۱۳۸۹ مرداد ۲۳, شنبه

نمونه اي از آثار تحريم و كمبود سوخت

تهران – 23 مرداد – به گزارش رسيده ، شركت ليزينگ ايران خودرو ،  فروشنده ( نه توليد كننده)  خودروهاي توليد داخلي  مثل پژو و سايپا وخاور و ... است . اين شركت دولتي توليدات داخلي را ميخرد و سپس بطور قسطي به مردم با بهره هاي بالا ميفروشد . مثلا خودرويي كه قيمت آن 14 ميليون تومان است با اقساط قيمتي برابر 17-18 ميليون تومان ميشود . بسياري از مردم اين ماشينهارا براي مسافر كشيهاي بين شهري و يا آژانس تاكسي و كسب درآمد روزانه خريده اند .

در ماههاي اخير و با بحران بنزين ، كه مردم توان پرداخت اين اقساط را ندارند ، روزانه يا خودشان ماشينها را به اين شركت پس ميدهند و تنها پول پيش پرداخت اوليه خود را پس ميگيرند و از دريافت كمترين سهمي از دارايي خود كه مدتها به اين شركت پرداخته اند، محروم ميباشند.

يا خود اين شركت چپاولگر نيز ، شماره ماشينهايي كه پرداخت اقساط آنها انجام نشده را به پليس راهنمايي رانندگي شهري ميدهد تا آنهارا توقيف كرده وتحويل شركت بدهند . چنانچه قسط هاي ماشين توسط صاحبان فقير آنها پرداخت نشود اين شركت اقدام به حراج ماشين كرده و هيچ پولي هم به صاحب واقعي ماشين بازگردانده نميشود .

همين امروز مردم حدود  100 ماشين را كه عمدتا هم تاكسي بودند را براي تحويل به انبار اين شركت كه در كيلومتر 8 تا 14 كرج واقع است آورده بودند .

 

امروز قيمت بنزين آزاد ليتري 400 تومن بود كه ارزيابي و شايعات بين مردمي اينستكه تا آخر ماه قيمت آن به 800-900 تومن خواهد رسيد .

يك فقره غارت كلان از صنعت نفت توسط سپاه

تهران – فروردين 89 – در جريان طرح يك غارت كلان در وزارت نفت كه يكي از شعبات اصلي غارت سپاه پاسداران است ، ابتدا يكي از شركتهاي پشتيباني ساخت وتهيه كالاهاي نفتي در تهران ، وابسته به وزارت نفت ، در فروردين 89 تعداد زيادي شيرهاي سماوري plug/valve  و تعداد زيادي شيرهاي يك طرفه و شيرهاي توپي  وشيرهاي دروازه اي به قيمت ميليونها يورو از كيسه مردم ايران از اتريش خريداري و وارد ميكند .سپس در 16 ارديبهشت 89 بجاي مصرف اين دارايي براي خود صنعت نفت ايران و مردم ايران ، مدير عامل شركت نفت طي بخشنامه اي وارد كردن اقلام فوق را ممنوع اعلام ميكند ، و به اين ترتيب راه فروش ارزان اين اقلام به كشورهاي ديگر را هموار ميكند . سپس قاچاق فروشهاي سپاه ، اين شيرها را به پاكستان و هندوستان به قيمت ارزان فروخته و پول آن را به جيب ميزنند .

۱۳۸۹ مرداد ۲۲, جمعه

مردم دلاور تهران! ميتوان و بايد رژيم پليد خامنه اي را به زير كشيد

تهران – 20 و 21 مرداد – براساس گزارشات رسيده از هموطنان ، طي روزهاي چهارشنبه و پنجشنبه ، يك روز قبل و بعد از شروع ماه رمضان ، تظاهرات ديواري در مناطق مختلف تهران همچنان ادامه داشت .

شعارهاي مرگ بر خامنه اي و مرگ بر اصل ولايت فقيه و دعوت به خيزش در 12 شهريور و گراميداشت

شهداي قتل عام و همچنين حمايت از تحريمهاي بين المللي عليه ولي فقيه ،  مضمون اصلي شعارها را تشكيل ميدهد .

