۱۳۸۹ بهمن ۹, شنبه

با ايمان به سرنگوني خامنه اي ملت ايران برپا برپا

تهران – 9 بهمن

·        صبح روز شنبه از راهروها و كلاسها و حياط جلوي درب دانشگاه تربيت معلم شعارنويسي هاي جديدي به اين شرح گزارش شده است :

-         ملت ايران چه نشستي ؟ انقلاب انقلاب

-         اعدام زندانيان سياسي محكوم است محكوم است

-         جنبش دانشجويي اعدام زندانيان عقيدتي ، صارمي ،  كاظمي و حاج آقايي را محكوم ميكند .

-         ملت ايران خواهان محاكمه سران جمهوري اسلامي بخاطر جنايات اخير است .

·        همچنين از خيابان 16 آذر در تهران روز شنبه اين ديوارنويسي ها گزارش شده است :

-         مرگ بر خامنه اي جنايتكار

-         جنبش دانشجويي زنده است ديكتاتور مرده است

-         22 بهمن روز نجات زندانيان سياسي ايران

-         آزادي استقلال جمهوري ايراني

·        برخي از شعارنويسيهاي پشت صندلي هاي  قطار متروي بهارستان در روز شنبه از اينقرار است :

-         زمستان امسال به بهاران آزادي تبديل ميشود

-         آخوندهاي جنايتكار به سزاي اعمالتان خواهيد رسيد

-         مرگ بر اين دولت مردم فريب

-         22 بهمن روز نجات ملت

·        شعارهاي زير در خيابان و ميدان پاستور گزارش شده است :

-         مرگ بر ديكتاتور

-         ديكتاتور زندان شكنجه اعدام ديگر اثر ندارد

-         خامنه اي سرنگون سرنگون

·        از خيابان مظفري خواه در امير آباد اين شعارنويسي ها گزارش شده است :

-         با ايمان به سرنگوني خامنه اي ملت ايران برپا برپا

-         استقلال آزادي جمهوري ايراني

۱۳۸۹ بهمن ۸, جمعه

وحشت رژيم از مسافران خروجي

تهران – 7 بهمن – بنا به گزارش مسافران در فرودگاه خميني ، حين خروج از ايران مسافران بشدت مورد بازرسي پاسپورت و مهرها ورود و خروج و علتهاي آن و تطابق با بليط و ميزان پول و تعداد تلفنهاي موبايل و ... قرار ميگيرند .

دستگيري دو تن از طلاسازان بازار

تهران – 8بهمن – ساعت 12 – به گزارش دريافتي دو نفر از طلاسازان تهران بنامهاي ناصر بكتاش و عبدالله فروتن كه محل كارشان در بازار بود ، ظهر روز جمعه كه براي انجام كارهاي خود به بازار رفته بودند دستگير شدند .

بازتاب شهادت جعفر كاظمي و محمد علي حاج آقايي5

تهران – 4 بهمن –بعد از انتشار خبر شهادت مجاهدان قهرمان جعفر كاظمي و محمد علي حاج آقايي و همچنين اعدام زندانيان سياسي ديگر ،در صبح روز دوشنبه ، انعكاسات مختلفي از دانشگاهها و ادارات عمومي گزارش شده است :

·        در دانشكده مهندسي مكانيك پلي تكنيك ، اغلب استادان به نشانه احترام به شهدا با نيمساعت تاخير در كلاسها حاضر شدند .

·        در دانشكده شيمي و صنايع غذايي پلي تكنيك علاوه بر استادان ، دانشجويان نيز به احترام شهدا با نيمساعت تاخير در كلاسها حاضر شدند .

·        در پلي تكنيك واحد ماهشهر ، دانشكده مهندسي نفت دانشجويان يك دقيقه ايستاده و سكوت كردند و بعد كلاسها شروع شد .

·        در دانشكده ادبيات دانشگاه اصفهان نيز دانشجويان پس از نيم ساعت به كلاس رفتند

·        در دانشكده كشاورزي و علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه شيراز ابتدا استادان به كلاسها نرفتند سپس دانشجويان نيز نيم ساعت در حياط ايستادند و سپس به كلاسها رفتند .

