۱۳۸۹ بهمن ۱۶, شنبه

خروش بهمن – امروز بن علي فردا سيدعلي

تهران – 16 بهمن – ساعت 2115 – جوانان فعال صادقيه در بلوار فردوس ، با شعارهاي « امروز بن علي فردا سيدعلي » و « خروش بهمن اينست مرگ بر اصل ولايت فقيه » و « خروش بهمن اينست مرگ بر خامنه اي » ، بانگ خروش آزادي در بهمن را طنين انداز كردند . مردم محل بلافاصله با كف زدن و سوت زدن و تشويق ، با آنان همراهي كردند .

شعار : 22 بهمن روز سرنگوني خامنه اي جنايتكار

تهران – 16 بهمن – شعارنويسي درتهران همچنان ادامه دارد :

ميدان گمرك روي صندليهاي پارك رازي :

-         مرگ بر خامنه اي جلاد

-         مرگ بر ولايت فقيه درود بر ضد ولايت فقيه

-         زنداني سياسي آزاد بايد گردد

خيابان منيريه – خيابان محقق :

-         زنداني سياسي آزاد بايد گردد

-         22 بهمن روز نجات ملت

دريان نو – خيابان ولد خاني :

-         مرگ بر خامنه اي جنايتكار

نصرت غربي – بهبودي :

-         مرگ بر خامنه اي

-         مرگ بر ولايت فقيه درود بر ضد ولايت فقيه

رودكي – خيابان اروميه :

-         22 بهمن روز نجات ملت

زنجان – خيابان بهنود :

-         مرگ بر احمدي نژاد جنايتكار

شهرآرا – خيابان اكبري :

- 22 بهمن روز سرنگوني خامنه اي جنايتكار

گراميداشت چهلم علي صارمي قهرمان

تهران – 15 بهمن – جوانان فعال در تهران از طرف خانواده شهدا و زندانيان سياسي ، چهلمين روز شهادت قهرمان خلق علي صارمي را با توزيع خرما در مناطق قزوين ، سيمتري ، راه آهن ، رباط كريم ،بوذرجمهري ، پامنار و ميدان خراسان گرامي داشته و از هموطنان محروم خود خواستند تا براي همه شهداي قيام فاتحه بخوانند. بر روي يكي از تراكتهايي كه همراه با خرما توزيع شد ، چنين آمده است :

« در چهلمين شب شهادت قهرمان خلق ايران ، علي صارمي ياد و راه او را گرامي ميداريم . صارمي راهت ادامه دارد .

از طرف خانواده شهدا و زندانيان سياسي – 15 بهمن»

۱۳۸۹ بهمن ۱۵, جمعه

جنت آباد- خروش بهمن اينست ، مرگ بر خامنه اي

تهران – 15 بهمن – ساعت 1920 – جوانان فعال در جنت آباد ، خيابان دانش ، با شعارهاي « خروش بهمن اينست مرگ بر خامنه اي » و « بهمن ماه خونه خامنه اي سرنگونه » ، بانگ خروش بهمن را در خيابان دانش در اين منطقه طنين افكن كردند . مردم محل ، به محض شنيدن بانگ مرگ بر خامنه اي از خانه هاي خود بيرون آمده و به همراهي و تشويق فرزندان خود پرداختند

استمرار شعارنويسي در تهران

تهران – 15 بهمن – شعارنويسي در تهران از مناطق زير به اين شرح گزارش ميشود :

فردوسي ، 50 متري ميدان فردوسي:

-         مرگ بر ديكتاتور

هلال احمر ، خيابان عباسي :

-         مرگ بر اصل ولايت فقيه درود بر ضد ولايت فقيه

قزوين ، خيابان ابراهيمي :