علاوه بر اين از جديدترين شعارهاي جوانان در تظاهرات ديواري اين شعارها بوده است  :

« اينست شعار ملت : نبرد با ديكتاتور تا سرنگوني »

 « مردم دلاور تهران! ميتوان و بايد رژيم پليد خامنه اي را به زير كشيد – 12 شهريور يادت نره»

 « اتحاد اتحاد ، ايراني به پاخيز » 

طبق گزارشات و نامه هاي رسيده ،  در دو روز اخير بيش از 100 شعار با مضامين فوق در محلات مختلف تهران منجمله محلات زير مشاهده شده است:

اتوبان نيايش : خيابانهاي خاني مقدم و تقاطع سرو شرقي

سعادت آباد : پشت پارك فرهنگ ،

امانيه : خيابانهاي پيروز شرقي و پيروز غربي

پشت دانشگاه شريف : خيابان قاسمي و صادقي

تهران ويلا : خيابانهاي شوريده و گلزار

شهرآرا : خيابانهاي وحيد و پاتريس لومومبا تقاطع ملكوتي

يوسف آباد : خيابان حسن زاده و مهماندوست و صفا و اتحاد

عباس آباد : خيابان خرمشهر پمپ بنزين ، خيابان جهاد

الهيه : خيابان پارسا و كامران و سروستان و آقا بزرگي جنب سفارت بلژيك

محموديه : خيابان ملكي ، صفاي اصفهاني

اميريه : اهلي شيرازي ، ابهري ، سپهر ، فروزش جنب پستخانه ، داور

ميدان اعدام : كوچه نوري و همداني

۱۳۸۹ مرداد ۲۰, چهارشنبه

گزارشي از روحيه جوانان در تظاهرات ميدان حر تهران

قسمتي از گزارش يكي از خوانندگان - تهران – 16 مرداد – ساعت 2135 در ميدان حر در پشت درمانگاه در خيابان دانشگاه جنگ ايستاده بوديم و حواسم به اطراف بود و منتظر بوديم كه بچه ها شعار را شروع كنند و تظاهرات را شروع كنيم . به محض اينكه صداي الله اكبر بلند شد، يك لحظه گويي هركس در هرجا بود خشكش زد وبلافاصله بعد از آن هرچه عابر وجوان و …در خيابان بود حتي در خيابان كارگر هم شروع به دادن شعارهاي الله اكبر و مرگ بر خامنه اي كردند و يكدفعه مثل آتشي كه گرُ بگيرد ، از همه طرف صداي شعار ميامد. من يك چشمم به مردم بود و در ميان آنها دنبال بچه ها بودم و نگرانشان بودم كه ديدم مثل شير هدايت شعار را در دست دارند و كساني كه از كنارشان بسرعت رد ميشوند نگاه مهرباني به آنها كرده و و در حين شعار دستي به پشتشان ميزدند و ميرفتند.
بعد از دقايقي اگر من بچه ها را دستشان را نميكشيدم هنوز هم داشتند به شعار ادامه ميدادند و حسابي گرم شده بودند . بعد از تظاهرات در مسير بازگشت به محل كار، بچه ها خودشان هم ميگفتن چقدر مردم با دست به پشت مان زدند و ما را دلگرم كردند وچقدر از آنها روحيه گرفتيم . روز بعد از دوستي كه در همان نزديكي دارم مابقي تظاهرات را جويا شدم ، گفت آقا نميداني اين اطلاعاتي ها مثل سگ هار در بي سيمهايشان فقط فحش به موسوي و كروبي ميدادند و از اينكه جا تر بود و بچه هم نبود مثل مار بخودشان ميپچيدند !

حمايت از جوانان قيام با نوشابه خنك !

تهران – 19 مرداد – يكي از نامه هاي رسيده :

براي شعارنويسي در خيابان كريمخان وعده داشتيم . پس از يك چك اوليه كارمان را شروع كرديم و در خيابانهاي پشت امجديه و و خيابانهاي يگانه و گيتي در كريمخان و بعد هم در منطقه جلال آل احمد در خيابانهاي مهرداد و مظفرخواه بيش از 20 بار شعار هاي زير را نوشتيم :

خامنه اي آماده باش قيام ادامه دارد – وعده ما 12 شهريور

قيام خلق زنده باد خامنه اي مرده باد

آنكه از تحريم ميترسد ولايت است نه ملت!