·        در دانشكده حقوق دانشگاه تهران ، در ساعت 1630 ، حدود 70 نفر از دانشجويان پشت درب اتاق رييس دانشكده بنام دكتر فاضل به مدت نيم ساعت تجمع اعتراضي نسبت به اعدام بيگناهان تحت عنوان زنداني سياسي برگزار كردند .

·        در ادارات و وزارتخانه ها مانند اتاق بازرگاني عوامل اطلاعات در پي شناسايي كليه كساني كه روز 4 بهمن لباس سياه به تن كرده بودند ، بودند .

·        در سازمان نظام مهندسي معدن در تهران با توجه به اربعين ، در پي شهادت دو قهرمان قيام ، كليه كارمندان سياهپوش شده بودند ( افراد غير مذهبي هم آن روز لباس سياه به تن كرده بودند )  .

·        در ثبت  احوال مركزي تهران ، علاوه بر اينكه كارمندان به احترام شهدا دير بر سر كار خود حاضر شدند ، با تهيه چند بسته خرما براي آبدارچي ، روز 4بهمن آبدارچي همراه چاي به كارمندان خرما ميداد .

«اعدام و شكنجه ديگر اثر ندارد ، خامنه اي راه فرار ندارد »

تهران – 6 بهمن – شعار نويسي هاي جديد  در راهرو ها و سلف سرويس جلو و كلاسها و نيمكتهاي چوبي دانشگاه پلي تكنيك و كوي دختران دانشگاه تهران گزارش شده است . برخي شعارها :

-         خامنه اي سرنگون سرنگون

-         ايراني باغيرت برپا برپا

-         خامنه اي هم شمري هم يزيدي

-         همه باهم در 22 بهمن فرياد ميزنيم  مرگ بر خامنه اي جنايتكار

-         ميكشم ميكشم آنكه برادرم كشت

همچنين در خيابان آزادي نرسيده به تعميرگاه شماره يك ايران خودرو نيز شعار  « همه باهم در 22 بهمن فرياد ميزنيم  مرگ بر خامنه اي جنايتكار» برروي ديوار گزارش شده است .

در شرق فلكه دوم تهرانپارس نيز شعار نويسي « مرگ بر ديكتاتور – مرگ بر خامنه اي جنايتكار » گزارش شده است .

در دانشگاه آزاد واحد شرق نيز علاوه بر شعارهاي فوق ، شعار « اعدام شكنجه ديگر اثر ندارد ، خامنه اي راه فرار ندارد » و « مرگ بر ديكتاتوري آخوندي » جديدا ديوار نويسي شده است .

 

تهران – 7 بهمن – ساعت 0900 شعارنويسي جديد در سبزه ميدان كوچه بهبهاني به اين شرح گزارش شده است :

-         زنداني سياسي عقيدتي اعدام شد

-         ايراني با غيرت اعتصاب اعتصاب

قابل ذكر اينكه اين شعارها بعد از 4-5 ساعت با رنگ سفيد پاك شده بود .

دروغ بافي آخوندي در وحشت از خشم مردم در مقابل اعدام زندانيان سياسي

تهران – 6 بهمن – بنا به گزارش رسيده از چندمسجد ، آخوندهاي حكومتي درمورد اعدام زندانيان سياسي صحبت ميكنند.  سناريوي ثابت آنها اينست كه  اين شهدا با كشورهاي بيگانه مانند انگليس همكاري ميكرده اند .

وضعيت بازارها در روزهاي چهارشنبه و پنجشنبه

 تهران – 6 بهمن – وضعيت بازار ها در روز چهارشنبه تهران به شرح زير گزارش شده است :

ارز : 55% باز ، 15% بسته ، 30% نيمه بسته

طلا وجواهر : 60% باز ، 20%بسته ، 20% نيمه بسته

كامپيوتر مصدق : 60% باز ، 15% بسته ، 25% نيمه بسته

چرم وكفش : 65%باز ،15%بسته ، 20% نيمه بسته

كامپيوتر بازار : 70% باز ، 10% بسته ، 20% نيمه بسته

پارچه و لباس : 75% باز ، 15% بسته ، 10% نيمه بسته

 

تهران – 7 بهمن – وضعيت بازارهاي تهران  در روز پنجشنبه به اين شرح گزارش شده است :