-         مرگ بر خامنه اي

-         22 بهمن روز نجات ملت

بهجت آباد ، خيابان سربداران – نبش جاويد

-         مرگ بر خامنه اي

-         ميميريم ذلت نميپذيريم

ميدان رضايي ها – خيابان مازندراني

-         زنداني سياسي آزاد بايد گردد

اعدام زندانيان سياسي محكوم است

بانگ الله اكبر شب جمعه در تهران

تهران – 14 بهمن – ساعت 2115 – به گزارش دريافتي صداي الله اكبر از مناطق آزادي ، نياوران ، راه آهن ، جواديه و تهران نو بگوش ميرسيد . بنا به اين گزارش ، عليرغم اينكه رژيم هم طبق معمول هر ساله در دهه زجر اعلام الله اكبر ميكرد اما بانگ الله اكبر شب جمعه 14 بهمن متعلق تماما مردمي بود و مربوط به رژيم نبود . زيرا با شعار يك نفر بقيه شعار را تكرار ميكردند . عوامل رژيم كه در سالهاي گذشته در دهه زجر شعار ميدادند ، تك تك اقدام به اينكار ميكردند .

اين ماه ماه خونه خامنه اي سرنگونه

تهران – 14 بهمن – شعارنويسي در تهران در ايام بهمن بشدت افزايش يافته است. رژيم تيمهايي را مختص پاك كردن شعارها گمارده است ولي روز بعد روي همان محلهاي پاك شده توسط مردم و جوانان شعارنويسي انجام ميشود .

پيروزي بلوار ابوذر:

-         مرگ بر ديكتاتور

-         اين ماه ماه خونه خامنه اي سرنگونه

يافت آباد بلوارمعلم خيابان احمدي :

-         ديكتاتوري سرنگون سرنگون

-         مرگ بر خامنه اي

بيست متري جواديه خيابان تيموري :

-         جاويد باد خاطره شهداي دي ماه 89

-         مرگ بر جنايتكاران مرگ بر خامنه اي

خيام خيابان ترابي :

-         شكنجه اعدام ديگر اثر ندارد

هاشمي خيابان عطايي :

-         - نصر و من الله و فتح قريب مرگ بر اين دولت مردم فريب

صادقيه خيابان تيموري و اكبري

-         مرگ بر خامنه اي

-         مرگ بر ديكتاتور

وحشت از خيزش مردم در شب جمعه

تهران – 14 بهمن – به گزارش شاهدان ، شب جمعه  در تهران مزدوران رنگارنگ امنيتي رژيم با تاريكي شب و برقراري پستهاي بازرسي ، ترس و وحشت خود از مردم را به نمايش گذاشته و كليه خودروها را در مناطق ولي عصر و تجريش و امام حسين و خزانه و جمهوري بازرسي ميكردند و كارتهاي ملي را بدقت چك ميكردند .

۱۳۸۹ بهمن ۱۴, پنجشنبه

صارمي شهيدم راهت ادامه دارد

تهران – 14 بهمن -  شعارنويسي در روز پنجشنبه از مناطق مختلف تهران به اين شرح گزارش شده است :

حافظ – خيابان مراغه :

-         ميميريم ذلت نميپذيريم ، اعدام شكنجه ديگر اثر ندارد

فيشرآباد – خيابان صارمي :

-         صارمي شهيدم راهت ادامه دارد

-         اينجا خيابان علي صارمي است – درود بر شهيدان

خيابان فرصت – خيابان ايرانشهر

-         ديكتاتور بشنو صداي انقلاب را

-         مرگ بر خامنه اي

نارمك – خيابان مهر

-         مرگ بر خامنه اي جنايتكار

-         راهت ادامه دارد اي شهيد

-         22 بهمن روز نجات ملت

خروش بهمن اينست : مرگ بر خامنه اي

تهران – 14 بهمن – ساعت 1920 – به گزارش رسيده  روز پنجشنبه جوانان فعال تهران در قيطريه در خيابان سهيل ، خروش بهمن را طنين انداز كردند . مردم محل با شنيدن صداي شعارهاي « خروش بهمن اينست : مرگ بر خامنه اي » و « اينست خروش بهمن : مرگ بر اصل ولايت فقيه » همه پنجره ها را باز كرده و با كف زدن و سوت زدن و « دمتان گرم » گفتن به تشويق و همراهي با جوانان پرداختند .

بانك الله اكبر در تهران

تهران – 14 بهمن – ساعت 2110 – به گزارش دريافتي صداي الله اكبر بسيار بلند آسمان تهران در نياوران و راه آهن و آزادي را شكافت .

