميدان ونك

تهران – 25 آذر – ساعت 1200 – ميدان ونك در اين ساعت به كنترل نيروهاي انتظامي درآمد و دانشجويان و مردم پراكنده شدند . تعداد دانشجويان 120 نفر بود و شعار آنها الله اكبر ، مرگ بر ديكتاتور و يا حسين شهيد ايران شده كربلا بود .

عاشورا – درگيري شديد در چهار راه كالج

تهران – 25 آذر – ساعت 1200 – در اين ساعت هيئت 120 نفره گيلانيهاي مقيم تهران ازخيابان حافظ قصد ورود به خيابان انقلاب را داشت كه با ممانعت مزدوران انتظامي مواجه شد و درگيري صورت گرفت . مردم يك موتور مزدوران را تخريب كردند ، 10 نفر زخمي شدند .

عاشورا – تهران مملو از نيروهاي سركوبگر

تهران – 25 آذر – از ميدان امام حسين تاميدان انقلاب پر از نيروهاي بسيجي و اطلاعاتي و انتظامي است. به نحوي كه هيچ هيئتي در اين خيابان نيست. و هيچكس را راه نميدهند و تمام فرعيها و اصلي هاي منتهي به آن بسته شده است . برفراز پمپ بنزينها و سينماها ( آزادي ، شهر قصه …) و ساختمان وزارت كشاورزي  مزدوران انتظامي مستقر هستند . تا ميدان انقلاب هر 30 متر به 30 متر مزدوران مستقر شده اند .

درخيابان انقلاب فقط موتور سواران و مزدوران رژيم تردد دارند .

موتور سواران رژيم از استاديوم آزادي به استاديوم امجديه منتقل شده اند و از آنجا به خيابانها سرازير ميشوند .شعارهاي موتور سواران الله اكبر و مرگ بر منافق است .

اين گزارش ميافزايد اگر از بالا به ميدان امام حسين و ميدان آزادي نگاه كنيد مثل پادگان نظامي شده است . مردم همه جا ميگويند رژيم واقعا ترسيده كه اينهمه نيرو آورده است .

عاشورا – چند گزارش از تهران

تهران- 25 آذر- ساعت 1200 بوقت ايران- فرمانده صحنه امروز درتهران ساجدي نيا ، فرمانده نيروي انتظامي تهران است، چهارقرارگاه درتهران مامور برقراري امنيت در صحنه ميباشند، تا ساعت 1200، ساعت هجده بسته مشكوك توسط ماموران بررسي شده است.

 

 تهران-25آذر- 1210 به وقت ايران- در ميدان فردوسي مردم با مامورين درگير شدند. درگيري تاساعت انتقال خبر ادامه دارد. مزدوران رژيم، دو جوان را دستگير كرده و مردم درحمايت از اين دو جوان برخاسته وشعار ميدادند مرگ بر ديكتاتور.

 

تهران-25آذر- 1140- درميدان فردوسي جمعيت بصورت گروهي 300-200 نفره هستند وبسمت انقلاب درحركتند و شعار ميدهند: مرگ بر ديكتاتور   ابوالفضل علمدار  ديكتاتورو برش دار

 

تهران-25آذر- ساعت 1130الي 1230 بوقت ايران- در جنت آباد وتهرانسر هنوز درگيري ادامه دارد مردم در جنت آباد و تهرانسر شعار مرگ بر ديكتاتور ميدهند . با دستگيري نفرات مردم بيشتر از قبل شعار ميدهند.

عاشورا – تظاهرات در ميدان ونك

تهران – 25 آذر – ساعت 1130 – در ميدان ونك 100 نفر از مردم شعار يا حسين شهيد ايران شده كربلا سر داده اند .

«اين عاشورا اصلا شبيه عاشورا نيست فقط حكومت نظامي است»

تهران – 25 آذر – به گزارش رسيده ميدان رضايي ها تا امجديه و دروازه دولت و خيابانهاي سنايي و ويلا تا ميدان فردوسي پر از مزدوران رنگارنگ حكومتي است . كليه وروديهاي به خيابان انقلاب در فاصله ميدان امام حسين تا چهار راه ولي عصر توسط رژيم مسدود شده است و هيچ هيئت عزاداري اي اجازه ورود به خيابان انقلاب را پيدا نميكند . مزدوران با كلاه خود و باتوم مستقر هستند و حدود 60 موتور سوار در طول خيابان انقلاب مانور ميدهند .