ارز : 50% باز ، 20% بسته ، 30% نيمه بسته

طلا و جواهر : 60% باز ، 20% بسته ، 20% نيمه بسته

كامپيوتر بازار : 65% باز، 15% بسته ، 20% نيمه بسته

كفش و چرم : 65% باز ،15% بسته ، 20% نيمه بسته

پارچه و لباس : 65% باز ، 20% بسته ، 15% نيمه بسته

كامپيوتر مصدق : 70% باز ، 10% بسته ، 20% نيمه بسته

وحشت رژيم از اربعين

تهران – 5 بهمن – رژيم ازطريق شوراي اصناف بازار از برگزاري مراسم عزاداري اربعين در سبزه ميدان جلوگيري كرد و به آنها ابلاغ كرد كه تنها در ميدان امام حسين ميتوانند تجمع و عزاداري كنند . به همين دليل بازاريان نيز مراسمي در اين روز برگزار نكردند و به ميدان امام حسين هم نرفتند .

دستگيري در تهران

تهران – 5 بهمن – روز سه شنبه در يك حمله شبانه به يك خانه واقع در نازي آباد تهران بوستان 22 بهمن خيابان نياكان توسط وزارت اطلاعات ، دو نفر دستگير شدند . اين دوتن يك خانم 55 ساله و يك آقاي 35 ساله بودند . مزدوران به همسايه هاي دستگير شدگان گفتند كه علت دستگيري آنها اين بوده است كه آنها در قيام شركت داشته اند .

تهران – 6 بهمن – ساعت 1030 – روز چهارشنبه مزدوران انتظامي در ابتداي فيشرآباد در ميدان فردوسي ، به سه مرد  در سنين 28 و 35 و 40 ساله حمله كرده و آنها را روي زمين خوابانده و با زدن دستبند ، دستگير كردند .

۱۳۸۹ بهمن ۶, چهارشنبه

« ديكتاتور! ميكشم ميكشم آنكه برادرم كشت»

·        تهران- 4 بهمن – شعارنويسي جديد در ابتداي خيابان دامپزشكي تهران به اين شرح گزارش شده است  :

مرگ بر خامنه اي مرگ بر ديكتاتور

زنداني سياسي آزاد بايد گردد

اعدام زنداني سياسي محكوم است محكوم است

ميكشم ميكشم آنكه برادرم كشت

·        كرج – 4 بهمن – شعارنويسي جديد در خيابان موسوم به بهشتي ، بازار ملاصدرا و بلوار دانش آموز به اين شرح گزارش شده است :

اعدام زندانيان سياسي محكوم است

ديكتاتور! ميكشم ميكشم آنكه برادرم كشت

با همت ايراني خامنه اي سرنگون سرنگون

ايراني آزاده بپاخيز

درگيري در ايران خودرو

تهران – 6 بهمن – ساعت 1100 – به گزارش شاهدان از جاده كرج و ترافيك سنگين آن در اين ساعت ، در پي جان سپردن 8 كارگر كارخانه ايران خودرو بر اثر سانحه تصادف و ماندن در زير آوار بار كاميون ، كارگران خشمگين و معترض با كارگزاران و نيروي انتظامي در اين كارخانه درگير شدند . به گزارش رسيده علت ترافيك سنگين در جاده كرج تهران همين درگيري و مقاومت كارگران با عوامل رژيم بوده است و تا ساعت 1100 صبح ادامه داشت .

خشم كارگران و درگيري در كارخانه ايران خودرو

تهران – 6 بهمن – ساعت 0830 – در پي جان باختن 8 تن از كارگران ايران خودرو در اثر سانحه تصادف و تخليه بار در بامداد روز چهارشنبه ، كارگران خشمگين  اين كارخانه دست به اعتراض زدند و با كارگزاران كارخانه درگير شدند .به گفته شاهدان  تا ساعت دريافت اين خبر در ساعت 1100 صبح ترافيك سنگين برجاده كرج به دليل درگيري كارگران با نيروي انتظامي و كارگزاران كارخانه همچنان ادامه داشته است  .

