۱۳۸۹ دی ۲۵, شنبه

شعار عليه مالكي درجريان مسابقه فوتبال عراق

قطر – به گزارش تماشاچيان حاضر در استاديوم ، درجريان مسابقه فوتبال بين تيمهاي ايران و عراق ، تماشاچيان ايراني عليه دولت مالكي شعار دادند . برخي از شعارها از اينقرار بوده است :

مالكي ديكتاتور ايران برنده ميشه

مالكي حيا كن ايران را رها كن

مالكي روسياه ايران پيروز ميشه

كليه اين شعارها از گزارش تلويزيون رژيم سانسور شده بود .

سركوب به بهانه اقتصادي شركتهاي هرمي

تهران – 25 دي – اخيرا وزارت اطلاعات از شركتهاي خصوصي درمورد تعداد كارمندان روزمزد و رسمي و بازارياب آنها تحقيقات بعمل آورده است . دست اندركاران اين شركتها گفتند كه اينموضوع به سركوب شركتهاي موسوم به هرمي توسط رژيم برميگردد .

 

تهران – 24 دي – ساعت 2100 – روز جمعه در اين ساعت عوامل اطلاعات 17 نفر سرنشينان يك ميني بوس در خيابان كارگر را كه 7 نفر از آنها زن بودند را دستگير كردند . مردم حاضر در محل به نقل از مزدوران گفتند كه اين افراد را در رابطه با شركتهاي هرمي دستگير شده اند .

 

تهران – 23 دي – 2330 – روز پنجشنبه در خيابان طالقاني عوامل رژيم 5 نفر را در اين ساعت به بهانه ساختگي شركتهاي غير مجاز دستگير كردند .

آثار تحريم – هشدار به واردكنندگان كالا از امارات

تهران -25 دي – وزارت بازرگاني با صدور بخشنامه اي به شركتهاي دست اندركار واردات از امارات هشدار داده است كه روابط بازرگاني با امارات احتمالا كاهش مييابد و آمادگي هاي لازم درمورد مبادلات خود را داشته باشند .

حذف يارانه ها – تردد بين تهران و حومه

تهران – 25 دي – از بعد از حذف يارانه ها ، يكي از معضلات جدي شركتها و ادارات دولتي و خصوصي ، دير سركار حاضر شدن كاركناني است كه در خارج و حومه تهران ساكن هستند . زيرا آنها قادر به استفاده از ماشينهاي شخصي خود نيستند و استفاده از وسايل نقليه عمومي نيز همه با تاخير همراه است زيرا ازدحام در همه ساعات زياد است .

حذف يارانه ها – معضل نرخ تاكسي

تهران – 25 دي – بنا به خبر دريافتي، تاكسيراني تهران با قيمت گذاري اتحاديه و دولت بعد از حذف يارانه ها به توافق نرسيده است . از اين رو كليه تاكسيهاي معمولي ، خطي و تلفني نرخ هاي كرايه را هرقدر كه خودشان بتوانند و با مشتري به توافق برسند ميگيرند .

شعارنويسي دانشگاه : « خامنه اي قاتله صارمي بيگناهه »

تهران – 7 دي – به گزارش دريافتي از بعدازظهر روزي كه علي صارمي قهرمان اعدام شد ، شعارنويسي در كوي دانشگاه تهران و خود دانشگاه شروع شد . در راهروهاي كوي ، صندليها و ميز هاي كلاسها ،ميزهاي سلف سرويس، ديوار سرويسهاو… همه جا شعارها بطرز چشمگيري مشاهده شد . شعارهايي همچون :

خون صارمي ميجوشد دانشجوي قيامي ميخروشد

خامنه اي مرگ برنيرنگ تو خون جوانان وطن ميچكد از چنگ تو

خامنه اي قاتله صارمي بيگناهه

مرگ بر خامنه اي درود بر شهيد مقاومت علي صارمي

وحشت از خيزش مردم – از كار انداختن تلفنها

تهران – 24 دي – برخي تلفنهاي عمومي تهران از طريق مركز از كار انداخته شده است و دليل آن نيز وحشت از اربعين و22 بهمن توسط رژيم است. ازجمله كابينها و نيمه كابينهاي از كار افتاده در خيابانهاي مصدق روبروي سينما آفريقا ، طالقاني ، روبروي وزارت كشاورزي ، چهار راه طالقاني ، نواب ميباشند .

بنا به گزارش ديگري ، روز جمعه گذشته مزدوران امنيتي و اطلاعاتي رژيم در همه جاي تهران به چشم ميخوردند و بازرسي هاي شبانه توسط انتظامي در ميادين اصلي و مبادي ورودي تهران نيز جريان داشت .

22 بهمن – آماده سازيهاي رژيم

ورامين – 24 دي –رژيم قصد دارد براي 22 بهمن مزدوران بسيجي اين شهر را به تهران ببرد .

