۱۳۸۹ مهر ۲۴, شنبه

گزارش وضعيت بازار تهران روز شنبه

تهران – 24 مهر – از ساعت 9 تا 11 بازار پارچه و پاساژ قائم و تيمچه هاي آن يك در ميان باز بودند . از ساعت 12 تا 15 80% آنها باز و 20% مغازه ها نيمه بسته ( كركره تا نيمه ) بودند .

بازار طلافروشان از ساعت 9 تا 11 50% باز ، 45% نيمه بسته (يعني كار نميكردند ولي بودند ) و 5% كاملا بسته بودند . از ساعت 12 تا 15 70%باز و 30% كاملا بسته بود . از ساعت 15 تا 18  50% آنها باز بود 30% نيمه باز و 20%كاملا بسته بود .

حمله بخوابگاه دانشگاه مشهد

مشهد – 22 مهر – پنجشنبه شب 22 مهر ، مزدوران اطلاعات به خوابگاه دانشجويان دانشگاه مشهد تحت عنوان پيدا كردن سي دي هاي مجاهدين حمله كردند و آنجا را بهم ريخته و با دست خالي گور خود را گم كردند . در پايان دانشجويان از پنجره مزدوران بور شده را هو كردند .

كشف جسد يك دانشجو در سد كرج

بر اساس يك خبر از دانشگاه پلي تكنيك ، جسد يك دانشجوي پسر سال سوم در دانشگاه پلي تكنيك كه مدتي قبل مفقود شده بود ، توسط مردمي كه براي شنا و تفريح به سد كرج رفته بودند پيدا شده است . رژيم تاكنون از انتشار اين خبر جلوگيري كرده است .

ملت گدايي ميكند آخوند خدايي ميكند

تهران – 24 مهر – شعارهاي جديدي در فراخوان به 16 آذر و اعتراض به چپاول دارايي مردم توسط آخوندها و كمبود سوخت از ميان صفحات كتابهاي دانشگاه ، تا ديوارهاي محلات بهارستان ، باب همايون ، ناصر خسرو ، سيروس و غرب فيشرآباد توسط دانشجويان فعال و غيور گزارش شده است . بنا به اين گزارش يكي از اين شعارهاي جديد « ملت گدايي ميكند آخوند خدايي ميكند » و ديگري « ما پول نفت را ميخواهيم  ولي فقيه نميخواهيم – وعده ما 16 آذر »  ميباشند.

۱۳۸۹ مهر ۲۳, جمعه

مفقود شدن3 دختر دانشجوي فعال دانشگاه هنر

تهران – به گزارش رسيده از يك ماه گذشته تا كنون ، 3 نفر از دختران دانشجوي فعال دانشگاه هنر مفقود شده اند و پيگيريهاي خانواده آنها نيز به جايي نرسيده است . اسامي اين سه دانشجو از اينقرار است:

معصومه شهسواري دانشجوي سال سوم

فيروزه انصاري  دانشجوي سال چهارم

مرجان افتخاري دانشجوي سال چهارم

فرستنده گزارش خواستار انتشار هر چه گسترده تر اسامي اين دانشجويان شده است.

سرنگوني شعار ماست 16 آذر افتخار ماست

تهران – 23 مهر – جوانان فعال قيام در محلات چهارصددستگاه ، اميريه ، خيام ، پارك ساعي و دوراهي يوسف آباد با ديوار نويسي هاي خود ، از تحريمهاي بين المللي حمايت كردند و مردم اين محلات را براي گراميداشت 16 آذر فرا خواندند . يكي از شعارهاي اين محلات « سرنگوني شعار ماست  16 آذر افتخار ماست » بود . شعار هاي « ماهمه باهم هستيم ، از تحريمها نترسين » و « مرگ بر خامنه اي – قرار ما 16 آذر » نيز از اين مناطق گزارش شده است .

۱۳۸۹ مهر ۲۲, پنجشنبه

خامنه اي آماده باش 16 آذر باز مياييم

تهران – 22 مهر –  جوانان و دانشجويان فعال در مناطق سلسبيل ، ميدان امام حسين ، راه آهن و جواديه و ياخچي آباد ، با نوشتن شعارهايي عليه خامنه اي و حمايت از تحريمهاي بين المللي براي 16 آذر به ساكنان محلات فراخوان دادند . «شعارهاي مرگ بر خامنه اي» ، «خامنه اي آماده باش 16 آذر باز مياييم» ، «اونكه از تحريم ميترسه ولايت است نه ملت وعده ما 16 آذر» ، از اين جمله اند.