 مرگ بر اصل ولايت فقيه درود بر ضد ولايت فقيه

بعد ازظهر در گرماي زياد كه خسته هم بوديم ، يك لبنياتي محل كه كارهاي ما را ديده بود ، از مغازه بيرون آمد و به ما خسته نباشيد گفت و به هريك از ما يك نوشابه خنك داد .

راه شهداي 60 تا 89 را با قيام خود ادامه ميدهيم

تهران – 19 مرداد – شعار فوق از جمله شعارهايي است كه روز سه شنبه دركوچه و خيابانهاي منطقه ستارخان و دريان نو و شمال سلسبيل و آزادي توسط هموطنان ساكن اين مناطق گزارش شده است . ديگر شعارهاي جديد د راين مناطق از اينقرار است :

خامنه اي آماده باش قيام ادامه دارد

ما اهل كوفه نيستيم، نيمه ي راه بايستيم ، قيام ادامه دارد

نه سازش نه تسليم نبرد تا رهايي – 12 شهريور همه باهم يادتان نرود

خامنه اي بدونه  بزودي سرنگونه

خامنه اي بدبخت ، تحريم به نفع ملت

تهران – 18 مرداد – به گزارش رسيده از هموطنان در ميدان ونك و خيابان جردن ، روز شنبه شعار هاي جديدي بر ديوارهاي كوچه ها و خيابانهاي صابري و شرافت در ونك و خيابانهاي صداقت و سايه در جردن توجهات را بخود جلب كرده بود :

خامنه اي بدبخت ، تحريم به نفع ملت

ما بچه هاي جنگيم بجنگ تا بجنگيم – خامنه اي 12 شهريور مياييم

خامنه اي آماده باش قيام ادامه دارد ، قرارما 12 شهريور

همچنين شعار اصلي مرگ بر اصل ولايت فقيه و مرگ بر خامنه اي نيز در اين تظاهرات ديواري مشاهده شده بود .

قيام ادامه دارد ، خامنه اي قاتل راه فرار ندارد!

تهران – 18  مرداد – روز هاي دوشنبه و سه شنبه نيز فعاليت و تظاهرات بي صدا بر روي ديوارهاي تهران ، با شعارهاي جديد ادامه داشت .

از جمله شعارهايي كه در مناطق شمال آزادي خيابان پرچم و نصرت و لاله و ولدخاني و خيابانهاي شهريار و شكري در جنوب دريان نو وخيابانهاي گلستان و پارس در اطراف دانشگاه شريف و خيابانهاي عزيزي و اكبري و صالحي در شمال ميدان آزادي توجه عابران و ساكنين محلي را بخود جلب كرده بود عبارت بود از :  

خامنه اي بدبخت ، تحريم به نفع ملت – وعده ما 12 شهريور

آنكه از تحريم ميترسد ، ولايت است  نه ملت

قيام ادامه دارد ، خامنه اي قاتل راه فرار ندارد

مرگ بر خامنه اي – مرگ بر اصل ولايت فقيه – قراربعدي 12 شهريور

۱۳۸۹ مرداد ۱۹, سه‌شنبه

تظاهرات در ميدان فردوسي با شعار مرگ بر خامنه اي

تهران – 19 مرداد – در ساعت 2145 ، بيش از 500 تن از مردم و جوانان ، در ميدان فردوسي ، با شعار مرگ بر ديكتاتور و مرگ بر خامنه اي دست به تظاهرات زدند .

مردم محل و سالخوردگان و كسبه وعابرين نيز به اين تظاهرات پيوستند و با شعارهاي نه غزه نه لبنان جانم فداي ايران و خامنه اي ديكتاتور نابود است و زنداني سياسي آزاد بايد گردد ، جمعيت راهمراهي كردند .

اين تظاهرات ، پس از 10 دقيقه ، به پايان رسيد . و نيروهاي سركوبگر جرات نزديك شدن به آن را هم پيدا نكردند .