بنا به گزارش ديگري از تهران و ورامين رژيم قصد توزيع گسترده شيريني وشكلات در 22 بهمن را دارد و از هم اكنون سفارش تهيه آن را براي شب 22 بهمن به شيريني پزي ها داده است .

 

تهران – 24 دي – براساس بخشنامه اي كه به آموزش پرورش تهران داده شده ، رژيم قصد دارد دانش آموزان مدارس را با دادن لباسهاي رنگي مخصوص 22 بهمن به تظاهرات 22 بهمن بكشاند .

۱۳۸۹ دی ۲۴, جمعه

شعار نويسي در دانشگاه تهران : « راه علي صارمي ادامه دارد »

تهران – 14دي – به گزارش دريافتي ، در كلاسهاي دانشگاه تهران پس از اعدام علي صارمي قهرمان، شعار نويسي افزايش يافت.  ازجمله شعارهاي جديد كه با ماژيك در كلاسهاي اين دانشگاه نوشته شده است ، « مرگ بر خامنه اي » ، « راه علي صارمي ادامه دارد » و « نهضت ما حسيني است » ميباشد .

حذف يارانه ها – دانشگاه و دانشجويان

تهران – 23 دي – به گزارش دريافتي ، حذف يارانه ها در دانشگاه نيز تاثيرات مشهودي بر تحصيل و زندگي دانشجويان داشته است . بنا به اين گزارش يكي از جدي ترين آثار اين طرح ضد مردمي بر روي غذاي سلف سرويسهاي كليه دانشگاهها ست .

به گفته دست اندركاران تهيه و  خريد مواد غذايي دانشگاه ، بعداز حذف يارانه ها ، دانشگاه از ميدان تره بار تهران ، ارزانترين مواد  كه روي زمين مانده و در اصل آشغال است را به ارزانترين قيمت جمع آوري ميكند .

همچنين در آزمايشگاههاي مختلف دانشگاه ، هرآنچه از مواد آزمايشي كه براي حتي آموزشهاي پايه ضروري است ديگر خبري نيست .

سرويسهاي ترابري كوي دانشگاه ، بعد از حذف يارانه ها فقط دانشجوياني كه ساكن كوي هستند را سوار ميكند و از سوار شدن ساير دانشجوياني كه به كوي دانشگاه تردد دارند جلوگيري ميكنند.

گرانتر شدن 5 الي 10 درصدي كتب درسي نيز از اين جمله است .

آثار منفي اين طرح در دانشگاههاي غير دولتي بخصوص دانشگاه آزاد درهمه زمينه هاي فوق بيشتر است .

حذف يارانه ها – بازار تهران

وضعيت بازار تهران از ساعت 9 تا 12 روز پنجشنبه از اينقرار گزارش شده است :

ارز :               50% باز ، 50% بسته

طلاو جواهر :     65% باز ، 15% بسته ، 20% نيمه بسته

قنادها :           65% باز ، 15% بسته ، 20% نيمه بسته

مسگرها :         75% باز ، 15% بسته ، 10% نيمه بسته

كفاشها :          70% باز ، 10% بسته ، 20% نيمه بسته

پارچه و لباس:   ‎75% باز ، 10% بسته ، 15% نيمه بسته

·        قابل توجه اينكه تعطيلي يا نيمه بسته بودن بخشي از بازار مسگرها و قنادها ، از بعد از حذف يارانه ها و بدليل هزينه بالاي سوخت براي ادامه كار در اين اصناف شروع شده است .

اربعين – راه اندازي دستجات سانديسي

تهران – 24 دي- به گفته عوامل محلي رژيم در مساجد ، رژيم قصد دارد در روز اربعين ، دستجات مزدور خود را تحت عنوان عزاداري به طور مشخص به ميدان امام حسين بياورد .

۱۳۸۹ دی ۲۳, پنجشنبه

بانگ الله اكبر بر فراز تهران

تهران – 23 دي –ساعت 2130 – به گزارش هموطنان از تهران در اين ساعت در مناطق آرياشهر و تهرانپارس و جواديه مردم بر فراز بامها بانگ الله اكبر سر دادند.

شعار: « 22 بهمن روز سرنگوني رژيم »

تهران – 22 دي – به گفته شاهدان محلي روز چهارشنبه در تقاطع خيابان حافظ با خيابان رشت و طالقاني ، شعارهايي جديدا نوشته شده و توجه همه را بخود جلب كرده بود . اين شعارها عبارت بود از :

مرگ بر خامنه اي

مرگ بر ديكتاتور

22 بهمن روز سرنگوني رژيم

زنداني سياسي آزاد بايد گردد

افزايش شعارنويسي در رشت

رشت – 22 دي – شعارنويسي در رشت افزايش پيدا كرده است . از جمله در تقاطع خيابان شريعتي وتختي و بلوار معلم ، شعارهاي « مرگ بر خامنه اي » ، «مرگ بر ديكتاتور » ، « زنداني سياسي آزاد بايد گردد » در دو روز گذشته نوشته شده و سپس عوامل رژيم روي آن رنگ ماليدند ولي جوانان فعال رشت مجددا در همانجا شعارهاي خود را تكرار كردند .