۱۳۸۹ بهمن ۵, سه‌شنبه

اربعين – گوشمالي 7 مزدور انتظامي در نواب

تهران – 5 بهمن – ساعت 1355 – يك هيئت 85 نفره از عزاداران حسيني در خيابان نواب كه با شعار نصرو من الله و فتح قريب در حركت بودند ، با ممانعت مزدوران انتظامي مواجه شدند . شعار دهندگان در مقابل سركوب توسط مزدوران علاوه بر تغيير شعار خود به « مرگ بر اين رهبر مردم فريب » با آنها درگير شدند و 7 مزدور را گوشمالي دادند .

بازتاب شهادت جعفر كاظمي و محمد علي حاج آقايي 4

·   تهران – 4 بهمن – بگفته يكي از هموطنان روز دوشنبه تهران به طرز عجيبي خلوت بود .من چنين روزي را تابحال نديده بودم . بنا به همين گزارش در فرودگاه خميني مزدوران رژيم هم وحشت زده بودند و هم وحشي شده بودند و حتي كساني كه بطور اتفاقي لباسشان سياه بود را بيشتر مورد تفتيش قرار داده و اذيت ميكردند .

·   تهران – 4 بهمن – كوي دانشگاه نيز خيلي ساكت و خلوت بود . و در يك  ابتكار جديد درگراميداشت ياد دومجاهد قهرمان ، تمام طول راهروها با رسم دو نوار قرمز و سياه ، با ماژيك خيلي پهن ، به نشانه عزا  و اعتراض مزين شده بود.  

·   تهران – 4 بهمن – ساعت 1430 – كاميونهايي كه از سمت كرج به تهران ميامدند در بالاي بارشان يك پارچه مشكي يك متري نصب كرده بودند .

·   تهران – 4 بهمن – يك كافه كه روبروي يكي از دانشگاهها قرار دارد ،  رنگ متن تمام صفحات منوي خود را كه سفيد بود برخلاف هميشه رنگ سياه كرده بود و نوشته ها را  سفيد كرده بود .

·   تهران – 4 بهمن – ساعت 1350 – در خيابان مصدق كمي بالاتر از دوراهي يوسف آباد ، با ترسيم  يك نوار پهن سياه رنگ 200 متري در كف پياده رو ، اعلام عزاداري و گراميداشت ياد دو مجاهد قهرمان توسط مردم انجام شد. اين ابتكار مردمي با يك رول رنگرزي پهن و يك سطل رنگ  انجام شد .

·   شهرري – 4 بهمن – ميني بوسهاي شهر ري در شيشه كوچك سمت شاگرد راننده يك كاغذ سياهرنگ اندازه آ چهار عزاداري و همدردي خود را با شهداي قهرمان خلق اعلام كردند .

·   تهران – 4 بهمن – ساعت 1500- مزدوران اطلاعات به يك خانه در خيابان رستمي حمله كرده و سه نفر را به جرم اينكه پرچم سياه نصب كرده بودند دستگير كردند .

اربعين – تهران

·        تهران – 5 بهمن - اتوبوس بي آرتي خط 4 که ساعت نه ونيم صبح ،ايستگاه جمهوري را به مقصد پارک وي ترک کرد مردم داخل اتوبوس عليه حکومت آخوندي  شعار مي دادند

·        تهران – 5 بهمن - ساعت 10 - صبح عکس خامنه اي دجال را در بالاي پل هوايي در خيابان امام حسين تقاطع خيابان دماوند آتش زدند.

·        تهران – 4 بهمن – ساعت 2100 -  مردم منطقه پاکدشت وآزادي خ بهبودي جيحون قصرالدشت ميدان  امام حسين تجريش قيطريه شعار الله اکبر سر دادند

·        تهران – 5 بهمن – ساعت 1100 - در خيابان انقلاب تقاطع خيابان بهارو در پارک دانشجو در چهار راه وليعصر جوانها عکس خامنه اي و احمدي نژاد را آتش زدند

·        تهران – 5 بهمن – ساعت 1130 – رژيم حدود 250 نفر از مزدوران سانديسي خود را  در ميدان امام حسين تحت عنوان اربعين جمع كرده بود .

·        صبح روز اربعين در ميادين انقلاب و ونك خودروها و مزدوران انتظامي مستقر بودند .