يك گزارش ديگر ميافزايد  هيچ عاشورايي مثل امسال نبوده است اصلا شبيه عاشورا نيست فقط حكومت نظامي است . حتي بالاي ساختمانهاي بلند انقلاب مامور با دوربين مستقر است .

عاشورا – موتورسواران رژيم

تهران – 25 آذر –ساعت 1055 – تعداد 50 موتور سوار مزدور رژيم در خيابان انقلاب حدفاصل درب دانشگاه تهران و ميدان انقلاب با پرچمهاي سياه مانور ميدهند و رفت و آمد ميكنند تا با ايجاد فضاي رعب مانع شكل گيري حركت و جمعيت شوند .

عاشورا – مرگ بر منافق – درگيري در نواب

تهران – 25 آذر – در ساعت 1020 روز عاشورا در خيابان نواب ، 50 موتور سوار مزدور رژيم با فرياد الله اكبر و مرگ بر منافق و منافق برو گمشو به يك هيئت 100 نفره آذربايجانيهاي مقيم تهران حمله كردند . هيئت عزاداري با شعارهاي ياحسين ايران شده فلسطين ، الله اكبر ، مرگ بر اين دولت مردم فريب ومرگ بر ديكتاتور ، به مقابله با مزدوران پرداختند و به راه خود ادامه دادند .

عاشورا – يا حسين شهيد ايران شده كربلا

تهران – 25 آذر – ساعت 0930 در مقابل درب ورودي تكيه تهرانپارس واقع در خيابان جشنواره در پارك بوستان ، هنگامي كه يك هيئت عزاداري قصد ورود به تكيه را داشت ، بدليل حضور هيئت رژيم در داخل تكيه ، با ممانعت مواجه شد . به همين دليل هيئت در مقابل تكيه به سر دادن شعارهاي « يا حسين شهيد ايران شده كربلا » و « مرگ بر ديكتاتور » و « يا حسين يا حسين شهيد » پرداختند . در جريان اين درگيري 3 نفر از مردم دستگير شدند .

عاشورا – يا حسين شهيد – مرگ بر ديكتاتور

تهران – 25 آذر – ساعت 0900 – در ميدان انقلاب يك هيئت 50 نفره عزاداري با شعار يا حسين شهيد ، از كارگر شمالي در حال ورود به ميدان انقلاب بود كه با ممانعت مزدوران انتظامي و درخواست مجوز از آنان مواجه شدند . با مزاحمت مزدوران ، مردم شعار مرگ  بر ديكتاتور و الله اكبر سر دادند و موقتا در كوچه هاي اطراف پراكنده شدند

تاسوعا- غنيمت گرفتن از دشمن

تهران-24آذر- در خيابان اسکندري جنوبي مردم به مزدوران انتظامي حمله کردندو ضمن فراري دادن آنها يك موتور سيكلت آنها را نيز به غنيمت گرفتند .

تاسوعا - مقابله با مزاحمت به بهانه بدحجابي

تهران – 24 آذر – درساعت 1930 شب عاشور در ميدان فردوسي ، مزدوران انتظامي به بهانه بدحجابي براي مردم ايجاد مزاحمت كردند مردم حاضر در صحنه كه 50 نفر بودند ، با شعار مرگ بر ديكتاتور به مقابله با مزدوران انتظامي كه تعدادشان نصف مردم بود برخاستند و آنها را فراري دادند .

تاسوعا -گوشمالي مزدوران انتظامي در ميدان راه آهن

تهران – 24 آذر – در ساعت 2030 شب عاشورا در اطراف ميدان راه آهن ، مزدوران انتظامي براي يكي از هيئتهاي عزاداري مزاحمت ايجاد كرده و مانع  از شعارهاي آنان در خيابان شدند و ميخواستند هر طور شده آنها را در داخل مسجد محدود كنند . مردم عزادار با شعارهاي مرگ بر ديكتاتور و يا حسين ، به مقابله و گوشمالي مزدوران برخاستند . در اين درگيري 5 مزدور انتظامي و دو تن از مردم زخمي شدند .