حذف يارانه ها- ورشكستگي در صنعت ريسندگي و بافندگي

اصفهان – 22 دي – تعدادي از كارگاههاي ريسندگي و بافندگي در حاشيه اصفهان بعد از حذف يارانه ها ،در معرض ورشكستگي قرار گرفته اند. آنها حتي قادر به پرداخت حقوق كارگران خود نيز نيستند . شركت بافندي آذر اصفهان ، گروه صنعتي گلبافت كه پتو توليد ميكرد از جمله اين كارگاهها هستند .

حذف يارانه ها – افزايش مستمر قيمت ميوه

تهران – 22 دي – به گزارش هموطنان از بعد از حذف يارانه ها قيمت ميوه بطور مستمر بالا ميرود . بنا به اين گزارش قيمتها در مناطق از ميدان ونك به بالا و تجريش و نياوران و الهيه بعضا ساعتي بالا ميرود . قيمت برخي ميوه ها در مقايسه با سه روز قبل از اينقرار است :

سيب : 2690 تومان ،   4روز قبل : 2330 تومان

نارنگي : 2290تومان ،    4روز قبل : 1950 تومان

خيار: 1190 تومان ،      4روز قبل : 960تومان

سيب زميني : 790تا820تومان ، 4 روز قبل : 765تومان

پياز : 900تومان ،         4 روز قبل : 815 تومان

دستگيري مسافران ورودي از خارج

تهران – 16 دي – در فرودگاه خميني مزدوران امنيتي و اطلاعاتي 6 نفر شامل شامل 2زن و 4 مرد را كه از امارات وارد شده بودند دستگير كردند .

دستگيري دو دانشجوي اهواز

اهواز – 20دي- مزدوران اطلاعات دو دانشجوي دانشگاه جندي شاپور را در مقابل درب ورودي اين دانشگاه در روز دوشنبه دستگير كرده و با خود بردند .

دستگيري هاي شبانه در تهران

تهران – 22 دي – ساعت 21تا 23 – بنا به گزارش دريافتي عوامل سركوبگر انتظامي در اين ساعت 3 نفر را در صادقيه ، 5 نفر را در وصال شيرازي ، 4 نفر را در امام حسين و 5 نفر را در خيابان حافظ به اتهام شركت در اغتشاشات دستگير كرده اند

افزايش مزدوران حراست دانشگاه

تهران – 23 دي – به گفته دانشجويان دانشگاه تهران ، تعداد مزدوران حراست دانشگاه از روز گذشته تقريبا دو برابر شده است و همه آنها مجهز به باتون برقي شده اند .

آلودگي هوا – تنها 110 نفر در اورژانس تهران

تهران – 23 دي – براثر آلودگي شديد هواي تهران روز پنجشنبه 110 نفر تنها در اورژانس تهران بستري شدند .

۱۳۸۹ دی ۲۲, چهارشنبه

وضعيت در بازار تهران روز چهارشنبه

تهران – 22 دي – وضعيت بازار تهران در روز چهارشنبه از ساعت 9 تا 12 به اين شرح گزارش شده است :

ارز و صرافي :    50% باز ، 50%بسته

طلا و جواهر :    70%باز ، 15%بسته ،15%نيمه بسته

كفش و چرم :   70% باز ، 10%بسته ، 20% نيمه بسته

پارچه و لباس:   75%باز ، 10%بسته ، 15% نيمه بسته

سبزه ميدان :    70%باز ، 10% بسته ، 20% نيمه بسته

حذف يارانه ها –دامداري و توليد شير در معرض ورشكستگي

تهران- 22 دي – بدليل گران شدن غذاي دام بعد از حذف يارانه ها و بخصوص عدم تامين آن توسط اتحاديه دامداران ، دامداران شهرهاي اطراف تهران كه اكثرا از روستاييان ميباشند ، مانند ساوه ، ورامين ، ايوانكي ، گرمسار و رودهن ، دامهاي خود را فروخته و در واقع ورشكست شده اند .

همچنين بنا به گزارش ديگري در اين زمينه ، واحدهاي صنعتي توليد شير در اطراف ساوه و ورامين نيز بدليل هزينه بالاي سوخت دستگاهها بعد از حذف يارانه ها ورشكسته يا در معرض آن قرار گرفته اند .

حذف يارانه ها – افزايش كرايه حمل ونقل

تهران – 22دي – كرايه يك تردد با تاكسيهاي آژانس از ميدان انقلاب تا دو راهي يوسف آباد ، قبلا 5000 تومان بود و بعد از حذف يارانه ها 7500 تومان شده است .

كرايه مسير تهران رشت با سواري براي يكنفر 11000 تومان بود  بعد از حذف يارانه ها نرخ اين كرايه به 17000 تومان رسيده است .

