۱۳۸۹ مرداد ۹, شنبه

گزارشي از شعارنويسي در فرودگاه تهران

بخشهايي از گزارش فعاليت يكي از خوانندگان  در زير آورده ميشود  :

صبح ساعت 930 با بچه ها رفتيم به فرودگاه جديد تهران كه به اسم خميني است . براي شعار نويسي چند محل را انتخاب كرديم و قرارگذاشتيم كه ساعت 12 كارمان را شروع كنيم و همينكار را كرديم .

… در ترمينال شماره 3 در چند جا نوشتيم « اعتصاب اعتصاب جواب اين آخونداست »  ودرحال شروع يك شعار ديگر بودم كه يكي از بچه ها كه مراقب ما بود گفت كه در سالن بغلي بنظر ميرسد كسي به ما مشكوك شده است و از اين جا برويم بهتر است.  ما بسرعت چندنفري به سمت درب خروجي رفتيم ، درآنجا متوجه شديم كه كارت ملي و بليط ها را چك ميكنند دوباره  برگشتيم به داخل فرودگاه و همينطور در سالنهاي انتظار مختلف مينشستيم و دوباره جابجا ميشديم … تا اينكه وقتي  مطمئن شديم كسي نتوانسته ما را پيدا كند ، رفتيم به نمازخانه كه از قبل قرار داشتيم و درآنجا هم در چند جا نوشتيم « خامنه اي بداند قيام ادامه دارد – وعده ما 12 شهريور » و بعد با مراقبت از همديگر از فرودگاه بيرون آمديم .

فوري - جعفر كاظمي را اعدام نكنيد

تهران – 9 مرداد – در مراجعه همسر زنداني سياسي جعفر كاظمي به دادستاني براي درخواست ملاقات ، به او جواب داده اند كه به جعفر ملاقات داده نميشود زيرا وي اعدامي است .
جعفر كاظمي كه از زندانيان سياسي دهه 60 ميباشد و هم اكنون به جرم اينكه فرزندش در كمپ اشرف ميباشد زنداني شده است ، مورد كينه شديد رژيم آخوندي است .
يادآوري ميشود كه اين روزها سالگرد قتل عام زندانيان سياسي در 22 سال قبل است . و درآن زمان نيز ، خميني همه شكستهاي داخلي و خارجي رژيمش را با قتل عام و كشتار زندانيان بي دفاع ، تلافي نمود .

۱۳۸۹ مرداد ۷, پنجشنبه

شعار نويسي : خامنه اي بداند هر روز ما قيام است

تهران – 7 مرداد – مسافران و كارگران ترمينالهاي جنوب و غرب تهران شعارنويسي هاي جديدي بر در و ديوار ساختمانهاي اين دو ترمينال را در بيش از 20 نقطه  گزارش نمودند . از جمله شعارهايي كه در اين ترمينالها نوشته شده از اينقرار است :

ملت ايرانزمين اعتصاب اعتصاب – مرگ بر خامنه اي

كارگر دانشجو بازاري و معلم ، اعتصاب اعتصاب

مرگ بر ديكتاتور مرگ برخامنه اي

خامنه اي بداند هر روز ما قيام است

۱۳۸۹ مرداد ۵, سه‌شنبه

اعتصاب سراسري جواب اين ديكتاتوري

تهران – 3 مرداد – روز يك شنبه در ايستگاههاي اتوبوس در ميدان انقلاب ، اتوبان فرحزاد ، ميدان امام حسين و توپخانه و راه آهن ، تعداد زياد شعارنويسي در فراخوان به اعتصاب ، توجه كليه مسافران و مردم منتظر اتوبوس را بخود جلب كرده بود . از جمله شعارهاي گزارش شده از اينقرار است :  

اعتصاب سراسري ، جواب اين ديكتاتوري

كارگر بازاري معلم دانشجو ، اعتصاب اعتصاب

همه با هم ، با اعتصاب ، ولايتو ميديم به باد

ملت ايران زمين اعتصاب اعتصاب

تهران – 4 مرداد – جوانان تهران با شعارنويسي فعالانه در ايستگاههاي مترو و پمپ بنزينهاي شهر ، مردم را به اعتصاب و ادامه قيام با اعتصاب فراميخوانند . به گزارش رسيده از هموطنان و جوانان ، در پمپ بنزين خيابان كارگر ميدان حر  شعار «كارگر بازاري ، معلم و دانشجو ، اعتصاب اعتصاب » توجه رانندگان و سرنشينان خودروها را بخود جلب كرده بود .

 

ـ بنا به گزارش ديگري، در ايستگاههاي متروي امام حسين ، خزانه ، توپخانه ، نظام آباد ، بهارستان شعار « ملت ايران زمين اعتصاب اعتصاب – مرگ بر خامنه اي » درنقاط مختلفي از ايستگاهها توجه انبوه مردم را جلب كرده بود . 

 

ـ گزارش ديگري از ايستگاههاي اتوبوس حاكي است كه در ايستگاههاي پونك و تربيت معلم  و سعدي شعارهاي « همه باهم ، با اعتصاب ، ولايتو ميديم به باد » و « اعتصاب سراسري جواب اين ديكتاتوري » مورد توجه انبوه مسافران اتوبوسها قرار گرفته بود .