دو گزارش از وضعيت تهران روز پنجشنبه

تهران – ساعت 1030 – به گزارش شاهدان ، مزدوران عربده كش بسيجي رژيم از اين ساعت در حال مستقر شدن  در خيابان انقلاب بودند . روز پنجشنبه تعداد مزدوران انتظامي كمتر شده و مزدوران لباس شخصي در اين نقطه افزايش يافته است . همچنين 4 الي 5 پژو سياهرنگ مزدوران اطلاعاتي در مقابل دانشگاه مستقر شده بودند . در ميدان انقلاب نيز ، 3 پژو و 1 ون سياهرنگ متعلق به عوامل اطلاعات مستقر بودند . پلاكاردهاي دست مزدوران بسيجي حاوي شعار عليه « مبارك » گزارش شده است .  

 

تهران – ساعت 1430- به گزارش رسيده ، عليرغم اينكه روز پنجشنبه روز تعطيل اعلام شده است ، ولي مزدوران لباس شخصي رژيم بويژه در مياديني مانند ولي عصر و ونك و انقلاب به هركس كه مشكوك ميشوند او را مورد بازخواست و چك كارت ملي قرار ميدهند .

مزدوران بسيجي تجمع كننده در اين مناطق هم كه تعدادشان بيشر از روز قبل است عربده هاي « حزب فقط حزب الله رهبر فقط سيدعلي » ميكشند . 

« خامنه اي ، مبارك ، در يك سطل زباله »

تهران – 13 بهمن – شعارنويسي بصورت فعال و گسترده درهمه جاي تهران ادامه دارد از جمله روز چهارشنبه اين موارد گزارش شده است :

خيابان اخوان ، ميدان سلماس ، پشت بيمارستان سجاد

-         خامنه اي واي بحالت 22 بهمن تو راهه

-         خامنه اي ، مبارك ، در يك سطل زباله

نظام آباد – خيابان سرباز

-         مرگ بر خامنه اي جنايتكار

-         22 بهمن روز نجات ملت

خيابان ويلا – خيابان نويد

-         مرگ بر خامنه اي

-         ملت ايران متحد شويد انقلاب در راهست

خيابان والفجر پشت دانشگاه تربيت بدني

-         خامنه اي ، مبارك پيوندتان مبارك

-         خامنه اي بيچاره 22 بهمن تو راهه

بزرگراه صياد شيرازي – خيابان تبريزي

-         زنداني سياسي آزاد بايد گردد

-         مرگ بر اصل ولايت فقيه ، درود بر ضد ولايت فقيه

۱۳۸۹ بهمن ۱۳, چهارشنبه

توزيع تراكت و خرما در شب هفت دو مجاهد قهرمان

تهران – 12 بهمن – در شب هفت مجاهدان قهرمان جعفر كاظمي و محمد علي حاج آقايي ، خانواده زندانيان سياسي همراه با پخش تراكتهايي در گراميداشت آنها ، اقدام به توزيع خرما در بين كارگران محروم در چهارراه مصدق ، راه آهن ، اميريه و توپخانه نمودند

بهمن ماه خونه خامنه اي سرنگونه

تهران – 12 بهمن – شعارنويسي هاي جديد از تهران به اين شرح گزارش شده است :

امام حسين – خيابان داوري

-         مرگ بر خامنه اي جنايتكار

-         محكوم است محكوم است اعدام زندانيان سياسي محكوم است

نيرو هوايي – خيابان علوي و علي پور

-         22 بهمن روز نجات ملت

-         بهمن ماه خونه خامنه اي سرنگونه

-         نه غزه نه دمشق نه لبنان ، ميجنگيم ميميريم براي ايران

-         مرگ بر خامنه اي

تهران نو – خيابان سفيدكوه

-         خامنه اي بيچاره 22 بهمن تو راهه

سعادت آباد – خيابان ارغوان

- با عهد به خون شهدا پيمان ميبنديم ، يا مرگ يا آزادي

محلهاي تجمع مزدوران سانديسي نمايش رژيم در بهمن

تهران – 13 بهمن – بنا به خبرهاي رسيده رژيم با سو استفاده از اوضاع مصر و تونس قصد پيشدستي داردو تغييراتي در شعارهايي كه براي نمايش 22 بهمن در نظر گرفته داده است .