حذف يارانه ها – وضعيت بيسابقه در غذاي دانشگاه

تهران – 22 دي – به گفته دانشجويان دانشگاه تهران ، از بعد از حذف يارانه ها ، كيفيت خراب غذاي سلف سرويس دانشگاه بقدري خراب شده است كه قبل از آن هرگز سابقه نداشته است.

حذف يارانه ها – ميوه فروشيهاي سيار در معرض جمع آوري

تهران – 22 دي – بعد از حذف يارانه ها ، شهرداري تهران قصد دارد ميوه فروشيهاي سيار را كه در داخل محلات با ماشين ميوه ميفروختند به بهانه گران فروشي جمع كند .

افزايش خفقان در تهران

تهران – 22 دي – به گزارش رسيده از روز چهارشنبه مزدوران اطلاعاتي در داخل خودروهاي پژوي سياه از ساعت 8 صبح تا 17 در مسير خيابانهاي مصدق ، آزادي و جمهوري ، مستقر ميباشند .

شبها از ساعت 22ببعد نيز پستهاي بازرسي خودروها توسط عوامل انتظامي و بسيج همچنان داير ميباشد .

بنا به گزارش تكميلي ، سختگيري در بازرسي وسايل مسافران ورودي از خارج و نيز مسافران عازم خارج از كشور ، از يك هفته پيش در فرودگاه خميني تشديد شده است و مسافرات با معطلي هاي زياد روبرو شده اند.

تظاهرات در حمايت از جعفر كاظمي

سنندج- روزيكشنبه 19دي- ساعت 1700 ،به گزارش شاهدان عيني، درميدان گاز شهر، بين مردم و نيروهاي انتظامي درگيري براي لغو حكم اعدام جعفر كاظمي صورت گرفت ، مردم با شعار لعنت بر خميني مرگ برخامنه اي  درمقابل نيروي انتظامي مقاومت ميكردند.دراين تجمع عكس جعفر كاظمي توسط مردم حمل ميشد.

۱۳۸۹ دی ۲۱, سه‌شنبه

خون علي ميجوشد ايراني ميخروشد

تهران – 21 دي – فعاليتهاي دانشجويان و جوانان بويژه درخيابانها و كوچه هاي اطراف دانشگاه تهران افزايش چشمگيري داشته است . از جمله شعارهايي كه توسط ساكنان محلي گزارش شده است از اينقرار است :

·        22 بهمن ريشه ظلم را ميكنيم – مرگ بر خامنه اي

·        ميكشم ميكشم آنكه برادرم كشت

·        خون علي ميجوشد ، ايراني ميخروشد

مقاومت و نجات يك هموطن از چنگ مزدوران

تهران – 20 دي – ساعت 1930 – روز دوشنبه در ميدان ونك صداي شيون و زاري يك خانم 33 ساله كه مزدوران اطلاعاتي بزور ميخواستند او را سوار ماشين پژوي مشكي خود كنند توجه مردم را جلب كرد . مردم با شنيدن صدا ، بلافاصله جمع شده و به هو كردن مزدوران پرداختند و خانم هموطن خود را نجات دادند .

سو استفاده از فقر براي نمايش ورشكسته رژيم

تهران – 21 دي – بنا به خبر رسيده ، رژيم درحال فراهم كردن تداركات ويژه 22 بهمن است. از جمله ، باتوجه به جو نارضايتي شديد مردم از گراني و حذف يارانه ها ، رژيم قصد دارد مقداري برنج ارزان قيمت را در روز 22 بهمن در مناطق مختلف تهران ارائه كند . اينكار در چادرهايي كه به همين منظور نصب خواهدشد انجام ميشود . اين چادرها در محل هاي اعلام شده مخصوص تجمع و تظاهرات عوامل رژيم براي 22 بهمن داير خواهد شد تا به اين وسيله ، مردم عادي و ناراضي را جذب تجمعات خود كند .

بنا به يك گزارش تكميلي در اين مورد اين اقدامات توسط شهرداري تهران و در روزهاي 21 و 22 بهمن خواهد بود .

وحشت از دانشجويان در آستانه اربعين و 22 بهمن

تهران – 20 دي – به گزارش دريافتي از روز دوشنبه ، آزار و مزاحمت مزدوران حراست دانشگاه تهران درمورد دختران دانشجو شروع شده است . قصد رژيم از اينكار به كنترل درآوردن فعاليتهاي دانشجويان با توجه به فرارسيدن ايام اربعين و 22 بهمن است .

بنا به گزارش ديگري ، كنترل امنيتي و حضور مزدوران اطلاعات در مقابل دانشگاه تهران و كوي دانشگاه ، افزايش يافته است. بنا به همين گزارش  روز سه شنبه از ساعت 10 تا 15 در مقابل درب ورودي دانشگاه تهران وكوي ، هركدام 3 ماشين پژو با 12 مزدور اطلاعاتي مستقر بودند

حذف يارانه ها – وحشت از صف در پمپ بنزين

تهران – 20 دي – روز دوشنبه ، بدليل كمبود بنزين در پمپ بنزين خيابان طالقاني ، صفي از 40-50 ماشين تشكيل شده بود . به همين دليل دو ماشين سنگين نيرو انتظامي حاوي مزدوران موسوم به نيروي ويژه ، مسلح به مسلسل ، در اين پمپ بنزين مستقر شدند .