اربعين – گوشمالي 3 مزدور انتظامي

تهران- 5 بهمن – ساعت 1245 – به گزارش دريافتي در ميدان راه آهن ، يك دسته 150 نفره عزاداران حسيني ، با شعار نصر من الله و فتح قريب ، با مزدوران انتظامي درگير شدند . در اين درگيري 5 تن از مردم زخمي شدند و 3 مزدور انتظامي بشدت توسط مردم گوشمالي داده شدند .

بازتاب شهادت جعفركاظمي و محمد حاج آقايي 3

·        تهران – 4 بهمن –جمعي از هواداران مجاهدين در تهران پس از دريافت خبر شهادت مجاهدين قهرمان جعفر كاظمي و محمد حاج آقايي پيامي به اين شرح دادند :

قبل از همه به رهبري مقاومت به برادر مجاهد مسعود رجوي و خواهر مريم و همه شيرزنان و شيرمردان ارتش آزاديبخش ملي ايران و همه اعضا و مسولين و هواداران مجاهدين در سراسر دنيا تسليت گفته و هواداران مجاهدين در داخل كشور عزم شان را بر اين كردند تا هر چه بيشتر دست خامنه اي جنايتكار و تمامي اين دجالان را افشا كنند و تا آنجا كه توان داشته باشيم به برادر و خواهر عزيز اين اطمينان را ميدهيم كه از خون اين برادران عزيزمان پاسداري كنيم . جنايتكاران حتما به سزاي اعمالشان ميرسند .

هواداران مجاهدين خلق ايران – تهران – 4 بهمن

درود بر رجوي – مرگ بر خامنه اي – زنده باد آزادي

 

·        تهران – 4 بهمن – چند تن از هواداران سازمان مجاهدين طي تماسي پيامي به اين شرح دادند :

به رهبري و ارتش آزادي و همه پشتيبانان مجاهدين تسليت ميگوييم . و يقين داريم كه اين خونها پايه هاي ارتجاع و ديكتاتوري آخوندي را از بنيان ميلرزاند . بعنوان هواداران سازمان مجاهدين خلق ايران به خامنه اي و دستگاه جهنمي او ميگوييم باش ببين با اين خونها ، هزاران عاشق ايران با رهبري برادر مجاهد مسعود رجوي تو را به زباله دان تاريخ خواهند انداخت .

 درود بر مسعود و مريم – مرگ بر خامنه اي

 

·        تهران – 4 بهمن – بنا به يك گزارش آماري  از ادارات كشاورزي ، آموزش پرورش و آموزش عالي ، روز دوشنبه 48% از كاركنان و مراجعين حاضر در اين ادارات لباس سياه به تن كرده بودند .

 

·        تهران – 4 بهمن – ساعت 1430 – روز دوشنبه از پنجره انتهاي يك اتوبوس خط امام حسين –آزادي ، كه به سمت آزادي در حركت بود ، يك پارچه سياه چهار متري به نشانه عزاداري ، آويزان بود و با حركت اتوبوس در پشت آن در هوا مانند پرچم تكان ميخورد .

 

·        تهران – 4 بهمن – ميوه فروشهاي ميدان حسن آباد ، هركدام يك پرچم سياه عزا  مابين بساط هاي هرمغازه با مغازه ديگر  بصورت عمودي قرار داده بودند .

 

·        تهران – 4 بهمن – در دانشگاه علم و صنعت روز دوشنبه از ساعت 0730 تا 1530 مزدوران حراست در وحشت از خشم دانشجويان از اعدام زندانيان سياسي ، بطور مستمر گشت ميزدند و خود را نشان ميدادند . 

۱۳۸۹ بهمن ۴, دوشنبه

بازتابهاي شهادت جعفر كاظمي و محمد حاج آقايي 2

·        تهران – 4 بهمن – در اعتراض و محكوميت اعدام مجاهدين قهرمان جعفر كاظمي و محمد حاج آقايي ، دانشجويان دانشگاه تهران در صحن دانشگاه و كوي اقدام به شعارنويسي كردند :

-         اعدام آقايي، كاظمي محكوم است– خامنه اي انتقام نزديك است

-         جنبش دانشجويي آماده قيام است

-         مرگ بر خامنه اي مرگ بر ديكتاتور

-          اعدم زندانيان سياسي محكوم است

-         خامنه اي سرنگون سرنگون – خامنه اي انتقام انتقام

·        تهران – 4 بهمن – به گفته شاهدان از برخي ادارات دولتي مانند اداره تامين اجتماعي و بازنشستگي ، عده اي از كارمندان در عزاي شهادت دو مجاهد قهرمان ، پيراهن سياه به تن كرده بودند .

