۱۳۸۹ بهمن ۲, شنبه

شعارنويسي در محلات مركزي تهران

تهران – 1 بهمن – به گزارش منابع محلي در خيابان حجاب روبروي درب پارك لاله و خيابان نصرت تقاطع كارگر ، شعارنويسي هاي جديدي انجام شده كه برخي از آنها از اينقرار است :

-         مرگ بر خامنه اي

-         مرگ بر دولت مردم فروش

-         22 بهمن روز نجات ملت

-         زنداني سياسي آزاد بايد گردد

 

همچنين شاهدان از شعارنويسي هاي جديد در خيابان و ورزشگاه هرندي و خيابان فاطمي پشت هتل لاله خبر دادند . از جمله اين شعارها عبارتست از :

-         مرگ بر خامنه اي جنايتكار

-         از خون جوانان وطن لاله دميده

-         درود بر جوانان زنداني در اوين و گوهردشت

-         22 بهمن روز نجات زندانيان سياسي ايران

-         زنداني سياسي آزاد بايد گردد

-         مرگ بر اين دولت مردم فريب

اعتراض دانشجويان علامه

تهران – 30 دي – ساعت 1230 -  روز پنجشنبه دانشجويان دانشگاه علامه در اعتراض به بركناري تعداد زيادي از استادان با تجربه اين دانشگاه توسط رژيم يك تحصن اعتراضي برگزار كردند . اين تحصن كه با شعار نصرمن الله و فتح قريب همراه بود تا ساعت 1400 ادامه داشت . رسانه هاي رژيم خبر بركناري استادان دانشگاه علامه را منعكس نمودند .

تحصن كارگران پيماني مس سرچشمه

تهران – 30 دي – ساعت 1000- كارگران پيماني معادن مس سرچشمه كرمان ، همراه با خانواده هاي خود در مقابل وزارت صنايع و معادن تحصن كردند . كارگران محروم كه با خانواده هاي خود حدود 110 نفر بودند خواستار سه ماه حقوق معوقه خود بودند . آنها اعتراض خود را تا عقب نشيني مقامات اداره و گرفتن قول پرداخت حقوق شان، ادامه دادند و سپس محل را ترك كردند .  

جابجايي ستون زرهي ارتش

تهران – 1 بهمن – ساعت 1400 - به گزارش دريافتي در اين ساعت يك ستون بسيار بزرگ نيروي زميني ارتش در اتوبان قم به سمت قم در حال جابجايي بود . در اين ستون حداقل 27 تريلي حامل تانك هايي كه روي آنها چادر كشيده شده بود ، توسط شاهدان شمارش شد .

تشديد سركوب با شروع بهمن ماه

تهران – 30 دي –فضاي دانشگاه تهران در روز پنجشنبه ، امنيتي و بهم ريخته و پر از مزدوران امنيتي و حراستي گزارش شده است . بنا به همين گزارش در اين روز سه نفر از دانشكده ادبيات اين دانشگاه دستگير شدند .

 

تهران – 1 بهمن – ساعت 1330 – به گزارش شاهدان در كافي شاپ رستوران پارك ساعي مزدوران اطلاعات و لباس شخصي دو دختر جوان و يك آقاي 50 ساله را دستگير كردند .

 

تهران – 1 بهمن – ساعت 0030 – دو دختر جوان دستگير و به زور توسط عوامل انتظامي به كلانتري خيابان كاج برده شدند .

 

تهران – 1 بهمن – بازرسي هاي شبانه از ساعت 2230 ببعد توسط عوامل نيروي انتظامي در نقاط حساس تهران ادامه دارد . كه از جمله نقاط پستهاي بازرسي،  اتوبان كرج حدفاصل پارك ارم ، ورودي جاده مخصوص كرج حدفاصل ورودي مهرآباد ، ميدان آزادي پمپ بنزين گاز در خيابان آزادي و ابتداي خيابان دماوند نرسيده به ميدان امام حسين ، گزارش شده است .

۱۳۸۹ بهمن ۱, جمعه

بالا گرفتن تظاهرات بر روي ديوارها – دانشكده فني

تهران – 30دي – دانشجويان فعال در دانشكده فني دانشگاه تهران به شعار نويسي هاي جديد براي فراخوان به 22 بهمن اقدام كردند . از جمله اين شعارها از اين دانشكده گزارش شده است :

-         مرگ بر خامنه اي

-         ميكشم ميكشم آنكه برادرم كشت

-         به همت و اراده ملت ايران شمارا به زير ميكشيم – روز روز تقاص است 22 بهمن

-         22 بهمن روز پيروزي ملت ايران

بالاگرفتن تظاهرات بر روي ديوارها – دانشگاه ملي

تهران – 30دي – در دانشگاه ملي ، دانشكده عمران و مهندسي ، بويژه در دپارتمان مهندسي انرژي هسته اي و پرتو درماني دانشجويان فعال اين دانشگاه بطور گسترده شعارنويسي كرده اند . برخي از اين شعارها اينطور گزارش شده است :