وضعيت بازار روز پنجشنبه

تهران – 22 مهر – بازار طلافروشان از ساعت 9 تا 11 كمتر از نصف آن باز بود . امروز به اين صورت بود كه ظاهرا مغازه ها باز بودند وچراغهاي داخل شان روشن بود ولي دربها قفل بود و مشتري نميپذيرفتند . بعد از ظهر اين وضعيت بيشتر بود .

در بازار پارچه و پاساژ قائم صبح از ساعت 9 تا 11 بيش از نيمي از مغازه ها باز بود

وضعيت بهم ريخته سياسي و اقتصادي

تهران – 22 مهر – بنا به يك گزارش ، درحال حاضر هر كس پولي دارد بخصوص فروشندگان مواد غذايي ، جنس خريده و احتكار ميكنند تا وقتي كه يارانه هاي برداشته شد آنها را بفروشند . مردم عادي هم خودشان در حد توانشان براي مقابله با حذف يارانه ها ذخيره سازي ميكنند . مثلا گوني گوني برنج ميخرند ونگه ميدارند.

علاوه بر اين هر كس پول نقد دارد تبديل به طلا يا ارز ميكند . هر كس ميتواند پولش را از بانك بيرون ميكشد .

اين گزارش ميافزايد همه چيز هم ازنظر اقتصادي و هم از نظر سياسي و روحيه مردم بهم ريخته است.

وحشت رژيم از درگير شدن باجوانان

تهران – 20 مهر –به گزارش رسيده ، در ساعت 23 سه شنبه شب ، مزدوران سركوبگر به يك جشن تولد در منطقه پونك تهران حمله كرده و 24 نفر را دستگير كردند . براساس همين گزارش مزدوران رژيم در وحشت از اعتراض مردم و خانواده هاي دستگير شدگان همه آنها را روز بعد دركمتر از 24 ساعت آزاد كردند .  

دانشجو ميرزمد خامنه اي ميلرزد

تهران – 20 و 21 مهر – هموطنان ساكن  محلات پونك و آرياشهر و ونك از ديوارنويسي هاي جديد كه در حمايت از تحريمهاي بين المللي و همچنين فراخوان به 16 آذر خبر ميدهند . بنا به اين گزارش ، جوانان فعال اين مناطق شعارهاي « خامنه اي خونخوار با تحريمها شدي خوار » و « دانشجو ميرزمد خامنه اي ميلرزد – وعده ما 16 آذر » را بر ديوارها نوشته اند .  

وضعيت بازار تهران روز چهارشنبه

تهران – 21 مهر – از ساعت 9 صبح تا 3 بعد از ظهر بازارهاي پارچه ولباس و كفاشها و چرم نيمي باز و نيمي در  اعتصاب بودند.

مغازه داران بازار آهن و فولاد در ساعات فوق  بعنوان اعتراض و همراهي با اعتصاب با كركره هاي نيمه باز در مغازه هاي خود حضور داشتند.

۱۳۸۹ مهر ۲۰, سه‌شنبه

وضعيت بازار در روزهاي دوشنبه و سه شنبه

تهران – 19 مهر –به گزارش رسيده روز دوشنبه  از ساعت 9 صبح تا ساعت 15 بازار كفاشها و پارچه فروشها و پاساژ قائم نيمه باز بود . بازار طلافروشان نيمي از مغازه ها بسته و نيمي باز بود . بازار آهن و فولاد كركره ها تا نيمه باز بود ولي كار جريان نداشت .

تهران – 20 مهر – بنا به همين گزارش امروز از ساعت 9 صبح تا 11 در بازار طلافروشان و پارچه فروشها و پاساژ قائم تعداد مغازه هاي دراعتصاب بيشتر از روز دوشنبه بود .

۱۳۸۹ مهر ۱۹, دوشنبه

وحشت رژيم از دانشجويان جديد

19 مهر - به گزارش رسيده از هموطنان ، در قبوليهاي كنكور امسال هيچ سهميه اي براي دانشجويان آزاد در نظر گرفته نشده است . تمامي سهميه ها به نيروها و فرزندان اعوان و انصار خود رژيم تعلق گرفته است . همچنين بدليل وحشت رژيم از مقاومت دانشجويان در كوي دانشگاه و خوابگاهها در تهران، امسال سهميه اي از شهرستانها در تهران نيز پذيرفته نشده است حتي نوابغ نيز از اين حذف ورود به تهران مستثني نشده اند .