تاسوعا – گوشمالي اطلاعاتي ها در رشت

رشت – 24 آذر – در ساعت 19 شب عاشورا ، در ورودي پاساژ بزرگمهر در خيابان طالقاني رشت ، عده اي از مردم با مزدوران اطلاعات كه به بهانه بدحجابي براي مردم مزاحمت ايجاد كرده بودند درگير شدند . در اين درگيري 50 نفر از مردم جمع شده وشعار مرگ بر ديكتاتور و يا حسين سر دادند . يك مزدور توسط مردم گوشمالي داده شد و سه تن از مردم در اين درگيري زخمي شدند .

تاسوعا - مقابله مردم با انتظامي در ميدان انقلاب و ونك

تهران – 24 آذر – در ساعت 21 شب عاشورا در ميدان انقلاب مردم با مزدوران انتظامي كه 4 دختر 20 تا 25 ساله را به بهانه بدحجابي دستگير كرده بودند ، به مقابله برخاسته و شعار انتظامي برو گمشو سر دادند

بنا به يك گزارش ديگر در ساعت 1930 شب عاشورا در ميدان ونك ، مردم و جوانان مزدوران انتظامي اي را كه اطلاعيه هاي پخش شده توسط يك ميني بوس را جمع آوري ميكردند هو كرده و شعار انتظامي برو گمشو سر دادند . دراين اطلاعيه ها كه از طرف كميته دانشجويان دانشگاه تهران بود ، به تظاهرات عاشورا از ميدان امام حسين در ساعت 930 فراخوان داده شده بود .  

تمهيدات سركوب توسط رژيم در عاشورا

تهران – 24 آذر – بنا به خبري از درون نيروي سركوبگر بسيج ، روز عاشورا مزدوران بسيجي به اسپري اشك آور ، قمه و خنجر مجهز ميباشند .

بنا به گزارش ديگري در اين روز  پارك خودرو در سراسر خيابان انقلاب ممنوع شده و كليه منابع پلاستيكي زباله جمع آوري شده و درب تلفنهاي عمومي د راين مسير قفل شده است .

درگيري در ميدان فردوسي

تهران – 24 آذر – در ساعت 21  شب عاشورا ، در ميدان فردوسي عده اي از مردم كه گفته ميشد از هيئت عزاداران منطقه تهران نو بودند با شعار يا حسين و خون حسين ميجوشد و مرگ بر ديكتاتور و الله اكبر بطرف مسجدي در خيابان فردوسي در حركت بودند و با ممانعت مزدوران انتظامي مواجه شدند . ورود مزدوران انتظامي موجب تند تر شدن شعارهاي آنها شد .

مرگ بر ديكتاتور در سراسر تهران

تهران – 24 آذر – بنا به گزارشات رسيده از جمله مناطقي كه در شب عاشورا بانگ الله اكبر و مرگ بر ديكتاتور آسمان تهران را به لرزه درآورد عبارت بودند از :

فردوسي ، باب همايون ، بازار ، بهجت آباد ، امام حسين ، ونك ، تجريش ، آزادي ، تهرانپارس ، نارمك ، خزانه ، اطراف بهشت زهرا ، يوسف آباد ، ستارخان ، نواب ، خيام

در خيابان خيام ، مردم علاوه بر بامها در خيابان نيز شعار ميدادند و با مزدوران اطلاعاتي اي كه چماقهاي بلند داشتند درگير شدند در اين درگيري يك نفر از مردم زخمي شد .

رشت – 24آذر – در شب عاشورا در ساعت 2130 در محلات شريعتي ، مطهري ،  بلوار معلم ، طالقاني و تختي تظاهرات بر فراز بامها با شعار مرگ بر ديكتاتور و الله اكبر طنين افكن شد .