همچنين بنا به همين خبر از شهرهاي ورامين و پاكدشت و آزاد شهر و شهرك قدس در اطراف تهران  قصد جمع آوري و انتقال سانديسخور ها به اماكني مانند سالن بسكتبال امجديه و چند سالن مشابه را دارد .  مزدوراني كه ازشهرستانها جمع آوري ميكند را نيز قرار است در دهكده المپيك مستقر كند محل پارك اتوبوسهاي اين مزدوران نيز اطراف دهكده المپيك خواهد بود .

عربده كشي بسيجيان در تهران

تهران – 13 بهمن – ساعت 1830 – به گزارش دريافتي ، عربده كشهاي سانديس خور رژيم از بعد از ظهر روز چهارشنبه در ميادين اصلي تهران با پلاكاردهايي با مضامين « مبارك حيا كن حكومت را رها كن » و شعارهايي در حمايت از ولي فقيه رژيم با حضور مزدوران مسلح انتظامي مستقر شده بودند .

در هر يك از ميادين ونك و ولي عصر و انقلاب و .. از اين مزدوران با آش و كوكاكولا و... از آنها پذيرايي ميشد . از هر تجمع  70 نفره مزدوران در اين ميادين نيمي را  بسيجي زن و مرد  و نيمي را انتظامي مسلح تشكيل ميداد .

بنا به گزارش ديگري در سراسر خيابان 16 آذر و مقابل درب دانشگاه اين مزدوران مستقر شده بودند و بساط سانديس و عربده كشي داشتند . همچنين در كوچه پس كوچه هاي اطراف دانشگاه مزدوران انتظامي با ماشينهاي خود مستقر بودند .

۱۳۸۹ بهمن ۱۲, سه‌شنبه

مرگ بر ولايت فقيه ، درود بر ضد ولايت فقيه

تهران – 12 بهمن – شعارنويسي در روز سه شنبه از برخي مناطق تهران به اين شرح گزارش شده است :

چهارصد دستگاه - خيابان اميري ، اقدامي :

-         مرگ بر خامنه اي جلاد

-         درود بر زندانيان سياسي ايران

ورودي متروي سبلان -، اول خيابان اميني و اسديان

-         راه شهيدان ادامه دارد ، اگر بر ما گلوله بارد

-         مرگ بر ولايت فقيه ، درود بر ضد ولايت فقيه

تهرانپارس - بلوار شاهد ، جشنواره

-         22 بهمن روز قيام ملت روز مرگ ولايت

-         خامنه اي جنايتكار بداند قيام ادامه دارد

شهرك والفجر – بلوار لاله

-         مرگ بر خامنه اي

-         درود بر روح پرفتوح زندانيان سياسي شهيد

خزانه- خيابان ابوذر

- گرامي باد خاطره شهيدان دي ماه 1389 ( جنبش دانشجويي)

درود بر شهداي قيام حاج آقايي و كاظمي

تهران – 11 بهمن – شعارنويسي از برخي مناطق تهران به اين شرح گزارش شده است :

منطقه بازار ، خيابان مولوي و اديب نوري:

-         مرگ بر ديكتاتور

-         زنداني سياسي آزاد بايد گردد

تقاطع شريعتي ثريا :

-         اين ماه ماه خونه خامنه اي سرنگونه

-         22 بهمن روز نجات زندانيان سياسي

بازار خيابان غفاري :

-         درود بر شهداي قيام حاج آقايي و كاظمي

-         مرگ بر ديكتاتور چه تهران چه تونس ملت ايران برپا برپا

تهران نو تقاطع هاتف و تيموري :

-         مرگ بر خامنه اي جلاد

-         استقلال آزادي جمهوري ايراني

تاكسي هاي جاسوس

تهران – 11 بهمن – به گزارش دريافتي ، وزارت اطلاعات تعداد زيادي تاكسيهاي جديد با رانندگان مزدور اطلاعاتي وارد شهر تهران كرده است .

۱۳۸۹ بهمن ۱۱, دوشنبه

دانشجويان آزاد ايران براي درهم شكستن ديكتاتوري آماده باشيم

تهران – 11 بهمن – شعارنويسي جديد از برخي مناطق تهران گزارش شده است .