حذف يارانه ها – روي آوردن به ميوه هاي خراب

تهران – 21 دي – به گفته هموطنان ، ميوه آنقدر گران شده است كه قابل خريد نيست . بسياري از مردم  تهران آنقدر صبرميكنند تا ميوه ها خراب شود و فروشندگان قيمت را ارزان كنند و بعد ميخرند .

شبنامه در فراخوان به 22 بهمن

تهران – 20 دي – به گزارش ساكنان محلي در منازل و مغازه هاي تهران ، شبنامه هايي در گراميداشت ياد شهداي خلق و فراخوان به 22 بهمن توزيع شده است . مضمون يكي از اين شبنامه ها به  اين صورت گزارش شده است :

بنام آزادي

 بنام آنانكه با خون خود آزادي را براي ملت ايران رقم زدند . ياد همه آنها را گرامي ميداريم و روز 22 بهمن همچون صاعقه بر روي خامنه اي و نوكران او فرود مياييم .

جنبش دانشجويي ايران – دي ماه 89

افزايش چشمگير شعارنويسي در تهران

تهران- 20 دي – به گزارش رسيده شعارنويسي در تهران در دو هفته اخير بسيار افزايش داشته است . از جمله در فرودگاه خميني اين شعارها توسط مردم و جوانان فعال نوشته شده است :

·        مرگ بر خامنه اي

·        احمدي نژاد نوكر بي اختيار

·        علي صارمي راهت ادامه دارد

·        نهضت حسيني ادامه دارد

·        خون علي صارمي انقلاب انقلاب

 

بنا به گزارش ديگري از تهران ، در متروي كرج توسط دانشجويان فعال و دلير اين شعارها نوشته شده است :

·        مرگ بر جلاد زمان خامنه اي

·        باعشق به ايران ميجنگيم اي خامنه اي قاتل

·        22 بهمن روز قيام است

·        ياد قهرمانان هفته گذشته كه به دست قاتلان مردم ايران اعدام شدند را گرامي ميداريم – جنبش دانشجويي دي ماه 89

·        صداي در گلو بسته ملت ايران با خون علي صارمي باز شد خامنه اي جلاد منتظر باش

مراكز تجمع مزدوران رژيم در 22بهمن

تهران – 20 دي – بنا به خبري از درون سپاه پاسداران ، از جمله مراكز بسيج د رتهران كه قرار است رژيم عوامل خود را درآنها متمركز كرده و چه براي سركوب و چه راه اندازي به اصطلاح تظاهرات مورد استفاده قرار دهد عبارتند از :

مركز بسيج موسوم به چهارده معصوم در منطقه 18 تهران

مركز بسيج موسوم به حوزه 245 بدر در منطقه 18 تهران

مركز بسيج موسوم به ابوذر در منطقه 19 تهران

مركز بسيج موسوم به اكبر رضايي در منطقه 20 تهران

مركز بسيج موسوم به خاتم الانبيا در منطقه 20 تهران

دو خبر از تشديد اختناق و وحشت از خيزش مردم

تهران -20دي – به گزارش مسافران خارج از كشور ، در فرودگاه موسوم به خميني ، وسايل مسافران ورودي به دقت و چندباره بازرسي ميشود و خودشان نيز مورد باز جويي قرار ميگيرند .

 

تهران – 20 دي – به گزارش شاهدان ، استقرار پستهاي بازرسي شبانه توسط مزدوران رژيم، در اين نقاط نيز مشاهده شده است : خروجي فرودگاه خميني ، پست عوارض اتوبان ورودي به تهران از جنوب ، ميدان ونك و بهارستان .

وضعيت بازار تهران روز دوشنبه

تهران- 20 دي – وضعيت بازار تهران از ساعت 9 تا 12 صبح روز دوشنبه به اين شرح گزارش شده است :

بازار ارز و صرافي :        50% باز ، 50% بسته

بازار طلا و جواهر :        60% باز ، 40% بسته

سبزه ميدان :              75% باز ، 15% بسته

بازار پارچه و لباس :      75%باز ، 10% بسته ، 15% نيمه بسته

بازار كفش و چرم :       70% باز ، 10% بسته ، 20% نيمه بسته

حذف يارانه ها – اختلال در متروي تهران

تهران – 21 دي – بر اثر حذف يارانه ها و سگ دعواهاي باندي مدير عامل مترو و دولت ، از روز سه شنبه حركت منظم مترو در تهران بهم ريخته است و تاخير در حمل و نقل عمومي بيشتر شده است .