۱۳۸۹ آذر ۲۴, چهارشنبه

بانگ مرگ بر ديكتاتور آسمان تهران را به لرزه درآورده است

تهران – 24 آذر – ساعت 2330 - بنا به گزارشات رسيده از هموطنان در شب عاشورا در مناطقي كه ذيلا آورده ميشود بانگ مرگ بر ديكتاتور ، الله اكبر و ياحسين ياحسين ، آسمان تهران را در ساعت 2130 تا پاسي از شب به لرزه درآورده است :

الهيه ، سعادت آباد ، لويزان ، مهرآباد ، پونك ، جنت آباد ، شهرك غرب ، صادقيه ، شهرك سجاد، جواديه ، تهران نو ، نيرو هوايي ، اميرآباد

تاسوعا- روز جنگه سردار بيرق ته وردار

خرم آباد-24 آذر- بنابه گزارش دريافتي از خرم آباد، رژيم به هياتهاي عزاداري اجازه خارج شدن از منطقه ومحله را نمي دهد براي كنترل هرچه بيشترهيات هاي عزاداري براي هر هيات چند مامور انتظامي  ويک مسئول هيات كه مورد تائيد رژيم  گماشته است ، اما با اين وصف جوانان رشيد ومردم به زبان محلي( لري )شعارهايي با مضمون : روز جنگه سردار  بيرق ته وردار( روز جنگ است سردار ،پرچم مبارزه را بردار ) ، هيهات من الذله ،عامل هر پليدي حکومت يزيدي را در فرصتهاي مناسب سر مي دهند.

بانگ الله اكبر در شب عاشورا

تهران-24 آذر- ساعت 2230  ، درمناطق نواب ، شهرك غرب و اكباتان صداي الله اكبر شنيده شد.همچنين درمنطقه نوبنياد هم بانك الله اكبر بگوش ميرسد.

تظاهرات شبانه بر بامها در شب عاشورا

تهران-25 آذر- صداي الله اكبر بطور گسترده و بسيار بلند بهمراه با شعار مرگ بر اصل ولايت فقيه،  مرگ بر ديكتاتور از منطقه شريعتي، ميرداماد،سيدخندان بگوش ميرسد.

هو كردن مزدوران سانديسي

تهران-25 آذر- چهارشنبه تاسوعا، حوالي ساعت 1300 ،در مسجد امام حسين واقع در ميدان امام حسين «ع »، مزدوران رژيم زماني كه قصد خروج ازمسجد راداشتند ، توسط مردم منطقه هو شدند. مردم ضمن هو كردنشان شعارهايي عليه بسيجيان سانديس خور و مرگ بر ديكتاتور ميدادند.

بنا به اين گزارش تعدادي ازجوانان و مردم در حوالي نظام آباد واقع دراطراف مسجد ( سمت غرب مسجد امام حسين در خيابان امام حسين )، ابتداي خيابان انقلاب به سمت امام حسين ، تعداد حدودا 100 نفر با ديدن مزدوران رژيم آنها را هو كرده وشعار ميدادند " بسيجي سانديس خور، مرگ بر ديكتاتور" مزدوراني كه براي خوردن ناهار قصد خروج داشتند، باشنيدن اين شعارها سرهايشان را پايين انداخته و از ترس سريع به محلهاي خودشان بازگشتند.

فراخوان عاشورا با تظاهرات برق آسا

تهران-25 آذر- حوالي ساعت 1400 در ميدان وليعصر تعدادي از جوانان حدودا 20 نفر با دادن شعار "مرگ بر ديكتاتور"، "عاشورا عاشورا ، ياد شهيدان ما" به مردم وعده فردا را ميدادند آنها بلافاصله پراكنده شدند.

بنا به همين گزارش مردم در متروها و ميادين اصلي به هم وعده فردا 10 صبح رو ميدادند.

تاسوعا –شعارنويسي در ستارخان

تهران-24 آذر - جوانان انقلابي تهران در خيابان ستارخان ( فلكه دوم صادقيه)، حدودا 100 تراكت  عاشورا كه حاوي شعار« خون شهيدان به جوش آمده - ملت ايران به خروش آمده » پخش و نيز برديوارها نصب نمودند.مزدوران بسيجي به محض ديدن دوتن از جوانان آنان را مورد تعقيب قرار داده ولي آنها با حمايت مردم موفق به فرار شدند.