·        كرج – 4 بهمن – ساعت 1300 – در ميدان مادر روبروي بانك پاسارگاد 7 نفر توسط مزدوران امنيتي بجرم پوشيدن لباس مشكي دستگير شدند .

·        تهران – 4 بهمن – به گزارش شاهدان بازار تهران روز دوشنبه پس از انتشار خبر شهادت دو مجاهد قهرمان ، خلوت تر و تق و لق تر از روزهاي قبل بود. همچنين عده نسبتا زيادي از مردم لباس سياه به تن داشتند .وضعيت فعاليت مغازه ها به اين شرح گزارش شده است :

ارز و صرافي : 40% باز ، 60% بسته

طلا وجواهر : 50% باز ، 50% بسته

كامپيوتر مصدق : 50% باز، 40% بسته ، 10% نيمه بسته

كامپيوتر مركزي : 60% باز ، 30% بسته ، 10% نيمه بسته

كفش و چرم : 60% باز ، 30% بسته ، 10% نيمه بسته

پارچه و لباس : 60% باز ، 20% بسته ، 20% نيمه بسته

·        تهران – 4 بهمن – بعد از اعدام جنايتكارانه دو مجاهد قهرمان در روز دوشنبه ، در وحشت از بروز خشم مردم و بويژه جوانان و دانشجويان ، عوامل امنيتي و اطلاعاتي رژيم در اطراف دانشگاه تهران مشخصا مقابل درب اصلي ، خيابان 16 آذر ، خيابان قدس ، مقابل كوي و ميدان انقلاب را از ساعت 10 صبح تا ساعت 1800 با ماشينهاي سياه خود مستقر بودند .

بنا به همين گزارش در ساعت 1200 روز دوشنبه در خيابان وصال دو دانشجو بجرم پخش اطلاعيه توسط اين مزدوران دستگير شدند .

گزارشي از تهران پس از شهادت دو مجاهد قهرمان

تهران – 4 بهمن – ساعت 1000- پس از انتشار خبر شهادت مجاهدين قهرمان جعفركاظمي و محمدعلي حاج آقايي، به گزارش شاهدان ، تهران به طرز محسوسي خلوت تر از هميشه است . در متروي امام حسين از هر 50 نفر 8 الي 9 نفر پيراهن سياه به تن كرده اند . 
ـ  بنا به همين گزارش در كوچه زندان اوين مزدوران اطلاعاتي در حال فيلمبرداري بودند .

ـ در مقابل درب دانشگاه تهران 3 خودروي سياهرنگ با 12 مزدور اطلاعاتي مسلح به مسلسلهاي كوچك مستقر شده بود .

ـ در سه ضلع ميدان انقلاب مزدوران اطلاعاتي از ماشينهاي خود پياده شده و گشت زني پياده ميكردند .

ـ در ميدان ونك نيز 4  ون سياهرنگ در اطراف ميدان مستقر شده و اقدام به فيلمبرداري از عابرين ميكردند.

« با ياد علي صارمي 22 بهمن را روز آزادي زندانيان سياسي ميكنيم »

تهران – 3 بهمن – جوانان و دانشجويان فعال در سينما آفريقا اقدام به شعار نويسي نمودند . از جمله شعارهايي كه از اماكن اين سينما گزارش شده از اينقرار است :

-         مرگ بر خامنه اي جنايتكار

-         ياد اعدامهاي زندانيان سياسي را در دي ماه گرامي ميداريم . جنبش دانشجويي ايران

-         با ياد علي صارمي 22 بهمن را روز آزادي زندانيان سياسي ميكنيم

حذف يارانه ها – وضعيت در بازار تهران

تهران – 3 بهمن – وضعيت بازارهاي تهران در روز يك شنبه به اين صورت گزارش شده است :  