۱۳۸۹ دی ۲۰, دوشنبه

انعكاسات و احساسات مردمي نسبت به علي صارمي قهرمان - 7

تهران  – يك كارمند : روزي كه علي صارمي اعدام شد ، تهران يكپارچه در عزا بود . درست است كه كسي چيزي نميگفت ولي از قيافه هاي مردم در همه جا معلوم بود . من به چشم خودم در ادارات دولتي مثل كشاورزي و صنايع و معادن ديدم كه حتي آبدارچي ها هم لباس مشكي پوشيده بودند .

حذف يارانه ها – رشد تصاعدي قيمت مواد غذايي

تهران – 20 دي – روز دوشنبه قيمت برخي مواد غذايي در مقايسه با هفته گذشته به اين شرح گزارش شده است :

گوشت : 21000 تومان ،                              هفته قبل : 19000 تومان

برنج :             3000 تا 3900تومان               هفته قبل : 2800 تا 3000 تومان

قند:               1690 تومان                        هفته قبل : 1480 تومان

سيب زميني:    810 تومان                          هفته قبل : 760 تومان

پياز :              890 تومان                          هفته قبل : 760تومان

خيار :            1170 تومان                        هفته قبل : 950 تومان

پرتقال :           1770 تومان                        هفته قبل : 1550 تومان

نارنگي :          2270 تومان                        هفته قبل : 2000 تومان

سيب :            2660تومان                         هفته قبل : 2400 تومان

حذف يارانه ها – سركوب كسبه تعطيل

تهران – 17 دي – ساعت 1230 – روز جمعه بطور همزمان درجنوب شهر تهران در محلات جواديه و شوش و سه راه آذري ، گروههاي 20 نفره مافيايي وابسته به رژيم موسوم به « فدائيان رهبر » ، به مغازه هايي كه در هفته گذشته بسته بودند حمله كردند . بنا به اين گزارش به سه سوپرماركت در محلات فوق در خيابانهاي محمدي و شوش و نوري ، سه دسته مزدور كه با وانتهاي بزرگي حركت ميكردند ، حمله كرده و درب آنها را شكستند و كليه مواد غذايي موجودد ر آنهارا به خيابان ريخته و رفتند .

حذف يارانه ها – دعواي باندي بر سر مترو

تهران – 20 دي –همانگونه كه در اخبار آمده است ، بعد از حذف يارانه ها ، محسن هاشمي مدير عامل متروي تهران تهديد به تعطيلي مترو كرده است. بنا به خبري از درون رژيم و باند رفسنجاني ،  اين موضوع ناشي از درگيري شديد باندي پشت پرده ، بين محسن هاشمي و احمدي نژاد است .

دستگيري در تهرانپارس

تهران – 19 دي – ساعت 1430 – به گزارش شاهدان محلي ، گروهي از مزدوران اطلاعات با پژوي مشكي به خانه اي در تهرانپارس حمله كرده و شخصي به نام بهادر بهمني را دستگير كردند . اتهام اين فرد فعاليت در حزب پان ايرانيست بوده است .

تشديد جو امنيتي تهران

تهران – 20 دي – به گزارش رسيده در دو روز اخير ، پستهاي بازرسي شبانه خودروها در نقاط جديدي از تهران توسط رژيم داير شده است . اين نقاط عبارتند از : ابتداي اتوبان بعثت ، ابتداي خيابان طالقاني ، ورودي جاده قديم كرج . علاوه بر اين در دوراهي يوسف آباد ، ميدان آزادي و ابتداي خيابان انقلاب نيز اين پستهاي شبانه داير ميباشد .

وحشت رژيم از اينترنت

تهران – 20دي – به گزارش دريافتي از روز دوشنبه رژيم مجددا به كليه كافي نتها ابلاغ كرده است كه استفاده از اينترنت بدون ارائه كارت ملي ممنوع است . و به صاحبان كافي نتها گفته شده كه روي شيشه ها و درب ورودي مغازه هاي خود اينكه « ورود بدون ارائه كارت ملي ممنوع است » را نصب كنند .

وحشت از 22 بهمن

تهران – 20 دي – بنا به گزارش دريافتي از درون ارگانهاي سركوب ، رژيم قصد دارد از تاريخ 21 تا 23 بهمن ، ورود و خروج هوايي را تاحد ممكن محدود كند . اينكار قرار است با بهانه هايي از قبيل خرابي باند فرود ، خرابي هواپيما ، خرابي رادار و ... انجام شود .

بانك پاسارگاد سپاه پاسداران

تهران – 20 دي – از جمله نهادهاي اقتصادي رژيم كه تاكنون خود را از زير تحريمها به در برده و آن را دور زده است ، بانك پاسارگاد است . اين بانك از جمله نهادهاي اقتصادي سپاه است كه تعداد زيادي از شركتهاي سپاه پاسداران به آن وابسته هستند . برخي از اين شركتها از اينقرار است :

شركت پرداخت الكترونيك

شركت مشاوره رتبه بندي اعتباري ايران

شركت توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه

شركت ساختماني شهرسازي هشتم

سازمان تروريستي « پدافند غير عامل »

بنا به گزارش دريافتي ، يكي از ارگانهاي تروريستي رژيم ، « سازمان پدافند غير عامل » است . از جمله فعاليتهاي اين سازمان در لبنان ، حفاظت از جاده هاي منتهي به مراكز حزب الله در جريان جنگ چند روزه لبنان بوده است . رييس اين سازمان پاسدار سرتيپ غلامرضا جلالي است . اين سازمان همچنين مسوليت مقابله با حملات اسرائيل به مدارس و خانه هاي منطقه تحت حاكميت حزب الله را نيز داشته است.