تاسوعا - گوشمالي مزدوران در شهرري

تهران -24 آذر- ساعت  2100  شب تعدادي از جوانان انقلابي مزدوران انتظامي كلانتري شاه عبدالعظيم، اطراف شهر ري را كه تعدادشان  به 5 نفر ميرسيد( تعداد مزدوران)،گوشمالي دادند.

دراين درگيري جوانان انقلابي با شكستن شيشه هاي ماشين هاي كلانتري (ماشين هاي سهند) ، شعار مرگ بر خامنه ميدادند، تمامي مزدوران اعم از گشتهاي موتوري و ساير مزدوران كتك خورده درمواجه شدن با اين صحنه ترسيده و غافلگير شده بودند ونتوانستند هيچ عكس العملي ازخودشان نشان دهند.

تاسوعا- ايران شده كربلا ، مسلمان بپاخيز

تهران – 24 آذر – به گزارش رسيده در ساعت 1700 در ميدان ونك ، يك ميني بوس كه شيشه هاي آن همه باز بود درحاليكه سرنشينان آن شعار ميدادند« الله اكبر ، ياحسين ، ايران شده كربلا» ، يك دور، دور ميدان چرخيد و رفت .

بنا به يك گزارش ديگر ، در همين ساعت در ميدان انقلاب نيز يك ميني بوس مشابه با شعار « ا لله اكبر ، ايران شده كربلا ، مسلمان بپا خيز ، ايران شده كربلا » بدور ميدان ميچرخيد

ميدان راه آهن : حكومت يزيد نابود است

تهران – 24 آذر – به گزارش رسيده ، در ساعت 1400 در سالن راه آهن تهران ، هيئتهاي عزاداري در داخل سالن شعار ميدادند ياحسين ياحسين، مرگ بر ديكتاتور ، الله اكبر – حكومت يزيد نابود است . تعداد نفرات اين هيئت حداقل 75 نفر بودند و 20 مزدور انتظامي آنها را به زور از سالن بيرون راندند و در اين جريان 3 نفر از مردم زخمي شدند .

شعار مرگ بر ديكتاتور در تاسوعا

تهران – 24 آذر- به گزارش رسيده روز تاسوعا در داخل متروي امام حسين ، عده اي كه گفته ميشد هيئت عزاداري شهرري بودند سه بار در ساعتهاي 1150 و 1430 و 1730 شعار يا حسين ياحسين و مرگ بر ديكتاتور سر دادند .

مرگ بر ديكتاتور خيابان حافظ

تهران – 24 آذر – در ساعت 1500 در خيابان حافظ طي جريان دستگيري دو نفر در حين شعار نويسي ، مردم به مقابله با مزدوران سركوبگر پرداخته وجمعيت 50 نفره از آنان شعار مرگ بر ديكتاتور سر دادند .

مرگ بر ديكتاتور در متروي امام حسين

تهران – 24 آذر – به گزارش رسيده در ساعت 1430 روز تاسوعا در داخل قطار متروي امام حسين – انقلاب ، مردم شعار مرگ بر ديكتاتور و ياحسين ياحسين  سر دادند .

ياحسين ياحسين در راه آهن تهران

تهران – 24 آذر – ساعت 1400 در روز تاسوعا در داخل سالن راه آهن تهران ، يك هيئت عزاداري 100-150نفره كه با قطار و از شهرستان به تهران آمده بود شعار ياحسين يا حسين سر دادند . نيروي انتظامي وحشتزده ، اقدام به بيرون كردن آنها از سالن راه آهن نموده و درب ها را بستند .

درگيري هيئت عزاداران در تهرانپارس

تهران – 24 آذر – در ساعت 1500 روز تاسوعا در فلكه دوم تهرانپارس ، مزدوران اطلاعاتي مستقر در اين فلكه با يك هيئت عزاداري 50-70 نفره درگير شدند . در اين درگيري مردم شعار ياحسين ياحسين و الله اكبر سر دادند و پس از تعقيب ودرگيري توسط مزدوران ،  در كوچه پس كوچه ها و بر فراز بامهاي همين منطقه به سر دادن شعار الله اكبر ادامه دادند .