شعار مرگ بر خامنه اي بر اتوبوسهاي شركت واحد

تهران – 18 مرداد – جوانان فعال قيام در خزانه تهران در ادامه شعار نويسي هاي خود روز دوشنبه ، با استفاده از فرصت مناسب و اسپري سياه رنگ روي سه اتوبوس شعار « مرگ بر خامنه اي  - درود بر ملت فقير ايران » نوشتند .

سپاه پاسداران غارتگر اصلي

19 مرداد – بر اساس يك گزارش از درون سپاه ، براي تخفيف چهره تجارتي و غارتگر سپاه پاسداران ، اين ارگان سركوبگر ، كليه واردات قاچاق خود را در اسكله قشم در شهرك آبان ، در انبارهاي بسيار بزرگي تخليه مينمايد و سپس آنها رابه مرور وارد كشور ميكند .

 

در اين گزارش همچنين آمده است كه سپاه در استان سيستان بلوچستان در منطقه اي بنام رودخانه سرباز در حال تاسيس يك پادگان بزرگ ميباشد . سپس با همين سرپوش ، عوامل اين ارگان غارت و سركوب ، بطور غيرقانوني وارد پاكستان شده و هرنوع جنسي را از مواد مخدر تا همه اقلام ، با ماشينهاي سپاه پاسداران كه بازرسي هم نميشوند ، به كشور وارد ميكنند .

۱۳۸۹ مرداد ۱۸, دوشنبه

گوشه اي از شعارنويسي جوانان تهران طي دو روز

تهران – 16 و 17مرداد – روز شنبه و يك شنبه، جوانان پرشور قيام درتهران به شعار نويسي ادامه ميدهند ، در گزارش زير چكيده فعاليت دو روز كه بدست ما رسيده را مشاهده ميكنيد . مضمون اصلي شعارها علاوه بر « مرگ بر خامنه اي » و « مرگ بر اصل ولايت فقيه » ، حمايت از تحريمهاي بين المللي ، گراميداشت ياد و راه 30000 شهيد قتل عام در سال 67 ، و همچنين فراخوان به خيزش بويژه در روز 12 شهريور بود . از جالبترين شعارها عبارت بود از : « قيام ما زنده است ، خامنه اي مرده است » ، « خامنه اي بداند ، قيام ادامه دارد »

براساس گزارش دريافتي ، اين فعاليت سطح گسترده اي ازتهران را شامل ميشود . منجمله در مناطق زير :

- ميدان امام حسين : خيابان داوري ، خيابان نور ، خيابان محمدي

- نيرو هوايي : خيابان يكم و خيابان علوي ، خيابان علي پور ، خيابان مسعوديان

- خزانه : خيابان بهرامي و ساري

- هاشم آباد : خيابان فاطمي

- ونك : خيابان مجيد پور ، شيرازي ورودي پارك وي ،

- سعادت آباد : خيابان ارغوان ، خيابان بوستان ، پارك شكوفه ، نبي اكرم

- نظام آباد : خيابان دانش و خيابان ثريا

- وحيديه : خيابان ارامنه و ناصر آبادي

- حشمتيه : خيابان بازرگان وصيادي

- ياخچي آباد : خيابان فروردين ، اسدي ، خدابخش ، بشارت

- شهرك ولي عصر : خيابان ميلاد ، فلاح ،

- صادقيه : شهيد گلاب ، ديوار مدرسه كبيري ، خيابان مرودشت و گلناز

- كوي فردوس : بلوار فردوس ، رامين جنوبي ، خيابان نيلوفر

لازم به ذكر است كه ، تعدادي از محلها، بصورت بازسازي شعار نويسي هاي قبلي كه توسط رژيم پاك شده بود، انجام شد .

حركت ايذايي آتش زدن منبع زباله

تهران – 17 مرداد –  جوانان فعال  و خشمگين تهران در ساعت 2145 يك شنبه شب ، در يك حركت ايذايي  در خيابان قزوين ، جنب دخانيات در ابتداي خياباني موسوم به خيري ، يك منبع زباله را به وسط خيابان كشيده و آن را به آتش كشيدند . وقتي منبع زباله بطور كامل سوخت ، مزدوران انتظامي سر رسيدند و شروع به جمع آوري آشغالهاي آن با كمك مامورين شهرداري نمودند .