-         با انرژي هسته اي ملت ايران زمين نان شب ندارد

-         اتحاد ملت ايران زمين تنها راه نجات ملت

-         استبداد استبداد سرنگون سرنگون ، مرگ بر خامنه اي

-         به ياري حجت ابن الحسن خامنه اي سرنگون سرنگون

بالا گرفتن تظاهرات بر روي ديوارهاي – تربيت معلم

تهران – 30دي  – بدليل شعار نويسي گسترده در كليه اماكن دانشگاه تربيت معلم از آمفي تئاتر و سرويسها و كتابخانه و كافه تريا و … عوامل اطلاعاتي و لباس شخصي در اطراف اين دانشگاه در كمين نشسته بودند تا به محض اطلاع به دستگيري دانشجويان فعال بپردازند.

برخي شعارهايي كه در روز چهارشنبه و پنجشنبه از اين دانشگاه گزارش شده از اينقرار است :

-         سرنگون سرنگون حكومت خامنه اي سرنگون

-         زنداني سياسي آزاد بايد گردد

-         به ياري حجت ابن الحسن ريشه ظلم را ميكنيم

-         ملت ايران زمين اتحاد اتحاد

-         دانشجو ميميرد ذلت نميپذيرد

-         به ياري دانشجو ، كارگر ، حكومت آخوندي سرنگون سرنگون

-         خامنه اي خون جوانان ما ميچكد از چنگ تو
ـ   از زنداني سياسي حمايت كنيد ملت قهرمان ايران

دانشجويان مقاوم عامل رژيم در دانشگاه آزاد را هو كردند

تهران – 23 دي – درجلسه اي كه در دانشگاه آزاد واحد شرق تهران ، تحت عنوان تقدير از پژوهشگران رشته شيمي توسط عوامل رژيم در اين دانشگاه ترتيب داده شده بود ، دانشجويان حاضر در اين جلسه وقتي يكي از عوامل اصلي رژيم در دانشگاه آزاد موسوم به دكتر رهنماي رودپشتي پشت تريبون رفت ، او را هو كردند . او از عوامل منفور در بين دانشجويان است . رسانه هاي رژيم گزارش اين جلسه را بدون ذكر اعتراض دانشجويان منتشر كردند .

هو كردن و فراري دادن بسيجيان

تهران – 29 دي – ساعت 1830 - در بازار اصلي پارچه فروشان بدليل درگيري بين مزدوران بسيجي و دو دختر خانم كه بر اثر مزاحمت به بهانه حجاب توسط مزدوران ، دست به مقاومت زدند ، مردم و مغازه داران نيز به حمايت از آنها تجمع و دخالت كردند. مزدوران بسيجي وقتي با هو كردن مردم مواجه شدند پا به فرار گذاشتند .   

اعتصاب و تحصن كارگران تعميرگاه ايران خودرو

تهران – 28 دي – ساعت 1100 – كارگران تعميرگاه مركزي ايران خودرو واقع در خيابان آزادي روز سه شنبه براي دريافت دستمزدهاي عقب افتاده و نيز افزايش آن بعد از حذف يارانه ها ، دست به يك اعتصاب 5 ساعته زدند و از رفتن به سر كار خودداري كردند . اين اعتصاب و تحصن در محوطه خود تعميرگاه انجام شد .

وحشت آفريني از وحشت هر نوع خيزش در آستانه بهمن

تهران – 30دي –  در روز پنجشنبه عوامل اطلاعاتي و لباس شخصي در داخل خودروهاي خود در خيابانهاي اطراف كوي دانشگاه از ساعت 7 صبح مستقر بودند . حضور اين مزدوران ازجمله در خيابانهاي جواد فاضل و عزيزي و صادقي و مقابل درب كوي توسط دانشجويان گزارش شده است .

 

بنا به خبر ديگري ، در روز پنجشنبه ساعت 1430 در اطراف سازمان انرژي اتمي در بزرگراه موسوم به حكيم ، 4 خودروي حامل مزدوران انتظامي مستقر شده بودند .

 

براساس يك گزارش ديگر در ساعت 0230 بامداد روز پنجشنبه 35 خودروي تويوتاي مشكي ، از انواع مورد استفاده عوامل اطلاعاتي رژيم از خيابان آزادي وارد اتوبان محمد علي جناح شده و به سمت شمال رفتند .

 

همچنين ، روز پنجشنبه از ساعت 9 صبح تا 8 شب ، حضور عوامل اطلاعات و انتظامي در اطراف هتل هيلتون و محوطه جام جم بصورت پياده و سواره و مستقر يا درحال تردد ، گزارش شده است .

كزاز و موش ، دو نمونه از وضعيت بهداشت

ساوه – 30 دي – بنا به يك گزارش از وزارت بهداري ، بر اثر عدم سمپاشي سالانه در روستاهاي اطراف ساوه ، تاكنون 6 نفر از مردم اين منطقه مبتلا به كزاز شده اند .