ضرابخانه ، خيابان نگارستان زمرديان :

-         مرگ بر ديكتاتور  چه ايران چه تونس

-         مرگ بر خامنه اي

-         دانشجويان آزاد ايران براي درهم شكستن ديكتاتوري آماده باشيم

شوش اطراف پارك رازي خيابان مالكي :

-         بهمن ماه رزمه  خامنه اي ميلرزه

-         به ياد شهداي اخير ملت ايران برپا برپا

اقدسيه ، پشت بيمارستان چمران خيابان گلناز :

-         مرگ بر ديكتاتور زنده باد آزادي

-         بهمن= آزادي

-         بهمن = مرگ خامنه اي

شعارنويسي در زنجان

زنجان – 10 بهمن – به گزارش رسيده در شهر زنجان شعارنويسي بطور چشمگير افزايش داشته است .

در خيابان خميني نرسيده به ميدان انقلاب ،خيابان طالقاني:

-         مرگ بر اصل ولايت فقيه  درود بر آزادي

خيابان بلوار :

-         درود بر آزادي  سلام بر شهيدان

ميدان رسل :

-         اعدامهاي يك هفته اخير محكوم است محكوم است

-         زنداني سياسي آزاد بايد گردد

دانشگاه آزاد زنجان ، خيابان پايين كوه در راهروها :

-         دانشجو ميميرد ذلت نميپذيرد

-         جنبش دانشجويي ايران اعدامهاي يك هفته اخير را محكوم ميكند

-         زنداني سياسي آزاد بايد گردد

گراميداشت پيشتازان اشرف نشان قيام ايران در تهران

http://www.youtube.com/watch?v=eoKGzJL--S4

گراميداشت شب هفت جعفر كاظمي و محمدعلي حاج آقايي

تهران – 10 بهمن – جوانان فعال در منطقه بازار تهران در گراميداشت هفتمين شب شهادت جعفر كاظمي و محمد علي حاج آقايي ، در خيابانهاي مولوي ، باب همايون ، ناصرخسرو ، خيام ، فردوسي و بوذرجمهري به همراه تراكتهاي گراميداشت ، خرما نيز توزيع كردند .

مرگ بر ديكتاتور چه ايران چه تونس

تهران – 11 بهمن – به گزارش رسيده جنگ بر روي ديوارهاي تهران بين مردم و جوانان از يك طرف و رژيم از طرف ديگر بطرز چشمگيري گسترش يافته است . بطور مستمر مردم با شعارهاي خود تهاجم ميكنند و رژيم با ذلت آنها را پاك ميكند و مجددا جوانان بر روي همان ديوار رنگ شده ، شعارهاي خود را تكرار ميكنند . از جمله روز دوشنبه اين نمونه ها گزارش شده است :

خيابان خواجه نصير طوسي سر خيابان مقدم :

-         مرگ بر ديكتاتور

-         مرگ بر خامنه اي

-         زنداني سياسي آزاد بايد گردد

خيابان خيام :

-         مرگ بر ديكتاتور

-         زنداني سياسي آزاد بايد گردد

-         مرگ بر احمدي نژاد نوكر بي اختيار

خيابان غفاري ، پشت ترمينال جنوب :

-         اعدامي زنداني سياسي محكوم است محكوم است

-         22 بهمن روز نجات ملت

خيابان شوش ، روبروي ايستگاه مترو :

-         خامنه اي ديكتاتور نابود است ملت ايران زمين پيروز است

خيابان مولوي ، نرسيده به رمضاني :

-         ميميريم سازش نميپذيريم ملت ايران برپا برپا

دانشگاه تهران ، محوطه ورودي و راهروها :

-         اعدام زندانيان سياسي محكوم است محكوم است

-         مرگ بر ديكتاتور چه ايران چه تونس

-         ايران شده كربلا ايراني باغيرت برپا برپا

وضعيت بازار تهران روز دوشنبه

تهران – 11 بهمن – وضعيت بازار تهران در روز دوشنبه به اين شرح گزارش شده است :