بانگ الله اكبر در شب تاسوعا

تهران- 23 آذر- به گزارش رسيده , دوشنبه شب درمناطق تهرانپارس و راه آهن در ساعت 22 مردم با بانك الله اكبر به پيشواز تاسوعاي حسيني رفتند.
براساس اين گزارش, مردم براي عاشورا خود را براي درگيري با مزدوران رژيم آماده ميكنند وقصد مقابله با مزدوران رژيم را دارند.

بنابه گزارش ديگري از هموطنان , درتهران همه جا صحبت ازاين است كه خبر انفجار در چابهار, كار خود رژيم است براي اينكه دست بازتري درسركوب خيزش مردم در روز عاشورا داشته باشد

۱۳۸۹ آذر ۲۳, سه‌شنبه

هزاران فراخوان به خيزش در عاشوراي 89

تهران – 22 آذر – به گزارش شاهدان از ميدان انقلاب و ميدان محسني روز دوشنبه در ساعت 1800 هزاران برگه تبليغي فراخوان عاشورا از جانب جوانان فعال و هواداران مجاهدين در محل پخش شد و مورد توجه و استقبال مردم پياده و سواره قرار گرفت . روي برخي از اين فراخوانها چنين نوشته شده بود :

«بيا بيا شعار ماست ، اشرف افتخار ماست – وعده ما عاشورا – جوانان هوادار مجاهدين»

«در سالگرد شهداي عاشورا – مرگ بر اصل ولايت فقيه – وعده ما عاشوراي 89 در همه مسيرهاي قيام »

«راه حسين در ايران ، راه مجاهدين است – وعده ما عاشورا – دانشجويان هوادار سازمان مجاهدين»

بر اساس اين گزارشات ، مزدوران وحشتزده كه ساعتي بعد آژير كشان خود را به محل پخش اين فراخوانها رسانده بودند اقدام به محاصره سينما و ساختمانهاي اطراف محل پخش اوراق نمودند . آنها از ترس دستكش به دست كرده بودند و حتي از اوراقي كه مردم درحال خواندن آنها بودند وحشت داشتند و آنها را از دست مردم ميقاپيدند و از روي زمين و ماشينها و كف خيابان و وسط ميدان آنها را جمع ميكردند .

« حرمت شكنان عاشورا را بايد ادب كنيد »

تهران – 20 آذر – به گزارش دريافتي از منابعي در داخل بسيج ، دستور « حرمت شكنان عاشورا را بايد ادب كنيد » به سران مناطق مختلف بسيج تهران در جلسه اي در روز شنبه 20 آذر  از جانب ولي فقيه ابلاغ شده و به همه آنها دست باز براي سركوب مردم در روز عاشورا داده شده است .

تشديد فضاي امنيتي در آستانه عاشورا

تهران – 22 آذر – بنا به گزارش شاهدان ، در نقاط مختلف تهران ماشينهاي ون مزدوران سركوبگر اطلاعات و انتظامي مستقر ميباشند . از جمله مناطق ذكر شده در اين گزارش ، ميادين ولي عصر ، ونك ، راه آهن ، تجريش ، امام حسين و خيابان باب همايون ، ابتداي حافظ و ابتداي ستارخان ميباشد

پستهاي بازرسي شبانه تهرانپارس

تهران – 22 آذر – به گزارش رسيده ، از بعد از روز شنبه كه هزاران اعلاميه در دعوت به قيام در عاشوراي 89 با شعار مرگ بر اصل ولايت فقيه ، در تهرانپارس پخش شد ، رژيم وحشتزده  هرشب در فلكه دوم تهرانپارس پست بازرسي داير نموده  و كليه خودروها توسط مزدوران انتظامي بازرسي و چك اوراق هويت ميشوند.

۱۳۸۹ آذر ۲۲, دوشنبه

فعاليت هواداران اشرف براي عاشورا

تهران – 21 آذر – روز يك شنبه منابع محلي در خيابان جمهوري از صدها برگه تبليغي شناور در هوا كه توسط جوانان هوادار اشرف منتشر شده بود خبر دادند .