 

اصفهان – 30دي – موشهاي بسيار بزرگي كه به اندازه خرگوشهاي بزرگ هستند و از زاينده رود وارد شهر اصفهان شده اند، آنقدر تعدادشان درحال گسترش است كه در سطح خيابان نيز راه ميروند و ديده ميشوند . اين موضوع حتي در رسانه هاي رژيم نيز منعكس شده است . ولي مردمي كه از وجود اين جانوران كثيف در سطح شهر به اداره بهداري استان اصفهان مراجعه و درخواست سمپاشي و مقابله با اين موضوع را كرده اند تا كنون هيچ جواب و اقدامي دريافت نكرده اند .

۱۳۸۹ دی ۳۰, پنجشنبه

استمرار جنگ بر روي ديوارها در پلي تكنيك

تهران – 30 دي – از دانشگاه پلي تكنيك شعار نويسيهاي جديد در راهرو ها و مسيرها و كافه تريا و سرويسها گزارش ميشود . اين شعار ها روزانه پاك ميشود ولي توسط دانشجويان فعال بازنويسي ميشود . برخي از اين شعار ها از اينقرار است :

22 بهمن روز نجات ملت

ملت ايران زمين برپا برپا – حكومت آخوندي سرنگون سرنگون

22 بهمن روز انتقام ملت – مرگ بر خامنه اي

درود بر زنداني سياسي – مرگ بر حكومت آخوندي .

حذف يارانه ها – معيشت پر مشقت مردم در روستاها

ورامين- 30 دي – به گزارش رسيده از ساكنان روستاهاي اطراف ورامين ، مانند شور ، علي آباد ، پيشوا ، اكبرآباد، كريم آباد ، مردم اين روستاها از بعد از گران شدن گازوئيل براي مقابله با سرما از هيزم و شاخه هاي درختان استفاده ميكنند .

 

بندرتركمن – 30 دي – به گزارش هموطنان اهل بندرتركمن مردم روستاهاي و بخشهاي گوميشان ، آقا قلا ، قارقي ، اينچه برون ، جارقلي در اين منطقه بعد از گراني سرسام آور سوخت ، بشدت به لحاظ معيشت و مقابله با سرما در مضيقه هستند و از ذغال يا هيزم روي آورده اند و براي تراكتورهايشان نيز گازوئيل نميتوانند تهيه كنند .

حذف يارانه ها – 75% پول يارانه ها از بانكها رفته است

تهران- 30 دي – بنا به گزارش رسيده از بانك ملي و صادرات رژيم ، 75% از مردم پول يارانه ها را از حساب خود خارج كرده اند . همچنين در بين مردم در تاكسي و مترو و اتوبوس و .. شايع است كه چون آنها توان پرداخت قبوض آب و برق اين ماه را نخواهند داشت ، قصد دارند كه نپردازند .

حذف يارانه ها – ترفند رژيم براي افزايش قيمت مواد خوراكي

تهران – 26 دي –به گزارش دريافتي،  رژيم با اعلام نرخ يك سري اقلام خوراكي و غذايي كه همگي گرانتر از نرخ هاي قبل از حذف يارانه هاست و فقط كمي از نرخ هاي بازار آزاد ارزانتر است از يك طرف بدنبال دستاويز براي سركوب كسبه به بهانه گرانفروشي است و از طرف ديگر به گراني بعد از حذف يارانه ها رسميت ميدهد. درجدول زير قيمت هر كيلو به تومان آمده است :

آزاد

اعلام شده دولت

قبل از حذف يارانه ها

 

1500

750

700

گوجه

1200

750

490

نارنگي

1190

850

510

خيار

1550

1250

750

پرتقال

1000

730

420

ليمو شيرين

1200

870

690

سيب زرد

1250

900

600

سيب قرمز

1250

1090

590

موز

1290

1170

810

انار

1000

730

550

بادمجان

890

700

510

فلفل

650

400

300

كاهو

710

500

310

سيب زميني

790

570

370

پياز

400

320

200

هويج

490

400

310

كدو

3200

2500

700

برنج هاشمي

2750

2250

1200

برنج صدري

2950

2500

2000

برنج تارم

1210

1080

750

شكر

1310

1200

950

قند

12990

9850

8000

راسته گوسفند

19500

15500

12300

ران گوسفند

وضعيت بازار روز چهارشنبه

تهران- 30 دي – وضعيت بازار مركزي و برخي بازارهاي تهران از بعد از حذف يارانه ها در روز چهارشنبه به اين شرح گزارش شده است :

ارز :               50%باز ، 50% بسته

طلا وجواهر:      55%باز ، 30% بسته ، 15% نيمه بسته

كامپيوتر مصدق:          60% باز ، 15% بسته ، 20% نيمه بسته

چرم و كفش :   65%باز ، 10% بسته ، 25% نيمه بسته

بازار بهجت آباد:  65%باز ، 10% بسته ، 25% نيمه بسته

لباس و پارچه : 70% باز ، 10% بسته ، 20% نيمه بسته

مسگرها :         70%باز ، 10% بسته ، 20% نيمه بسته