آخرين وضعيت بازار تهران

تهران – 19 مهر – بنا به گزارش رسيده، پس ازآنكه دادستاني اعلام کرد با اعتصابيون بازار بعنوان محتکر و اخلال گر در امنيت اقتصادي برخورد ميكند روز پنجشنبه 15 مهر رئيس اتحاديه طلا و جواهر تهران و چند نفر ديگر از بنکداران  توسط اطلاعاتيها دستگير شدند.

رژيم ازدستگير شدگان خواسته است تا از بازاريان بخواهند كه از شنبه 17 مهر بازار را باز کنند و در عوض دولت طي نشستي با نماينگان صنف در 19 مهرماه به مشكل آنها رسيدگي خواهد كرد .طلافروشان اتمام حجت کرده اند که اگر بخواسته خود نرسند از 20 مهر اعتصاب را ادامه خواهند داد.

گزارشي از بازار تهران

تهران – 19 مهر- بگزارش رسيده امروز دوشنبه  نيمي از مغازه هاي طلافروشان كه در روزهاي قبل در اعتصاب بودند براثر فشارهاي رژيم  باز بودند. اما مابقي آنها هنوز در اعتصاب بودند.

اما رژيم تك به تك طلافروشان را با تهديد و ارعاب مجبور ميكند كه به اعتصاب خود خاتمه دهند .

ناسزا به رژيم و ولي فقيه در حين نزاعهاي اجتماعي

تهران – 18 مهر – بنا به گزارش رسيده از وضعيت اجتماعي در تهران ، اخيرا مردم در دعواهاي بين خودشان هم به رژيم فحش ميدهند. بعنوان نمونه ديروز در خيابان اميريه يك تصادف بين يك تاكسي و يك شخصي رخ داد و برخلاف هميشه كه رانندگان باهمديگر به نزاع ميپرداختند طرفين مشتركا به خامنه اي و احمدي نژاد ناسزا ميگفتند . در بسياري موارد ديده شده كه وقتي پليس مربوطه هم سر ميرسد طرفين او را هم زير ضرب ناسزا به كل رژيم ميگيرند و رژيمي كه برايش كار ميكند را توي سرش ميزنند

وضعيت تامين سوخت توسط رژيم

تهران – 18 مهر –  به گفته كاركنان وزارت نفت ، بدليل تناقضات وحشتناك موجود بعد از تحريمهاي بين المللي، هيچ كاري در اين وزارت خانه پيش نميرود. از يك طرف بنزين خريداري ميشود ، از يك طرف رژيم به كاركنان فشار مياورد كه « نگوييد كه ميخريم»  ، از آنطرف مشكلات خريد ، از طرف ديگر نحوه انتقال و وارد كردن آن به كشور كه بايد مخفيانه انجام شود از جمله تناقضاتي است كه موجب توقف و يا عدم پيشرفت كار در ادارات مربوط به وزارت نفت است .

۱۳۸۹ مهر ۱۸, یکشنبه

بازجويي كليه زندانيان آزاد شده سنندج

سنندج – 17 مهر –بدنبال هلاكت چند مزدور انتظامي در يك تهاجم مسلحانه در سنندج در روز پنجشنبه گذشته  مزدوران رژيم در اين منطقه را وحشت فرا گرفته است . به گزارش رسيده در 48 ساعت گذشته ، اطلاعات آخوندي كليه زندانيان سياسي آزاد شده در اين شهر را در مورد اينكه در زمان اجراي عمليات اخير و روزها و هفته هاي قبل از آن دركجا بوده اند و چكار ميكردندو … مورد بازجويي قرار داده است .

وضعيت بازار روز شنبه 17 مهر

·      بازار كفاشها ، پارچه فروشها ، پاساژ قائم و بازار قماش از ساعت 9 تا 11 و 12 تا 15 بصورت نيمه باز و تق و لق بودند .

·      بازار طلا و جواهر ساعت 9 تا 11 اكثرا بسته بودند ولي رژيمي ها و وابسته هاي به شوراي اصناف باز بودند . ساعت 12 تا 15 همان وضعيت بود با اين تفاوت كه 20-25 مزدور انتظامي در دهانه ورودي اين بازار مستقر شده بودند .

·      بازار آهن و فولاد ساعت 9 تا 11 و 12 تا 15 تعدادي زيادي باز و تعدادي بسته بودند . اين صنف هنوز با رژيم به توافق نرسيده اند .