ارز و صرافي : 50% باز ، 50% بسته

طلا و جواهر : 60% باز ، 20% بسته ، 20% نيمه بسته

كامپيوتر مركزي : 65% باز ، 20% بسته ، 15% نيمه بسته

سبزه ميدان : 65% باز ، 15% بسته ، 20% نيمه بسته

پارچه و لباس : 70% باز ، 10% بسته ، 20% نيمه بسته

كامپيوتر مصدق : 70% باز ، 10% بسته ، 20% نيمه بسته

۱۳۸۹ بهمن ۱۰, یکشنبه

ملت تونس ، ملت مصر ، حالا نوبت ايرانه برپا برپا

تهران – 10 بهمن

روز يك شنبه از محلات مختلفي از تهران شعارنويسي هاي جديدي به اين شرح گزارش شده است :

شرق سه راه جمهوري :

-         مرگ بر ديكتاتور

-         آزادي استقلال جمهوري ايراني

-         اعدام زنداني سياسي محكوم است

شهرك سجاد – بر روي دو صندلي از پارك ولي عصر اين شعارها گزارش شده است :

-         مرگ بر اصل ولايت فقيه

-         اعدام بهرامي ، حاج آقايي ، كاظمي محكوم است – انتقام انتقام

در خيابان بصير از تهران نو نزديك پارك پيروزي

-         مرگ بر ديكتاتور

-         اعدام زنداني سياسي محكوم است

در خيابان ساري ، پشت بيمارستان كاشاني در خزانه

-         22 بهمن روز نجات زندانيان سياسي

-         ملت تونس ، ملت مصر ، حالا نوبت ايرانه  برپا برپا

در خيابان خميني نبش كوچه صالحي

-         اعدام بهرامي، حاج آقايي ، كاظمي محكوم است محكوم است

-         مرگ بر ديكتاتور

بازتاب شهادت جعفر كاظمي و محمد علي حاج آقايي6

·        تهران – 4 بهمن – در بامداد روز دوشنبه ( بعد از نيمه شب ) كه دژخيمان رژيم ، دو مجاهد قهرمان جعفركاظمي و محمد حاج آقايي را براي اعدام از بند بردند ، زندانيان هم بند آنها شروع به خواندن قرآن نمودند . و دژخيمان وحشتزده همه زندانياني را كه براي اين دو مجاهد قران ميخواندند را از بند بيرون برده و در حياط در سرما برهنه كرده و زير ضربات وحشيانه خود گرفتند .

·        تهران – 4 بهمن – در اولين شب شهادت دو مجاهد قهرمان در برخي محلات مردم در پشت پنجره هاي خود شمع روشن كردند .

·        اصفهان – 9 بهمن – ساعت 1230 – بنا به خبر رسيده از شاهدان در اصفهان در گراميداشت ياد شهيد قهرمان محمد علي حاج آقايي در اين ساعت در فريدن يك تظاهرات گزارش شده است .

مرگ بر ولايت فقيه

تهران – 9 بهمن – شعارنويسي جديد در خيابان نواب و آذربايجان در روز شنبه به اين شرح گزارش شده است :

-         مرگ بر خامنه اي

-         مرگ بر اين دولت مردم فريب

-         زنداني سياسي آزاد بايد گردد

-         اعدام زندانيان سياسي محكوم است

 

همچنين در همين روز از بزرگراه ورامين در ورودي به ورامين شعارهاي زير گزارش شده است :

-         مرگ بر ولايت فقيه

-         ميميريم سازش نميپذيريم

وضعيت بازار تهران روز شنبه

تهران – 9 بهمن – وضعيت بازارها به اين شرح گزارش شده است :

ارز و صرافي : 65% باز ، 20% بسته ، 15% نيمه بسته

كامپيوتر مصدق : 65% باز ، 15% بسته ، 20% نيمه بسته

كامپيوتر مركزي : 70% باز ، 10% بسته ، 20% نيمه بسته

طلا وجواهر : 75% باز ، 15% بسته ، 20% نيمه بسته

پارچه و لباس : 75% باز ، 10% بسته ، 15% نيمه بسته

كفش و چرم : 75% باز ، 15% بسته ، 10% نيمه بسته