ارز و صرافي : 50% باز ، 40% بسته ، 10% نيمه بسته

طلا و جواهر : 65% باز ، 15% بسته ، 20% نيمه بسته

چرم و كفش: 60% باز ، 15% بسته ، 25% نيمه بسته

كامپيوتر مصدق : 60% باز ، 10% بسته ، 30% نيمه بسته

بهجت آباد : 70% باز، 10% بسته ، 20% نيمه بسته

پارچه و لباس : 70% باز ، 10% بسته ، 20% نيمه بسته

كامپيوتر مركزي : 75% باز ، 10% بسته ، 15% نيمه بسته

ضرب و شتم وحشيانه راننده مقاوم در پست بازرسي

تهران – 3 بهمن – ساعت 0045 – مزدوران وحشي انتظامي مستقر در پست بازرسي شبانه در ميدان آزادي ، راننده مقاوم خودرويي كه حاضر نشده بود زير بار بازرسي هاي مستمر آنها برود را با ضربات وحشيانه خود بشدت مجروح كرده و او را با آمبولانس روانه بيمارستان كردند .

۱۳۸۹ بهمن ۳, یکشنبه

«زنداني سياسي را آزاد ميكنيم »

تهران – 3 بهمن – به گزارش دريافتي از دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران ، در داخل سالنها و راهروها و كلاسهاي اين دانشكده شعارنويسي هاي جديد توسط دانشجويان انجام شده است كه علاوه بر شعار ثابت مرگ بر خامنه اي ، ازجمله نوشته شده است « زنداني سياسي را آزاد ميكنيم »

حذف يارانه ها – مجروح شدن 7 نفر در زير دست و پا

تهران – 3 بهمن – ساعت 1830 –به گزارش دريافتي روز يك شنبه در اين ساعت 7 نفر از مردم در اثر ازدحام براي سوار شدن به قطار مترو در ايستگاه بهارستان ، درزير دست و پا از ناحيه سر و صورت و دست و كمر مجروح شدند و با آمبولانس به بيمارستان منتقل شدند .

بنا به اين گزارش از بعد از حذف يارانه ها تعداد مسافران و مراجعان به مترو آنقدر زياد است كه بعضا با بيش از يك ساعت انتظار هم جايي در واگنها براي سوار شدن پيدا نميشود . در داخل واگنهاي مترو جاي سوزن انداختن نيست و در صورت بروز هر حادثه اي صدها نفر در تهديد مرگ قرار ميگيرند . همچنين از آنجا كه تاكسي و ماشينهاي مسافركش نيز بدليل گراني بنزين تعدادشان كم شده است اتوبوسها به هيچ وجه  جوابگوي ترددات در مسيرهاي شلوغي مثل مسير شرقي غربي تهران نيستند و معطلي در انتظار اتوبوس به ساعتها ميرسد .

« جنبش دانشجويي انتقام اعدامهاي ماه گذشته را ميگيرد»

تهران – 3 بهمن – شعارنويسي توسط دانشجويان و جوانان در سراسر تهران افزايش چشمگيري داشته است كه از جمله روز يك شبنه در زيرزمين ايستگاههاي متروي سعدي و طالقاني اين شعارها گزارش شد :

-         ملت ايران خواهان آزادي زندانيان سياسي است

-         خامنه اي جنايتكار انتقام انتقام

-         مرگ بر جنايتكاران وزارت اطلاعات

-         جنبش دانشجويي آماده قيام است

-         ملت ايران! دست در دست كارگر و دانشجو آماده قيام باشيد

-         جنبش دانشجويي انتقام اعدامهاي ماه گذشته را ميگيرد

« ياران زنداني، ميرزميم ميميريم ذلت نميپذيريم ، اتحاد اتحاد »

تهران – 2 بهمن – در پي بركناري عده زيادي از استادان با سابقه دانشگاه آزاد واحد شرق تهران و اعتراض و تحصن دانشجويان اين دانشگاه در روز پنجشنبه ، مزدوران حراست و اطلاعات بشدت در  اين دانشگاه به دست و پا افتادند . به گزارش دريافتي در روزهاي پنجشنبه و شنبه عوامل حراست در تمام كلاسها و راهروهاي اين دانشگاه گشت زني ميكردند .همچنين اطلاعات و حراست اقدام به نصب دوربينهاي جديد در راهرو ها و حياط و پارك مقابل درب اين دانشگاه نمودند . با اينحال دانشجويان به مقاومت خود با شعار نويسيهاي جديد علي خامنه اي ادامه دادند و جست و خيزهاي مزدوران را به سخره گرفتند از جمله شعارهاي جديد كه روز شنبه در اين دانشگاه مشاهده شده عبارتست از :