شاهدان گفتند كه اطراف چهارراه جمهوري كارگر از بعداز ظهر روز يك شنبه توسط ماشينهاي وزارت اطلاعات كه در پشت آنها دوربين كار گذاشته شده بود تا شعاع 700 متري كنترل ميشد كه  علت آن انتشار فراخوان هواداران مجاهدين در اين محل بود.  بنا به همين اخبار مزدوران وحشتزده تا پاسي از شب نيز همچنان در محل حضور داشتند .

منابع محلي افزودند كه حتي ماشينهاي پشت چراغ قرمز به محض مشاهده كاغذهاي رنگي و زياد در كف خيابان ، از ماشينها پياده شده و يك يا چند تا از آنها را برميداشتند. عابرين پياده نيز توجهشان به صدها برگه كوچك جلب شده و با استقبال آنها را خوانده و درجيب خود ميگذاشتند .

بر روي يكي از اين برگه چنين نوشته شده بود :

عاشوراي 89 با مجاهدين با اشرف – مرگ بر خامنه اي – جوانان هوادار سازمان مجاهدين – تهران 1389 »   

تبليغ گسترده براي فراخواندن به عاشوراي 89

تهران- 21آذر – به گزارش رسيده ، جوانان فعال تهران روز يك شنبه بر فراز پل كريمخان ومتروي خيابان آزادي ، هزاران تراكت در فراخوان به عاشورا توزيع كردند .

شاهدان محلي گفتند تعداد اين تراكتها آنقدر زياد بود كه مزدوران وحشتزده اي كه بعدا به محل اعزام شده بودند دور خودشان ميچرخيدند چون تا صدها متر داخل جويهاي آب تا روي ماشينهاي پارك شده تا كف حياط ساختمانهاي عمومي وخصوصي و كف پياده رو و خيابان از اين تراكتها  پوشيده شده بود .

بر روي تعدادي از اين تراكتها نوشته شده بود:  

« در سالگرد شهداي عاشوراي 88 – مرگ بر اصل ولايت فقيه – وعده ما عاشوراي89 همه مسيرهاي قيام »

وضعيت بازار تهران روز شنبه

تهران – 20 آذر – از ساعت 9 تا 12 ظهر روز شنبه وضعيت بازار تهران به اين شرح گزارش شده است :

بازار طلا وجواهر :                  49% باز ، 51% بسته

بازار ارز و صرافي :                  50% باز ، 50% بسته

بازار كفش و چرم :                 75% باز ، 5% بسته ، 20% نيمه باز

بازار لباس و پارچه :                75% باز ، 15% بسته ، 10% نيمه باز

آمادگي رژيم وباندهاي آن براي عاشورا در تهران

آذرماه – بنا به اخبار رسيده از قم ، در عاشورا هيئتهايي از طرفداران آخوندهاي قم قرار است به تهران بيايند.

بنا به گزارشي از منابع درون بسيج ، رژيم تهران را بين نواحي مختلف بسيج براي كنترل و سركوب در ايام عاشورا ، تقسيم كرده است .

براساس اخبار مختلف از منابع مردمي ، رژيم قصد دارد از ميدان امام حسين بطرف ميدان انقلاب ، يك هيئت عزادارنماي بسيجي راه اندازي كند تا اين خيابان را از تصرف و اشغال توسط مردم حفظ كند .

بر اساس خبري ازشاهدان، شنبه شب در منطقه وحيديه تهران مزدوران انتظامي اي كه  يك هيئت عزاداري را بخاطر نداشتن مجوز متوقف كرده بودند ، با بي محلي هيئت و مسولانش مواجه شدند و هيئت مزبور به مسجد رضوان رفت .

بنا به گزارش ديگري از رژيم ، وزارت بهداشت طي اطلاعيه محرمانه اي به هيئتهاي عزادارنماي رژيم اعلام كرده است كه روز عاشورا از دريافت و خوردن مواد غذايي از منابع نيكوكار مردمي ، هشيار و مراقب باشند!