انعكاسات و احساسات مردمي نسبت به علي صارمي قهرمان – 6

·        تهران –يك هموطن كارمند : در دو  هفته گذشته همه جا صحبت از علي صارمي بوده است . بخصوص مردم عادي خيلي تحت تاثير او قرار گرفته اند .چند آقاي 60-65 ساله بر روي نيمكت پارك نشسته و مشغول صحبت از مقاومتهاي علي صارمي در برابر رژيم در زندان بودند . يكي از آنها گفت ميدانيد در اين مقطع  علي صارمي نقش كي را بازي كرد ؟ او نقش خسرو گلسرخي را در اواخر دوران شاه ايفا كرد . او كه در برابر شكنجه گران و بيدادگاه رژيم ايستاد  وحرفهايش را زد و رفت و بعد خونش به ثمر نشست .

·        تهران – يك مهندس ساختمان – روز اعدام علي صارمي اصلا تهران جور ديگري شده بود تردد در خيابانها كمتر شده بود همه غمگين بودند از فضاي شهر ميشد حس كرد كه اتفاق بدي افتاده است . من براي كاري به اداره ثبت احول رفته بودم . ديدم عده اي از كارمندان پيراهن سياه پوشيده اند و حس كردم كه خبري شده كه همه قيافه شان اينطور است ولي هنوز خبر را نشنيده بودم .

·        تهران – يك دانش آموز دبيرستان – فرداي شهادت آقاي صارمي صبح كه ما وارد كلاس شديم ، ديدم كه روي تخته كلاس اين جمله نوشته شده است : به ياد شهيد مقاومت علي صارمي همه بلند ميشويم و يك دقيقه سكوت ميكنيم .

·        تهران – يك مدير شركت  – روز شهادت علي صارمي ، همه در تهران ميدانستند كه چي شده و عده اي از ناراحتي سركارشان حاضر نشده بودند . همان روز ميشد در تهران براحتي دوست و دشمن را از يك ديگر ميشد تشخيص داد .

گم شدن 4 ستون تخت جمشيد

شيراز – آذر ماه – طي يك ماه گذشته ، حداقل 4 عدد از ستونهاي بزرگ تخت جمشيد ، توسط باندهاي مافيايي چپاول گر رژيم دزديده و به خارج از ايران براي فروش منتقل شده است .

حذف يارانه ها – توزيع تخم مرغ فاسد و مسموميت گسترده

تهران – 19 دي – بنا به گزارش دريافتي از منابع مطلع ، توليد كنندگان دولتي تخم مرغ  ، با هدف گرانفروشي بعد از حذف يارانه ها ، تخم مرغ هايي را كه به مدت طولاني انبار و فاسد شده بودند را وارد بازار كردند . بر اثر همين اقدام ضد انساني ، تعداد زيادي از مردم مسموم شدند .

بنا به اين گزارش ، روز پنجشنبه 16 دي ، 160 نفر در تهران ، 175نفر در تبريز ، 89 نفر در شيراز و 210 نفر در اهواز براثر استفاده از تخم مرغهاي فاسد دولتي مسموم شدند .

حذف يارانه ها – فروش حيوانات باغ وحش

تهران – 19 دي – به گزارش رسيده در روزهاي اخير تعدادي از فيل ها و يوزپلنگ باغ وحش تهران به گرجستان فروخته شده اند . علت اين كار گراني اغذيه اين حيوانات بعد از حذف يارانه هاست .

حذف يارانه ها – تعطيلي رستورانهاي بين شهري

تبريز – 18 دي – به گزارش مسافران جاده تهران تبريز ، تعداد زيادي از رستورانهاي اين مسير بعد از حذف يارانه ها مجبور به تعطيل كردن كسب و كار خود شده اند . علت آن گران شدن ارزاق و هزينه حمل ونقل آنهاست .

دستگيري در خزر شهر

خزرشهر – 17 دي – ساعت 2330 – در جريان حمله شبانه مزدوران اطلاعاتي به يك آپارتمان در خزرشهر ،  روز جمعه 6 نفر شامل 3 زن و 3 مرد دستگير شدند .

كمياب شدن پلاستيك جات

تهران – دي ماه – از آنجا كه در اثر تحريمهاي بين المللي ، رژيم كارخانه هاي پتروشيمي را مجبور به توليد بنزين كرده است ، محصولات اصلي اين كارخانه ها كمياب شده است . از جمله آنها ، پلاستيك جات است كه در سراسر كشور بسيار كمياب و گران شده است. بخصوص بعد از حذف يارانه ها حتي پلاستيك جات وارداتي از چين نيز گران شده است .