-         ياران زنداني، ميرزميم ميميريم ذلت نميپذيريم ، اتحاد اتحاد

-         زنداني سياسي آزاد بايد گردد – اعدام زنداني سياسي محكوم است

-         مرگ بر خامنه اي – خامنه اي خون جوانان ما ميچكد از چنگ تو 

« دانشجوي زنداني قسم به خون شهدا انتقام نزديك است »

تهران – 2 بهمن – از كوي دختران دانشگاه تهران روز شنبه گزارش شعار نويسي جديد به شرح زير رسيده است :

-         دانشجو ميميرد ذلت نميپذيرد

-         دانشجوي زنداني قسم به خون شهدا انتقام نزديك است

-         با پيوند با زنداني سياسي بپا خيزيد

بنا به يك گزارش ديگر در روز شنبه ، شعارنويسيهاي جديد درحمايت از زندانيان سياسي در كافي شاپ و سرويسهاي  دانشگاه تهران هم انجام شده است :

-         آزادي زنداني سياسي، روز 22 بهمن

ـ مرگ بر خامنه اي – زنداني سياسي آزاد بايد گردد

اعدام زندانيان سياسي محكوم است محكوم است

تهران – 2 بهمن – جوانان فعال در تهران به شعار نويسي عليه خامنه اي و حمايت از زندانيان سياسي ادامه ميدهند . از جمله شاهدان محلي از شعار نويسيهاي جديد در ميدان حر ، روبروي سفارت آلمان و ضلع شرقي منبع آب قزل قلعه خبر دادند . برخي از شعارها چنين گزارش شده است :

-         مرگ بر خامنه اي

-         زنداني سياسي آزاد بايد گردد

-         اعدام زندانيان سياسي محكوم است محكوم است

-         خامنه اي سرنگون سرنگون

حذف يارانه ها – قيمت گوشت

تهران – 2 بهمن – به گزارش دريافتي قيمت گوشت امروز در تهران به كيلويي 19800 تومان رسيد . بنا به خبر ديگري در همين زمينه ، رژيم گوشت يخزده از خارج وارد ميكند كه قيمت آن درحال حاضر كيلويي 9000 تومان است .

وضعيت بازار در روز شنبه

تهران – 2 بهمن – روز شنبه وضعيت بازار هاي تهران به اين قرار گزارش شده است :

ارز و صرافي                              50% باز ، 50% بسته

بازار كامپيوتر مصدق           65%باز، 15% بسته ، 20% نيمه بسته

پارچه و لباس                  65%باز ، 15% بسته ، 20% نيمه بسته

طلا و جواهر                    60% باز ، 10% بسته ، 30% نيمه بسته

چرم و كفش                   70% باز ، 10% بسته ، 20% نيمه بسته

بازار كامپيوتر مركزي           70% باز، 10% بسته ،، 20% نيمه بسته

قطعي گاز بدليل اعتصاب

تهران – 2 بهمن – روز شنبه در شركت گاز تهران يك اخلال گزارش شده است كه براثر آن ، 15 الي 20 دقيقه جريان گاز قطع شد . برخي منابع دست اندر كار ، علت اين قطعي را اعتصاب در شركت گاز عنوان كردند .

برنامه سانديسخورها در روز اربعين

تهران – 2 بهمن – رژيم قصد دارد مزدوران سانديسخور را در روز اربعين در شكل دستجات عزاداري از ساعت 9 صبح در ميدان امام حسين جمع كند .

مزدوران لباس شخصي در اطراف دانشگاه ملي

تهران – 2 بهمن – روز شنبه از صبح ساعت 10 تا ساعت 17 ، شاهدان از حضور مزدوران لباس شخصي  مسلح به سلاح كمري با پژوهاي مشكي در اطراف دانشگاه ملي خبر دادند . به گفته شاهدان مزدوران دست كم به استعداد 4 ماشين پژو در اطراف اين دانشگاه پرسه ميزدند .