دستگيري در تهران

تهران – 15 دي – ساعت 1430 – روز چهارشنبه مزدوران اطلاعات به چند كتابفروشي در خيابان انقلاب حمله كرده و 6 تن را دستگير كرده و با خود بردند .

آموزش رزم انفرادي به بسيجيان مزدور

تهران – 19 دي – تعداد 1000 مزدور بسيجي ، اخيرا در ورزشگاه المپيك سابق ، تحت آموزش رزم انفرادي قرار گرفته اند

۱۳۸۹ دی ۱۹, یکشنبه

حذف يارانه ها – مقاومت مردم در مقابل سركوب كسبه

تهران – 17 دي – ساعت 1030 – روز جمعه عده اي مزدور كه به آنها « فدائيان رهبر » گفته ميشود ، در منطقه تهران نو به سه مغازه سوپر كه طي هفته گذشته كاملا بسته بودند ، حمله كرده و تمام اجناس آنها را به خيابان ريختند . مردم محل با ديدن اين صحنه ، جمع شدند و شروع به شعار « يا حجت ابن الحسن ريشه ظلم را بكن » نمودند . مزدوران كه ازترس مردم روز جمعه را براي اقدام شان انتخاب كرده بودند ، وقتي تعداد تجمع مردم  به بيش از 100 تن رسيد پا به فرارگذاشتند .

طرح خامنه اي براي 22 بهمن

تهران – 18 دي – بنا به گزارش دريافتي از درون رژيم ، طرح رژيم براي 22 بهمن روي تهران متمركز است . و قصد دارد در 50 نقطه تهران مزدوران سانديسي خود را با توزيع نوشابه و غذاي مجاني در همه اين نقاط ، بعنوان تظاهرات بسيج كند .

در دستورالعملي كه به بسيج و سپاه و ارتش و اطلاعات داده شده ، تاكيد شده است كه حضور كليه عوامل اين ارگانها همراه با خانواده شان الزامي است .

اين گزارش ميافزايد كه كليه عوامل وفادار به ولي فقيه قرار است در روز 22 بهمن در تهران حاضر شوند .

 

بنا به خبر ديگري ، صداي و سيماي رژيم قرار است در تمامي اين نقاط 50 گانه دوربين و پخش مستقيم برقرار كند .

 

همچنين در گزارشي از اداره مخابرات تهران درمورد 22 بهمن گفته شده كه در اين روز كليه خطهاي يك و دو و سه همراه قطع ميشود و اگر هم در ساعتهايي وصل باشد امكان وصل با خارج و از خارج را نخواهند داشت .

 

بنا بر خبر ديگري از درون بيت عنكبوت خامنه اي ، وي در جلسه اي خصوصي با حضور سران اطلاعات و سپاه و ارتش تاكيد كرده است كه 22 بهمن روزي حياتي است و به هيچ وجه د راين روز نبايد اعتراضي صورت بگيرد و بايد مثل روزهاي اول انقلاب برگزار شود .

جيره بندي در تقدير برق

تهران – 18 دي – بنا به خبر رسيده از وزارت نيرو ، بر اثر بي كفايتي در استفاده از منابع و مخازن كشور ، طي سه چهار ماه آينده آب و برق جيره بندي ميشود . بنابه اين گزارش فقط در يك سال گذشته 49 ميليارد مترمكعب آب كه قابل بهره برداري بود بر اثر بي كفايتي رژيم از بين رفته است .

حذف يارانه ها – وحشت از ادامه ركود بازار

مشهد – 18 دي – از بعد از حذف يارانه ها تعدادي از مغازه ها در مشهد بخصوص در بازار رضا بسته يا نيمه بسته هستند . استانداري خراسان رضوي در وحشت از گسترش و تبديل تعطيلي به اعتصاب ، طي بخشنامه اي به كليه مغازه ها و بازار اعلام كرده است كه بايد از 8 صبح تا 10 شب باز باشند و در صورت عدم اجراي اين دستور آن ها را  به دادگاهي شدن و جريمه 10 تا 15 ميليون توماني يا حبس از 6 تا 12 ماه ،كرده است .

حذف يارانه ها – عنواني براي اخاذي بيشتر

تهران – 18 دي – يك شركت ساختماني بنام تاژپوشان به آدرس يوسف آباد كوچه 52 پلاك 2 كه وابسته به رژيم ميباشد و گفته ميشود با پسر آخوند جنتي كار ميكند ، در مزايده هاي خاكبرداري با پارتي بازي هميشه برنده ميشود . از بعد از حذف يارانه ها ، اين شركت به بهانه هاي مختلف تحت عنوان  حذف يارانه ها ، از صاحبان كار معادل 50% قيمت قبلي اخاذي ميكند .